Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 294/1948 Sb.Zákon o zvláštní dani z úroků z úsporných vkladů

Částka 105/1948
Platnost od 30.12.1948
Účinnost od 01.01.1949
Zrušeno k 01.01.1953 (78/1952 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

294.

Zákon

ze dne 21. prosince 1948

o zvláštní dani z úroků z úsporných vkladů

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


§ 1

Úroky z úsporných vkladů na vkladní knížky a na vkladní listy, vydané peněžními ústavy (dále jen "úroky"), nepodléhají počínajíc berním rokem 1950 důchodové dani.

§ 2

(1) Úroky vyplacené nebo připsané k dobru za dobu po 31. prosinci 1948 jsou podrobeny zvláštní dani z úroků ve výši 14 %.

(2) Daň podle odstavce 1 se sráží a odvádí podle předpisů o srážce a odvodu daně rentové a platí pro ni, pokud tento zákon nestanoví jinak, ustanovení zákona ze dne 15. června 1927, č. 76 Sb., o přímých daních, ve znění předpisů jej měnících a doplňujících.

(3) Úroky podléhají i nadále rentové dani.


§ 3

Ustanovení § 33, odst. 2 zákona ze dne 23. září 1930, č. 143 Sb., o poštovní spořitelně, se zrušuje.


§ 4

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1949; provede jej ministr financí.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Přesunout nahoru