Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 160/1948 Sb.Vládní vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost pátý dodatkový protokol k obchodní smlouvě, sjednané dne 16. února 1927 mezi Švýcarskem a republikou Československou, který byl podepsán v Bernu dne 23. března 1948

Částka 55/1948
Platnost od 16.06.1948
Účinnost od 20.04.1948
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

160.

Vládní vyhláška

ze dne 30. dubna 1948,

kterou se uvádí v prozatímní platnost pátý dodatkový protokol k obchodní smlouvě, sjednané dne 16. února 1927 mezi Švýcarskem a republikou Československou, který byl podepsán v Bernu dne 23. března 1948

Podle § 1 zákona ze dne 4. července 1923, č. 158 Sb., o prozatímní úpravě obchodních styků s cizinou, a podle čl. VII zákona ze dne 22. června 1926, č. 109 Sb., jímž se částečně mění zákon o celním sazebníku pro československé celní území a celní sazebník a vydávají ustanovení o úpravě obchodních styků s cizinou, vyhlašuji:


Podle usnesení vlády republiky Československé ze dne 13. dubna 1948 a se souhlasem presidenta republiky uvádí se v prozatímní platnost s účinností od 20. dubna 1948 pátý dodatkový protokol k obchodní smlouvě, sjednané dne 16. února 1927 mezi Švýcarskem a republikou Československou, který byl podepsán v Bernu dne 23. března 1948.


Gottwald v. r.


Překlad

PÁTÝ DODATKOVÝ PROTOKOL

k obchodní smlouvě, sjednané dne 16. února 1927 mezi republikou Československou a Švýcarskem

Podepsáno dne 23. března 1948

Den vstupu v účinnost: 20. dubna 1948

President republiky Československé

a

Spolková rada švýcarská

shodli se, že pozmění obchodní smlouvu, sjednanou dne 16. února 1927 mezi republikou Československou a Švýcarskem, takto:

1. Republika Československá vzdává se smluvních celních sazeb stanovených v příloze B zmíněné obchodní smlouvy pod níže uvedenými čísly švýcarského celního sazebníku:

Pokrývky (na postel, stůl atd.), přistřižené:

378 - bez práce šité jehlou a prýmků, též s třásněmi zhotovenými tkaním nebo jednoduše vázanými ................... 150.- fr. za q

379 - s prýmky nebo s prací šitou jehlou .............................. 160.- fr. za q

NB ad 379. Pokrývky s obrubou pouze šitou, neb s jednoduchým záhybem na krajích posuzují se jako pokrývky bez práce šité. NB ad 378/379. Prádlo ložní, stolní a kuchyňské, bavlněné spadá dle své povahy do saz. čís. 378 nebo 379. S obrubou pouze šitou nebo s jednoduchým záhybem na okrajích vyclívá se podle čís. 378. Pokrývky (ložní, stolní atd.) hedvábné, z hedvábí odpadkového, umělého hedvábí, přistřižené:

- bez práce šité jehlou a bez prýmků, též s třásněmi zhotovenými tkaním neb jednoduše vázanými:

453 b - jiné než uvedené v saz. čís. 453 a .................................. 300.- fr. za q

454 - s prýmky a prací šitou jehlou .............................................. 400.- fr. za q

NB ad saz. čís. 454. Pokrývky s obrubou pouze šitou neb s jednoduchým záhybem na krajích, posuzují se jako pokrývky bez práce šité jehlou.

2. Švýcarsko bude aplikovati na slazenou malinovou šťávu zařazenou pod saz. čís. 103 dovozní clo 45.- fr. za q.

3. Se zřetelem na novou měnovou úpravu v Československu v listopadu 1945, zvyšují se ve smyslu článku 3 uvedené smlouvy některá cla československého sazebníku, vázaná v obchodní smlouvě ze dne 16. února 1927 a v jejích dodatkových protokolech. Nové smluvní sazby a pozměněné texty jsou uvedeny v přílohách A a C tohoto protokolu.

Tento dodatkový protokol, který zůstane v účinnosti po dobu platnosti obchodní smlouvy sjednané 16. února 1927 mezi republikou Československou a Švýcarskem, k níž se vztahuje, bude ratifikován a ratifikační listiny budou co nejdříve vyměněny v Bernu.

Nicméně vstoupí prozatímně v účinnost nejpozději dnem 20. dubna 1948.

