Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 220/1948 Sb.Vládní nařízení, jímž se stanoví části, které z pojistného v národním pojištění hradí zaměstnavatel a zaměstnanec

Částka 80/1948
Platnost od 24.09.1948
Účinnost od 01.10.1948
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

220.

Vládní nařízení

ze dne 21. září 1948,

jímž se stanoví části, které z pojistného v národním pojištění hradí zaměstnavatel a zaměstnanec

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 20, odst. 1, poslední věty, § 255, odst. 1, písm. a) a § 255, odst. 2 zákona ze dne 15. dubna 1948, č. 99 Sb., o národním pojištění (dále jen "zákon"):


§ 1

Dokud nenabude účinnosti ustanovení § 120, odst. 1 zákona, hradí zaměstnavatel a zaměstnanec [§ 2, odst. 1, písm. a) zákona] po jedné polovině pojistného.

§ 2

Zaměstnavatel hradí celý úrazový příspěvek podle ustanovení § 117, odst. 3, druhé věty zákona.

§ 3

Dokud na podkladě nové úpravy platů veřejných zaměstnanců nebude stanoveno jinak, hradí veřejní zaměstnanci, kteří mají v případě nemoci nárok na služební plat (příjem) alespoň po dobu jednoho roku (§ 36, odst. 5 zákona), a příjemci odpočivných (zaopatřovacích) platů z veřejného pensijního zaopatření, po případě opakujících se darů a pensí z milosti z veřejných prostředků [§ 8, písm. b) zákona] na pojistném nemocenského pojištění 2 % a jejich zaměstnavatelé, po případě plátci odpočivných (zaopatřovacích) platů 3 %, a to ze základu, ze kterého se vyměřovalo pojistné jejich dosavadního nemocenského pojištění.


§ 4

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. října 1948; provede je ministr sociální péče v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Zápotocký v. r.

Erban v. r.

Přesunout nahoru