Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 245/1948 Sb.Zákon o štátnom občianstve osôb maďarskej národnosti

Částka 93/1948
Platnost od 17.11.1948
Účinnost od 17.11.1948
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

245.

Zákon

ze dne 25. října 1948

o státním občanství osob maďarské národnosti*)

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


§ 1

(1) Osoby maďarské národnosti, které dne 1. listopadu 1938 byly československými státními občany, mají bydliště na území Československé republiky a nejsou příslušníky cizího státu, nabývají bez dalšího československého státního občanství dnem, kdy tento zákon nabývá účinnosti, složí-li do 90 dnů od tohoto dne slib věrnosti Československé republice (§ 2, odst. 2).

(2) Spolu s manželem, případně spolu s otcem anebo matkou, nabývají československého státního občanství nerozvedená manželka a nezletilé děti, pokud ho již nenabývají podle odstavce 1, mají-li bydliště na území Československé republiky.

(3) Ustanovení odstavců 1 a 2 neplatí pro osoby, které se těžce provinily proti Československé republice anebo jejímu lidově demokratickému zřízení. Ministerstvo vnitra sestaví do 30 dní od vyhlášení tohoto zákona seznam těchto osob a dodá jej příslušným okresním národním výborům. Ustanovení odstavců 1 a 2 neplatí dále pro osoby, určené na výměnu podle dohody mezi Československem a Maďarskem o výměně obyvatelstva ze dne 27. září 1946, č. 145 Sb.

§ 2

(1) Výrok o nabytí československého státního občanství podle tohoto zákona přísluší okresnímu národnímu výboru.

(2) O výkonu slibu věrnosti Československé republice platí všeobecné předpisy.


§ 3

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministr vnitra.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Nosek v. r.

Poznámky pod čarou

*) Úřední české znění vyhlášeno v příloze Sbírky na str. 5.

Přesunout nahoru