Čemuž na svědomí podepsaní, náležitě k tomu zmocnění, podepsali tento dodatkový protokol.

Dáno ve dvojím vyhotovení v Bernu dne 23. března 1948.

Andriál, v. r.

Troendle, v. r.

Příloha A

(Překlad.)

Změněná smluvní cla československého celního sazebníku.

(Smluvní cla a texty, které nejsou uvedeny v této příloze, zůstávají beze změny.)

Čísla čsl.
celního
sazebníku
Pojmenování zboží Celní
sazba
Kčs
VIII. Dobytek jatečný a tažný. za kus
ex 64. Býci:
Poznámka. Plemenní býci rasy červeně strakaté, simenské (simentálské), černě strakaté zv. freiburgské, hnědé
a erigské .......................
300˙—
ex 65. Krávy:
Poznámka. Plemenné krávy rasy červeně strakaté, simenské (simentálské), černě strakaté zv. freiburgské,
hnědé a eringské .......................
300˙—
ex 66. Mladý hovězí dobytek: 180˙—
Poznámka. Plamenný mladý hovězí dobytek rasy červeně strakaté, simenské (simentálské), černé strakaté zv.
freiburgské, hnědé a eringské .......................
ex 67. Telata: Poznámka. Telata na plemeno rasy červeně strakaté, simenské (simentálské), černě strakaté zv. freiburgské,
hnědé a eringské .......................
50˙—
X. Výrobky živočišné.za 100 kg
ex 81. Vosk živočišný:
ex b) připravovaný (bílený, barvený, v tabulkách nebo
v koule zhnětený), též s jinými látkami smíšený,
na př. vosk zahradnický, vosk lepicí, voskový
tmel a pod. vosky:
vosk zahradnický .......................
350˙—
XIV. Potraviny. za 100 kg
ex 114. Pečivo (biskuity, kakes, koláče, oplatky atd.):
biskuity, suchary a kakes .......................
1.200˙—
ex 119. Sýry a tvaroh:
ex a) sýry:
ementálský, greyerský (gruyere); sánský, sbrinzský a jiné sýry Spalen,
v malých bedničkách, v krabičkách, ve staniolu, papíru a pod ....................... 500˙—
v bochníkách a podobné velké úpravě ....................... 360˙—
126. Kakaový prášek ....................... 2.000˙—
ex 127. Kakaová hmota; čokoláda, čokoládové náhražky a výrobky:
čokoláda v cihlách a v tabulkách ....................... 1.800˙—
ostatní čokoláda, čokoládové náhražky a výrobky ....................... 2.100˙—
ex 131. Poživatiny v krabicích, lahvích a podobných nádobách neprodyšně uzavřené (vyjma jmenované pod saz. čís. 114,
123, 126 a 127):
výživné moučky ....................... 800˙—
Poznámka.
mléko kondensované v cihlách vážících nejméně 10 kg 330˙—
mléko kondensované jiné ....................... 250˙—
mléko sušené ....................... 550˙—
ex 132. Poživatiny výslovně nejmenované:
výživné moučky ....................... 800˙—
glarnský bylinný sýr ....................... 200˙—
Poznámka 2.
mléko kondensované v cihlách vážících nejméně 10 kg 330˙—
mléko kondensované jiné ....................... 250˙—
mléko sušené ....................... 550˙—
XIX. Barviva a třísliva. za 100 kg
ex 162.Orseille, persio; indigo; košenila (červec nopálový); výtažek ze dřeva kaštanového; výtažek ze dřeva kvebrachového; výslovně nejmenované výtažky tříslové:
výtažek duběnkový a škumpinový ....................... 13˙—
ex 163. Výtažky barvířské, výslovně nejmenované
a) tekuté ....................... 100˙—
XXII. Bavlna, příze a zboží z ní,
též pomíšené jinými předivy rostlinnými, nikoli však vlnou nebo hedvábím.
Bavlněná příze:
ex 183. jednoduchá, surová:
b) přes čís. 12 až čís. 29 po anglicku ....................... 290˙—
c) přes. čís. 29 až čís. 50 po anglicku ....................... 500˙—
d) přes čís. 50 až čís. 70 po anglicku ....................... 510˙—
e) přes čís. 70 až čís. 90 po anglicku ....................... 580˙—
f) přes čís. 90 po anglicku ....................... 470˙—
ex Poznámky.
