Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 239/1948 Sb.Vládní nařízení o ražbě a vydání stříbrných stokorun na paměť třicetiletého trvání Československé republiky

Částka 89/1948
Platnost od 27.10.1948
Účinnost od 27.10.1948
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

239.

Vládní nařízení

ze dne 12. října 1948

o ražbě a vydání stříbrných stokorun na paměť třicetiletého trvání Československé republiky

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 5, odst. 2 zákona ze dne 11. března 1948, č. 39 Sb., o platidlech československé měny:


§ 1

(1) Na paměť třicetiletého trvání Československé republiky se razí 1 000 000 kusů pamětních stříbrných stokorun (dále jen "pamětní stokoruny").

(2) Pamětní stokoruny se razí ze směsi o 500 dílech stříbra, 400 dílech mědi, 50 dílech niklu a 50 dílech zinku. Hrubá váha pamětní stokoruny je 14 g. Při ražbě je dovolena úchylka nahoru i dolů v hrubé váze 10/1000 a v čistosti stříbra 5/1000. Průměr mince je 31 mm.

(3) Na líci pamětní stokoruny je státní znak republiky Československé v ohraničeném poli, kolem něho v jedné řádce nápis "REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ".

(4) Na rubu pamětní stokoruny je symbolická postava v pohybu do výše, která zvedá pravou rukou vítězný prapor a v levé zdvižené ruce drží vavřínovou ratolest věnčící prapor. Pod symbolickou postavou jsou tři polokruhy, symbol duhy, a pod nimi při dolním okraji je umístěno označení hodnoty mince číslicí "100". Na levé straně v kruhu je rok založení Československé republiky "1918", po pravé straně je vyznačen třicátý rok trvání republiky "1948". Dole v levém rohu je jméno původcovo "O. Španiel".

(5) Okraj mince je hladký se střídavě vyraženými šesticípými hvězdičkami a jednoduchými vlnovkami; po obou stranách mince je plochá obruba.

§ 2

Pamětní stokoruny počne Národní banka Československá vydávati u svého ústředí v Praze a u svého oblastního ústavu pro Slovensko v Bratislavě, jakož i u všech svých filiálních úřadoven dne 27. října 1948.

§ 3

Pamětní stokoruny vydané podle § 1 přijímají státní a jiné veřejné pokladny a peněžní ústavy bez omezení. Jinak není nikdo povinen přijímati více než 10 kusů těchto mincí.


§ 4

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr financí.


Zápotocký v. r.

Dr. Dolanský v. r.


Kresba pamětní stokoruny

líc

Kresba pamětní stokoruny - líc

rub

Kresba pamětní stokoruny - rub

Přesunout nahoru