Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 281/1948 Sb.Zákon o výkonu finanční správy národními výbory

Částka 101/1948
Platnost od 24.12.1948
Účinnost od 24.12.1948
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

281.

Zákon

ze dne 21. prosince 1948

o výkonu finanční správy národními výbory.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


§ 1.

(1) Finanční správu vykonávají v první stolici okresní národní výbory, v druhé stolici krajské národní výbory.

(2) Na okresní národní výbory přejde působnost, kterou dosud vykonávají finanční úřady I. stolice a finanční úřady výkonné.

(3) Na krajské národní výbory přejde působnost, kterou dosud v českých zemích vykonávají finanční úřady II. stolice a působnost téhož druhu, kterou na Slovensku dosud vykonávají pověřenectvo financí a okresní finanční ředitelství. Vláda může však nařízením přenést část působnosti uvedené v předcházející větě na okresní národní výbory.

§ 2.

Národní výbory budou se ujímat výkonu finanční správy ( § 1) počínajíc dnem 1. ledna 1949 postupně v časovém pořadí, jež určí vláda nařízením.

§ 3.

(1) U krajských a okresních národních výborů a u místních národních výborů, které vykonávají jejich působnost, se zřídí pro obstarávání finanční správy finanční referát.

(2) Organisaci a činnost finančního referátu upraví vláda nařízením.

§ 4.

Finanční úřady I. a II. stolice a finanční úřady výkonné se zruší dnem, kdy veškerou jejich působnost budou již vykonávat národní výbory, po případě jiné orgány (úřady) podle zvláštních předpisů o tom vydaných. Tento den vyhlásí ministerstvo financí vyhláškou v Úředním listě.

§ 5.

Vláda může po dobu, než se okresní národní výbory ujmou výkonu finanční správy v plném rozsahu ( § 2), nařízením přenést část působnosti vykonávané dosud finančními úřady II. stolice a na Slovensku působnosti téhož druhu vykonávané pověřenectvem financí nebo okresními finančními ředitelstvími ( § 1, odst. 3) na dosavadní finanční úřady I. stolice a působnost dosavadních finančních úřadů I. stolice a finančních úřadů výkonných na berní správy.


§ 6.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministr financí v dohodě s ministrem vnitra.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Přesunout nahoru