Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 262/1948 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o dohodě o valorisaci československých smluvních celních sazeb mezi republikou Československou a republikou Polskou, sjednané ve Varšavě výměnou not ze dne 23. a 27. března 1948

Částka 96/1948
Platnost od 04.12.1948
Účinnost od 06.09.1948
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

262.

Vyhláška

Ministra zahraničních věcí

ze dne 30. října 1948

o dohodě o valorisaci československých smluvních celních sazeb mezi republikou Československou a republikou Polskou,sjednané ve Varšavě výměnou not ze dne 23. a 27. března 1948


Dohoda o valorisaci československých smluvních celních sazeb mezi republikou Československou a republikou Polskou, sjednaná ve Varšavě výměnou not ze dne 23. a 27. března 1948 a uvedená se souhlasem presidenta republiky vládní vyhláškou ze dne 30. dubna 1948, č. 157 Sb., v prozatímní platnost podle § 1 zákona ze dne 4. července 1923, č. 158 Sb., o prozatímní úpravě obchodních styků s cizinou, a podle čl. VII zákona ze dne 22. června 1926, č. 109 Sb., jímž se částečně mění zákon o celním sazebníku pro československé celní území a celní sazebník a vydávají ustanovení o úpravě obchodních styků s cizinou, byla dne 20. července 1948 schválena Národním shromážděním a dne 6. září 1948 byla ratifikována presidentem republiky.


Dr. Clementis v. r.

Přesunout nahoru