Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 277/1948 Sb.Zákon o vánočním příspěvku důchodcům, kteří mají nárok na zaopatření podle zákona o péči o vojenské a válečné poškozence a oběti války a fašistické persekuce

Částka 100/1948
Platnost od 18.12.1948
Účinnost od 01.12.1948
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

277.

Zákon

ze dne 2. prosince 1948

o vánočním příspěvku důchodcům, kteří mají nárok na zaopatření podle zákona o péči o vojenské a válečné poškozence a oběti války a fašistické persekuce

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


§ 1

Důchodcům, kteří mají v měsíci prosinci 1948 nárok na výplatu zaopatřovacích požitků podle zákona ze dne 18. července 1946, č. 164 Sb., o péči o vojenské a válečné poškozence a oběti války a fašistické persekuce (v dalším jen "zákon"), poskytne se pro rok 1948 jednorázový vánoční příspěvek (dále jen "příspěvek") podle dalších ustanovení.

§ 2

(1) Příspěvek činí pro invalidu, jehož výdělečná schopnost je snížena podle posledního pravoplatného výměru státního úřadu pro válečné poškozence alespoň o 45 %, 500 Kčs.

(2) Příspěvek se zvyšuje o 150 Kčs za každé dítě, na které přísluší invalidovi příplatek podle § 21 zákona.

(3) Invalidům, kterým byl přiznán příplatek ošetřovací nebo příplatek slepecký podle § 19 zákona, se zvyšuje příspěvek o 250 Kčs.

§ 3

Příspěvek pro pozůstalé činí:

a) pro vdovu, družku a vdovce 400 Kčs, b) pro jiného pozůstalého 300 Kčs.

§ 4

Příspěvek nepřísluší:

1. poživatelům odpočivných a zaopatřovacích platů poskytovaných z prostředků veřejných,

2. poživatelům důchodů z národního pojištění, vyjímajíc poživatele sociálních důchodů a osoby, jimž se dostává úrazového důchodu pro úraz způsobující ztrátu výdělečné schopnosti o méně než 50 %,

3. osobám, kterým se vyplácejí zaopatřovací požitky do ciziny, a 4. osobám v poměru zaměstnaneckém, které mají ze svého pracovního (služebního) poměru nárok na vánoční příspěvek v roce 1948.

§ 5

Příspěvek je osvobozen od daně ze mzdy.

§ 6

Státní úřady pro válečné poškozence, které provedou poukaz příspěvku, jsou oprávněny sraziti si příspěvek, který byl důchodcem neprávem přijat, z běžných zaopatřovacích požitků důchodcových.


§ 7

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. prosince 1948; provede jej ministr sociální péče.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Erban v. r.

Přesunout nahoru