Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 276/1948 Sb.Zákon o jednorázových mimořádných přídavcích k důchodům z národního pojištění pro rok 1948

Částka 100/1948
Platnost od 18.12.1948
Účinnost od 01.12.1948
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

276.

Zákon

ze dne 2. prosince 1948

o jednorázových mimořádných přídavcích k důchodům z národního pojištění pro rok 1948.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


§ 1.

(1) K důchodům z národního pojištění, na něž má oprávněný nárok v prosinci 1948, se poskytnou pro rok 1948 tyto jednorázové přídavky:

k důchodům invalidnímu, starobnímu a k důchodu úrazovému,

byla-li úrazem způsobena ztráta aspoň 50 % výdělečné schopnosti 500 Kčs,

k důchodům vdovskému a vdoveckému a k důchodu družky 400 Kčs,

k důchodům sirotčímu, rodičů a jiných pozůstalých 300 Kčs,

k výchovnému 150 Kčs.

(2) Požívá-li oprávněná osoba několika z důchodů uvedených v odstavci 1, poskytne se jí pouze jediný přídavek, a to nejvyšší. Přídavek nepřísluší zaměstnaným důchodcům, mají-li ze svého pracovního (služebního) poměru nárok na vánoční příspěvek v roce 1948.

§ 2.

K důchodům vypláceným do ciziny se přídavek neposkytuje.

§ 3.

Neprávem přijaté přídavky jest Ústřední národní pojišťovna oprávněna sraziti si z běžného důchodu nebo z jiné dávky, na kterou má týž příjemce nárok.

§ 4.

Přídavky podle tohoto zákona jsou osvobozeny od daně ze mzdy.

§ 5.

Náklady spojené s výplatou přídavků podle tohoto zákona hradí Ústřední národní pojišťovna ze svého.


§ 6.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. prosince 1948; provede jej ministr sociální péče.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Erban v. r.

Přesunout nahoru