1. Bavlněná příze útková, jednoduchá, surová, ve způsobě potáčů na krátkých nebo prostupujících cívkách, jež nejsou přes 22 mm tlusté, dovážená pro
tkalcovny látek polohedvábných, na dovolovací list, pod dozorem a za podmínek stanovených nařízením:
z c) přes čís. 29 až čís. 50 po anglicku ....................... 220˙—
z d) přes čís. 50 až čís. 70 po anglicku ....................... 250˙—
2. Jednoduchá surová příze bavlněná, dovážená k výrobě tylu, záclon, výšivek a krajek, na dovolovací list, pod dozorem a za podmínek stanovených nařízením:
z c) přes čís. 29 až čís. 50 po anglicku ....................... 220˙—
z d) přes čís. 50 až 60 po anglicku ....................... 250˙—
z d) a e) přes čís. 60 až čís. 80 po anglicku ....................... 290˙—
ex 184. dvojpramenná, surová:
c) přes čís. 29 až čís. 50 po anglicku ....................... 580˙—
d) přes čís. 50 až čís. 70 po anglicku ....................... 590˙—
e) přes čís. 70 až čís. 90 po anglicku ....................... 660˙—
f) přes čís. 90 po anglicku ....................... 640˙—
ex Poznámka. Dvojpramenná surová příze bavlněná, dovážená pro tkalcovny na látky polohedvábné, pak k výrobě tylu, záclon, výšivek a krajek,
na dovolovací list, pod
dozorem a za podmínek stanovených nařízením:
za 100 kg
z c) přes čís. 29 až čís. 50 po anglicku ....................... 250˙—
z f) přes čís. 90 po anglicku ....................... beze cla
185. troj- nebo vícepramenná, jednou skaná, surová:
a) do čís. 12 po anglicku ....................... 360˙—
b) přes čís. 12 až čís 29 po anglicku ....................... 440˙—
c) přes čís. 29 až čís. 50 po anglicku ....................... 650˙—
d) přes čís. 50 po anglicku ....................... 720˙—
ex Poznámka. Bavlněná příze troj- nebo vícepramenná přes čís. 60 po anglicku, dovážená k vyšívání (nit vyšívací), na dovolovací list,
pod dozorem a za podmínek stanovených nařízením:
1. přes čís. 60 až čís. 80 po anglicku ....................... 320˙—
186. troj- nebo vícepramenná, jednou skaná, surová:
a) do čís. 12 po anglicku ....................... 440˙—
b) přes čís. 12 až čís. 29 po anglicku ....................... 500˙—
c) přes čís. 29 až čís. 50 po anglicku ....................... 750˙—
d) přes čís. 50 po anglicku ....................... 870˙—
187. Bavlněná příze bílená, mercerovaná, barvená (také potištěná) podrobena jest přirážce k celní sazbě, stanovené pro příslušnou surovou přízi, a to:
a) bílená ....................... 140˙—
b) mercerovaná ....................... 150˙—
c) barvená (také potištěná) ....................... 240˙—
d) bílená a mercerovaná ....................... 240˙—
e) barvená (také potištěná) a mercerovaná ....................... 270˙—
Poznámka. Ve smluvním styku připočítávají se přirážky tohoto čísla ke smluvním clům, stanoveným pro surové příze.
188. Příze pro drobný prodej upravená:
a) jednoduchá nebo dvojpramenná; troj- nebo vícepramenná, jednou skaná ....................... 1.400˙—
b) troj- nebo vícepramenná, opětovně skaná ....................... 1.500˙—
Bavlněné zboží: za 100 kg
ex 189. obyčejné, t. j. tkaniny z příze čís. 50 a nižšího, čítající ve čtverci o straně 5 mm 38 nebo méně nití, vyjma t. zv. tkaniny bagdadské a madrasové:
ex a) hladké, též jednoduše vyrážené (keprované):
1. surové ....................... 1.000˙—
2. bílené ....................... 1.300˙—
ex b) vzorkované:
1. surové ....................... 1.300˙—
2. bílené ....................... 1.700˙—
ex 190. obyčejné, husté, t. j. tkaniny z příze čís. 50 a nižšího, čítající ve čtverci o straně 5 mm více než 38 nití, vyjma t. zv. tkaniny bagdadské a madrasové:
ex a) hladké, též jednoduše vyrážené (keprované):
