Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 287/1948 Sb.Vládní nařízení, kterým se znovu mění a doplňuje železniční přepravní řád

Částka 104/1948
Platnost od 30.12.1948
Účinnost od 01.01.1949
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

287.

Vládní nařízení

ze dne 23. listopadu 1948,

kterým se znovu mění a doplňuje železniční přepravní řád

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 85, odst. 1 zákona ze dne 20. května 1937, č. 86 Sb., o drahách (železničního zákona):


Čl. I

Železniční přepravní řád (ŽPŘ), který je přílohou k vládnímu nařízení ze dne 21. prosince 1945, č. 1 Sb. z roku 1946, jímž se vydává železniční přepravní řád, se znovu mění a doplňuje takto:

1. Ustanovení čl. 29 zní:

"Čl. 29. Pojem cestovního zavazadla. Předměty vyloučené z přepravy nebo připuštěné k přepravě podmínečně.

§ 1. Cestující může podati jako cestovní zavazadlo předměty, jejichž objem, úprava, délka a váha dovolují podle úsudku odesílací stanice, aby byly rychle nakládány a umístěny v zavazadlovém voze (viz též čl. 31). Tarif může obmeziti množství, objem, délku a váhu předmětů nebo stanoviti jejich úpravu.

§ 2. Jako zavazadlo jsou z přepravy vyloučeny předměty uvedené v čl. 45 a předměty, které podle čl. 46 jsou připuštěny k přepravě jen podmínečně; tarif může stanoviti výjimky."

2. V čl. 30, § 1 první větě se slova "za zachování ustanovení čl. 29;" nahrazují slovy "za zachování ustanovení čl. 29, § 2;".

3. V čl. 30, § 2 se slova "byla porušena ustanovení čl. 29, § 4," nahrazují slovy "byla porušena ustanovení čl. 29, § 2,".

4. V čl. 31, § 1 se slova "Pokud je u zavazadla předepsán obal," nahrazují slovy "Vyžaduje-li povaha zavazadla obalu,".

5. V čl. 31, § 2, první větě se slova "u něhož je předepsán obal", nahrazují slovy "jehož povaha vyžaduje obalu,".

6. V čl. 32, § 12 se za slova "Pro přepravu dětských kočárků," vkládají slova "věnců, kytic,".

7. V čl. 90, § 1 se slova "(čl. 29, § 4)" nahrazují slovy "(čl. 29, § 2)".


Čl. II

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1949; provede je ministr dopravy.


Fierlinger v. r.

Petr v. r.

Přesunout nahoru