Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 217/1948 Sb.Vyhláška ministerstva národní obrany o nástupních termínech do presenční služby a do vojenského výcviku

Částka 78/1948
Platnost od 31.08.1948
Účinnost od 31.08.1948
Zrušeno k 28.09.1948 (222/1948 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

217.

Vyhláška

Ministerstva národní obrany

ze dne 23. srpna 1948

o nástupních termínech do presenční služby a do vojenského výcviku

Ministerstvo národní obrany vyhlašuje podle § 15, odst. 5 branného zákona republiky Československé ve znění vyhlášky ministra národní obrany ze dne 26. února 1934, č. 30 Sb.:


§ 1

(1) Pro brance odvedené v roce 1948 stanoví se jako nástupní termín do presenční služby a do vojenského výcviku příslušníků náhradní zálohy 1. říjen 1948.

(2) Ustanovení odstavce 1 platí i pro brance odvedené dříve, kteří pro odklad presenční služby nebo pro odsunutí vojenského výcviku nastoupí do presenční služby nebo do vojenského výcviku příslušníků náhradní zálohy v roce 1948.

(3) Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje

a) na jednu polovinu branců odvedených v roce 1948 vtělených k letectvu, s výjimkou branců, kteří podle svého vzdělání mohou býti určeni do škol pro důstojníky v záloze,

b) na lékaře a magistry farmacie.

(4) Branci budou povoláni k nástupnímu termínu uvedenému v odstavci 1 jednotlivě svolávacími lístky.


§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


arm. gen. Svoboda v. r.

Přesunout nahoru