2. bílené ....................... 2.000˙—
ex b) vzorkované:
2. bílené ....................... 2.200˙—
ex 191. jemné, t. j. tkaniny z příze přes čís. 50 až včetně čís. 100, vyjma t. zv. tkaniny bagdadské a madrasové:
a) hladké, též jednoduše vyrážené (keprované):
1. surové ....................... 2.700˙—
2. bílené ....................... 4.400˙—
3. barvené ....................... 4.700˙—
4. potištěné, pestře tkané ....................... 5.000˙—
b) vzorkované:
1. surové ....................... 3.400˙—
2. ostatní ....................... 5.000˙—
ex 192. velmi jemné, t. j. tkaniny z příze přes čís. 100, vyjma t. zv. tkaniny bagdadské a madrasové:
a) hladké , též jednoduše vyrážené (keprované):
1. surové ....................... 3.700˙—
2. bílené ....................... 5.400˙—
3. barvené ....................... 5.700˙—
4. potištěné, pestře tkané ....................... 6.100˙—
b) vzorkované:
1. surové ....................... 4.300˙—
2. ostatní ....................... 6.100˙—
Poznámka. Tkaniny tkané plochým stehem . . . . za 100 kg
4.300˙—
Poznámka k saz. čís. 189 až 194. Tkaniny mercerované v kusu nebo tkaniny zhotovené zcela nebo částečně z mercerované příze, jakož i takové aksamity
a stuhy, jsou podrobeny ve smluvním styku přirážce ke smluvnímu clu, stanovenému pro příslušnou tkaninu .......................
200˙—
ex 198. Výšivky:
a) vložky (bandes, entre-deux):
1. toliko na okraji vyšívané ....................... 12.500˙—
2. jiné (též v prostředku vyšívané) ....................... 14.400˙—
ex b) tyl a krajky, vyšívané:
tyl vyšívaný ....................... 14.400˙—
c) výslovně nejmenované ....................... 12.500˙—
ex 200. Zboží stávkové a pletené:
d) výslovně nejmenované ....................... 5.000˙—
XXIII. Len, konopí, juta a jiná přediva rostlinná, výslovně nejmenovaná, příze a zboží z nich,
nikoli však pomíšené bavlnou, vlnou nebo hedvábím.
Zboží lněné, konopné, jutové atd.:
ex 212. Výšivky:
a) vložky (bandes, entre-deux):
1. jen na okraji vyšívané ....................... 14.700˙—
2. jiné (též v prostředku vyšívané) ....................... 16.000˙—
ex b) tyl vyšívaný ....................... 15.200˙—
c) výslovně nejmenované ....................... 14.700˙—
ex 215. Zboží prýmkařské a knoflíkářské:
úplety na klobouky:
a) surové nebo bílené ....................... 150˙—
b) barvené ....................... 750˙—
ex 219. Zboží provaznické a potřeby technické:
c) hadice, tkané nebo pletené ....................... 1.200˙—
XXIV. Vlna, vlněná příze a vlněné zboží, též pomíšené jinými předivy, vyjma hedvábí. za 100 kg
Příze:
225. Příze česaná, výslovně nejmenovaná:
a) surová, jednoduchá:
1. až čís. 45 metricky ....................... 260˙—
2. přes čís. 45 metricky ....................... 450˙—
b) surová, dvoj- nebo vícepramenná:
1. až čís. 45 metricky ....................... 370˙—
2. přes čís. 45 metricky ....................... 630˙—
c) bílená, barvená, potištěná, jednoduchá:
1. až čís. 45 metricky ....................... 680˙—
2. přes čís. 45 metricky ....................... 900˙—
d) bílená, barvená, potištěná, dvojpramenná nebo vícepramenná:
1. až čís. 45 metricky ....................... 900˙—
2. přes přes čís. 45 metricky ....................... 1.100˙—
e) melírovaná vlnou barvenou nebo potištěnou, jakož i vlnou nebarvenou (přírodně bílou):
1. jednoduchá ....................... 770˙—
2. dvoj- nebo vícepramenná, též takováto příze z praménků různé barvy ....................... 900˙—
Vlněné zboží:
ex 233. Zboží stávkové a pletené:
d) výslovně nejmenované:
1. váží-li tucet kusů nebo tucet párů více než 1 kg. 5.200˙—
2. váží-li tucet kusů nebo tucet párů 1 kg nebo méně 7.000˙—
