Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 258/1948 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dodatkovém protokolu k londýnské Dohodě o německých patentech ze dne 27. července 1946, sjednaném v Londýně dne 17. července 1947

Částka 96/1948
Platnost od 04.12.1948
Účinnost od 31.03.1948
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

258.

Vyhláška

ministra zahraničních věcí

ze dne 30. října 1948

o Dodatkovém protokolu k londýnské Dohodě o německých patentech ze dne 27. července 1946, sjednaném v Londýně dne 17. července 1947.


V Londýně byl dne 17. července 1947 podepsán Dodatkový protokol k londýnské Dohodě o německých patentech ze dne 27. července 1946, č. 75 Sb. z roku 1947.


President republiky ratifikoval dne 31. března 1948 tento Dodatkový protokol.

Dodatkovým protokolem jsou vázány státy, jež jej podepsaly a jejichž podpisy jsou uvedeny v textu tohoto protokolu uveřejněném v příloze ke Sbírce zákonů.


Dr. Clementis v. r.


Příloha

Překlad

PROTOKOL

Vlády, které jsou smluvními stranami mezinárodní dohody o německých patentech sepsané v Londýně dne 27. července 1946;

přejíce si pozměniti v některých směrech právě jmenovanou dohodu,

dohodly se takto:

Článek 1

Článek 3 mezinárodní dohody o německých patentech sepsané v Londýně dne 27. července 1946 se mění tak, že se vynechávají slova "bez zřetele na místo výroby těchto výrobků" a že za slovo "vynálezů" se vsunují slova "pokud takové výrobky jsou vyrobeny ve státě nebo na území, na něž se Dohoda vztahuje."

Článek 2

Článek 9. svrchu uvedené Dohody mění se tím, že jeho text nahrazuje se těmito odstavci:

"Vláda kteréhokoliv jiného člena Spojených národů nebo kterékoliv země, jež zůstala neutrální během druhé světové války, může se též státi smluvní stranou této Dohody tím, že oznámí vládě Spojeného království svůj přístup k této Dohodě nejpozději do 31. července 1947. Vláda Spojeného království uvědomí všechny vlády zastoupené na londýnské konferenci o německých patentech, nebo které přistoupily k této Dohodě podle tohoto článku, o všech přístupech takto oznámených.

Každá vláda, jež přistoupí k této Dohodě v době od 1. ledna 1947 do 31. července 1947, se zavazuje, že při provádění práva stanoveného v článku 4, nebude chrániti nebo zachovávati práva nebo účasti, jež byly uděleny kterémukoli ne-Němci nebo byly jím získány po 1. srpnu 1946."

Čemuž na svědomí podepsaní, řádně k tomu zmocnění svojí příslušnou vládou, podepsali tento Protokol.

Vyhotoveno v Londýně, dne 17. července 1947, v jazyce anglickém a francouzském, při čemž oba texty jsou stejně věrohodné, v jediném exempláři, který zůstane uložen v archivu vlády Spojeného království.

Vláda Spojeného království zašle ověřené opisy tohoto Protokolu všem vládám zastoupeným na londýnské konferenci o německých patentech a všem vládám, jež se staly smluvními stranami Dohody nebo jsou oprávněny se jimi státi podle ustanovení článku 9. této Dohody se změnami provedenými tímto Protokolem.

Za vládu Jihoafrické Unie:

G. HEATON NICHOLLS

Za vládu Belgie:

OBERT DE THIEUSIES

Za vládu Bolivie:

NAPOLEON SOLARES

Za vládu Kanady:

L. D. WILGRESS

Za vládu Chile:

Za vládu Československou:

B. J. KRATOCHVÍL

Za vládu Dánska:

WILHELM EICKHOFF

Za vládu Dominikánské republiky:

A. PASTORIZA

Za vládu Ecuadoru:

HOMERO VITERI L.

Za vládu Francie:

R. MASSIGLI

Za vládu Spojeného království Velké Britannie a Severního Irska:

ERNEST BEVIN

Za vládu Guatemaly:

M. YDIGORAS F.

Za vládu Indie:

M. K. VELLODI

Za vládu Iranu:

S. H. TAQIZADEH

Za vládu Iraku:

ZEID

Za vládu Libanonu:

N. DIMECHKIE

Za vládu Lucemburska:

A. J. CLASEN

Za vládu Nizozemska:

E. MICHIELS VAN VERDUYNEN

Za vládu Nového Zélandu:

W. J. JORDAN

Za vládu Nicaraguy:

Za vládu Norska:

R. SOLUM

Za vládu Paraguaye:

A. AGUILERA

S výhradou ústavního schválení paraguayské vlády.

Za vládu Polska:

JERZY MICHALOWSKI

Za vládu Syrie:

N. ARMANAZI

Za vládu Turecka:

CEVAT ACIKALIN

Za vládu Spojených států Amerických:

L. W. DOUGLAS

Za vládu Venezuely:

L. CABANA

Ad referendum.

Za vládu Jugoslavie:

Přesunout nahoru