Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 240/1948 Sb.Vládní nařízení, jímž se mění stanovy Československého vojenského řádu Bílého lva "Za vítězství"

Částka 89/1948
Platnost od 27.10.1948
Účinnost od 27.10.1948
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

240.

Vládní nařízení

ze dne 5. října 1948,

jímž se mění stanovy Československého vojenského řádu Bílého lva "Za vítězství".

Se souhlasem presidenta republiky Československé nařizuje vláda podle § 1 zákona ze dne 21. října 1936, č. 268 Sb., o řádech a titulech, ve znění zákona ze dne 25. března 1948, č. 55 Sb.:


Čl. I.

Ustanovení čl. 2, ad 3 stanov Československého vojenského řádu Bílého lva "Za vítězství", připojených k vládnímu nařízení ze dne 9. února 1945, č. 7 Úř. věst. čsl., jímž se zřizuje Československý řád Bílého lva "Za vítězství" (příloha k vyhlášce ministra vnitra č. 43/1946 Sb.), se mění a znějí takto:

"Medaile Československého vojenského řádu Bílého lva "Za vítězství" jsou raženy ze stříbra 800/1000 ryzosti, mají průměr 26.5 mm a na obrubě 2 mm síly. Ve středním poli lícní strany, mající průměr 18 mm, je umístěn malý státní znak republiky Československé. Na mezikruží při obvodu medaile je nápis "Za vítězství" a při dolním okraji medaile pod nápisem jsou dva zkřížené meče. Na rubu medaile je uprostřed monogram "ČSR" s vavřínovou snítkou. Na mezikruží při obvodu medaile je nápis "Pravda vítězí" a při dolním okraji medaile pod nápisem je lipová snítka. Vyobrazení medaile je připojeno.

Zlatá medaile Československého vojenského řádu Bílého lva "Za vítězství" je pozlacená, stříbrná je v provedení mdlém a oranžového zabarvení.

Medaile jsou zavěšeny na stuze jednoduchým závěsným kroužkem, a to zlatá pozlaceným, stříbrná stříbrným.

Stuha je z moiré hedvábí a je šarlatově červená a vroubená na obou krajích ve vzdálenosti 2 mm od kraje bílým pruhem 6 mm širokým. Je 50 mm dlouhá a její dolejší konec se zužuje do špičky."


Čl. II.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou je ministři zahraničních věcí a národní obrany.


Zápotocký v. r.

Široký v. r.

za ministra dr. Clementise

arm. gen. Svoboda v. r.


Československý vojenský řád Bílý lev "Za vítězství"

Československý vojenský řád Bílý lev "Za vítězství"

Přesunout nahoru