Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 170/1948 Sb.Vládní vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost dodatková dohoda k obchodní úmluvě mezi republikou Československou a Francií ze dne 2. července 1928, podepsaná v Praze dne 18. května 1948

Částka 60/1948
Platnost od 16.07.1948
Účinnost od 20.04.1948
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

170.

Vládní vyhláška

ze dne 23. června 1948,

kterou se uvádí v prozatímní platnost dodatková dohoda k obchodní úmluvě mezi republikou Československou a Francií ze dne 2. července 1928, podepsaná v Praze dne 18. května 1948.

Podle § 1 zákona ze dne 4. července 1923, č. 158 Sb., o prozatímní úpravě obchodních styků s cizinou, a podle článku VII. zákona ze dne 22. června 1926, č. 109 Sb., jímž se částečně mění zákon o celním sazebníku pro československé celní území a celní sazebník a vydávají ustanovení o úpravě obchodních styků s cizinou, vyhlašuji:


Podle usnesení vlády republiky Československé ze dne 1. června 1948 a se souhlasem presidenta republiky uvádí se v prozatímní platnost s účinností od 20. dubna 1948 dodatková dohoda k obchodní úmluvě mezi republikou Československou a Francií ze dne 2. července 1928, podepsaná v Praze dne 18. května 1948.


Zápotocký v. r.


(Překlad.)

Dodatková dohoda k obchodní úmluvě československo-francouzské ze dne 2. července 1928.

Očekávajíce uvedení v platnost Všeobecné dohody o clech a obchodu, sjednané v Ženevě 30. října 1947, obě smluvní strany se takto dohodly:

Článek I.

Smluvní cla uvedená v seznamech A a C obchodní dohody ze dne 2. července 1928 a ustanovení Závěrečného protokolu této dohody (k článku I. a k článku II), jakož i smluvní cla se všemi sazebními ustanoveními, stanovenými v dodatkových dohodách k této dohodě, a to v:

dodatkové dohodě z 10. ledna 1930

dodatkové dohodě z 20. února 1931

dodatkové dohodě z 23. září 1931

dodatkové dohodě z 25. listopadu 1931

dodatkové dohodě z 1. prosince 1931

dodatkové dohodě z 23. března 1932

dodatkové dohodě z 12. května 1933

dodatkové dohodě z 11. dubna 1934

dodatkové dohodě z 9. dubna 1936

dodatkové dohodě z 2. března 1937

přestanou býti používána:

1. pokud se týče sazeb československého celního sazebníku uvedených v seznamu A ode dne 20. dubna 1948, t. j. dnem, kdy československá vláda uvedla Všeobecnou dohodu v prozatímní platnost,

2. pokud se týče sazeb francouzského celního sazebníku, uvedených v seznamu C, od 1. ledna 1948, kterým dnem francouzská vláda uvedla v prozatímní účinnost Všeobecnou dohodu.

Článek II.

V případě, že by některá z obou stran přestala prováděti Všeobecnou dohodu o clech a obchodu, zahájí obě vlády jednání do šesti měsíců. Celní ústupky obsažené ve Všeobecné dohodě zůstanou mezi oběma stranami v platnosti až do doby, kdy vstoupí v platnost nová dohoda, která bude sjednána tak, že se bude vycházeti z přímých i nepřímých ústupků, jichž strany požívají v důsledku Všeobecné dohody. Nicméně ústupky obsažené ve Všeobecné dohodě mohou býti odvolány, kdyby do tří měsíců po zahájení jednání nedošlo k sjednání nové dohody.

Článek III.

Vysoké smluvní strany vzaly na vědomí, že obě uvedly tuto dodatkovou dohodu v účinnost, každá s prozatímní platností dnem 1. ledna 1948 resp. 20. dubna 1948.

Tato dodatková dohoda bude uvedena definitivně v účinnost 14 dní po výměně ratifikačních listin, k níž dojde v Praze a bude platiti po dobu platnosti obchodní smlouvy ze dne 2. července 1928.

Dáno v Praze, ve dvojím vyhotovení, dne 18. května 1948.

Dr. V. Clementis, v. r.

M. Déjean, v. r.

Přesunout nahoru