Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 2/1948 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí, kterou se opravuje a doplňuje vyhlašovací doložka k Dohodě o zachování nebo obnově práv živnostenského vlastnictví dotčených druhou světovou válkou (vyhlášené ve Sbírce zákonů a nařízení pod č. 167 z roku 1947)

Částka 2/1948
Platnost od 20.01.1948
Účinnost od 31.07.1947
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

2.

Vyhláška ministra zahraničních věcí

ze dne 1. prosince 1947,

kterou se opravuje a doplňuje vyhlašovací doložka k Dohodě o zachování nebo obnově práv živnostenského vlastnictví dotčených druhou světovou válkou (vyhlášené ve Sbírce zákonů a nařízení pod č. 167 z roku 1947).


Vyhlašovací doložka k Dohodě o zachování nebo obnově práv živnostenského vlastnictví dotčených druhou světovou válkou (vyhlášené ve Sbírce zákonů a nařízení pod č. 167 z roku 1947) se opravuje a doplňuje a zní takto:

"Vyhlašuje se s tím, že Dohoda ve smyslu svého článku 9 nabyla účinnosti dnem 23. května 1947.

President republiky ratifikoval tuto Dohodu se Závěrečným protokolem a Závěrečným protokolem dodatkovým dne 31. července 1947 a tímto dnem nabyla dohoda pro Československou republiku mezinárodní účinnosti.

Dohodou jsou vázány tyto státy:

Československo (31. VII. 1947), Dánsko (16. VI. 1947), Dominikánská republika (23. V. 1947), Finsko (26. VI. 1947), Francie (23. VII. 1947), Maroko - Španělský protektorát (26. VII. 1947), Norsko (30. V. 1947), Španělsko (19. VII. 1947), Švédsko (20. VI. 1947), Švýcarsko (23. V. 1947), Velká Britannie a Severní Irsko (23. V. 1947).

Závěrečným protokolem jsou vázány tyto státy:

Československo, Dánsko, Finsko, Francie, Norsko, Švédsko, Švýcarsko, Velká Britannie a Severní Irsko.

Závěrečným protokolem dodatkovým jsou vázány tyto státy:

Československo, Finsko, Švýcarsko, Velká Britannie a Severní Irsko."


Dr. Clementis v. r.

státní tajemník v ministerstvu zahraničních věcí.

Přesunout nahoru