Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 167/1948 Sb.Vládní nařízení, jímž se mění §219 prováděcího nařízení k celnímu zákonu

Částka 58/1948
Platnost od 13.07.1948
Účinnost od 13.07.1948
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

167.

Vládní nařízení

ze dne 29. června 1948,

jímž se mění § 219 prováděcího nařízení k celnímu zákonu. Změna: 138/1950 Sb

Vláda republiky Československé nařizuje podle celního zákona ze dne 14. července 1927, č. 114 Sb., a podle zákona ze dne 19. února 1946, č. 30 Sb., o nové úpravě československého práva v oboru nepřímých daní a státních finančních monopolů:


§ 1

(1) Ustanovení § 219, odst. 3, písm. b) vládního nařízení ze dne 13. prosince 1927, č. 168 Sb., jímž se provádí celní zákon, ve znění vládních nařízení ze dne 30. dubna 1946, č. 104 Sb., ze dne 6. prosince 1946, č. 231 Sb., ze dne 15. dubna 1947, č. 61 Sb. a ze dne 7. října 1947, č. 169 Sb., se mění a zní takto:

"b) ze zboží vyrobeného z lihu nebo s přísadou lihu náhradní dávka částkou 290,- Kčs za hektolitrový stupeň použitého alkoholu."

(2) Seznam B uvedený v § 219, odst. 4 téhož nařízení se mění takto:

B. Náhradní dávka za monopolní daň z lihu

Saz.čís.  Druh zboží  Stálá náhradní dávka základna  Tára pro vnitřní obaly
 Kčs 
109   Desertní vína s přísadou alkoholu  (cyperské, kapské, madeira, malaga, malvasia, marsala, moskato, porto, sherry, xeres a pod.), mají-li více než 15, nejvýše však 22 1/2 objemových procent alkoholu  2 175,- 100 kg čisté váhy nebo 100 litrů  pro sudy 13 % 
 nebo 
 290,- 100 kg čisté váhy (litrů) a stupeň přes 15 objemových procent  pro sudy 13 %
 620*) Ethylnatý ether (sirný ether)  50750,-  100 kg čisté váhy  pro sudy 20 %
 630  Alkoholická léčiva, nemají-li více než 15 objemových procent alkoholu   4 350,-  100 litrů   
 632  Alkoholické aromatické tresti  26100,-  
 633b  Voňavky a kosmetické prostředky obsahující alkohol   26100,-  

§ 2

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr financí.


Zápotocký v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Poznámky pod čarou

*) Za ethylnatý (sirný) ether k průmyslovým účelům se nevybírá náhradní dávka, předloží-li strana povolení finančního úřadu I. stolice k odběru sirného etheru k průmyslovým účelům, vyrobeného z lihu daně prostého.

Přesunout nahoru