Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 263/1948 Sb.Vládne nariadenie, ktorým sa prenáša časť pôsobnosti Jednotného sväzu slovenských roľníkov na okresné národné výbory a krajské národné výbory

Částka 97/1948
Platnost od 10.12.1948
Účinnost od 10.12.1948
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

263.

Vládní nařízení

ze dne 23. listopadu 1948,

kterým se přenáší část působnosti Jednotného svazu slovenských zemědělců na okresní národní výbory a krajské národní výbory*)

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 13, odst. 2 zákona dne 11. července 1947, č. 145 Sb., o organisaci zemědělců republiky Československé:


§ 1

Působnost, kterou vykonávala Rolnická komora v Bratislavě podle § 8, odst. 2 zákona ze dne 2. července 1942, č. 130 Sl. z., o Rolnické komoře, a podle vládního nařízení ze dne 11. září 1942, č. 194 Sl. z., kterým se provádí § 8, odst. 2 zákona o Rolnické komoře, a která podle § 13, odst. 2 zák. č. 145/1947 Sb. přešla na Jednotný svaz slovenských zemědělců, se přenáší,

a) pokud jde o působnost vykonávanou dne 30. září 1942 okresními úřady, na okresní národní výbory a

b) pokud jde o působnost vykonávanou dne 30. září 1942 župními úřady, na krajské národní výbory.

§ 2

Dokud nezačnou působit krajské národní výbory, vykonává jejich působnost podle § 1, písm. b) pověřenectvo zemědělství a pozemkové reformy.


§ 3

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr zemědělství v dohodě se zúčastněnými ministry.


Zápotocký v. r.

Ďuriš v. r.

Poznámky pod čarou

*) Úřední české znění vyhlášeno v příloze Sbírky na straně 43.

Přesunout nahoru