235. Výšivky vyšité hedvábím ....................... 7.000˙—
236. Výšivky vyšité jinými látkami ....................... 5.800˙—
XXV. Hedvábí a hedvábné zboží, též pomíšené jinými předivy.
ex 242. Hedvábí [smotané nebo niťované (filované)], též skané:
c) barvené:
1. na černo ....................... 1.200˙—
2. jinak barvené ....................... 1.560˙—
243. Floretové hedvábí (odpadky hedvábné, předené), též skané: za 100 kg
b) barvené:
1. na černo ....................... 740˙—
2. jinak barvené ....................... 940˙—
244. Hedvábí umělé:
a) surové nebo bílé, nebarvené:
1. jednoduché ....................... 1.750˙—
2. skané ....................... 2.300˙—
b) barvené:
1. jednoduché ....................... 2.600˙—
2. skané ....................... 2.600˙—
246. Niti z hedvábí, z hedvábí floretového neb umělého, též spojeného s jinými předivy, bílené nebo barvené, upravené pro drobný prodej ....................... 2.100˙—
Zboží celohedvábné (z hedvábí, z hedvábí floretového neb umělého):
247. Celohedvábné zboží, vyšívané ....................... 20.000˙—
ex 248. Tyl a síťovité látky, tkané na způsob tylu; gázy (též tkané krepy a flóry); krajky a krajkové šátky:
gázy (též tkané krepy a flóry) ....................... 20.000˙—
krajky a krajkové šátky ....................... 15.500˙—
249. Hedvábná mlýnská plátýnka ....................... 10.000˙—
Poznámka. Okolnost, že hedvábná mlýnská plátýnka jsou konfekcionována pro mlynářské účely, nemá vlivu na jejich vyclívání.
250. Celohedvábné tkaniny, výslovně nejmenované:
a) surové:
1. z umělého hedvábí, bez přimíšení hedvábí a hedvábí floretového ....................... 10.000˙—
2. jiné ....................... 13.500˙—
b) barvené:
1. z umělého hedvábí, bez přimíšení hedvábí a hedvábí floretového ....................... 11.000˙—
2. jiné ....................... 15.000˙—
c) potištěné, pestře tkané:
1. z umělého hedvábí, bez přimíšení hedvábí a hedvábí floretového ....................... 11.800˙—
2. jiné ....................... 17.000˙—
ex 252. Zboží stávkové a pletené: za 100 kg
d) výslovně nejmenované:
1. z umělého hedvábí, bez přimíšení hedvábí nebo hedvábí floretového ....................... 15.000˙—
2. jiné ....................... 25.000˙—
ex 253. Stuhové zboží:
c) jiné:
1. nefasonované ....................... 20.000˙—
2. fasonované ....................... 22.000˙—
ex 254. Zboží prýmkařské a knoflikářské:
úplety na klobouky ....................... 7.500˙—
Zboží polohedvábné (z hedvábí, z hedvábí floretového neb umělého, spojeného s jinými předivy):
ex 255. Polohedvábné zboží vyšívané; tyl a síťovité látky tkané na způsob tylu, gázy (též tkané krepy a flóry); krajky a krajkové šátky:
polohedvábné zboží vyšívané; gázy (též tkané krepy a flóry) ....................... 12.000˙—
256. Polohedvábné tkaniny výslovně nejmenované ....................... 9.000˙—
ex 258. Zboží stávkové a pletené:
d) výslovně nejmenované ....................... 10.000˙—
ex 260. Zboží prýmkařské a knoflikářské:
úplety na klobouky ....................... 4.000˙—
XXVI. Zboží konfekční.
ex 267. Klobouky mužské a chlapecké: za kus
ex c) ze slámy, lýka, dřevěných loubků nebo z jiných surovin:
ex 1. negarnované:
klobouky ze stébel, podle povahy uložených vzorků, dovážené přes celní úřady v Praze a v Chebu ....................... 6˙50
ex 268. Klobouky ženské a dívčí všeho druhu:
ex a) negarnované:
klobouky ze stébel, podle povahy uložených vzorků, dovážené přes celní úřady v Praze a v Chebu ....................... 8˙50
XXVIII. Zboží ze slámy, třtiny, lýka, loubků a podobných hmot, nejmenované v jiných třídách sazebních.
ex 281. Pletené zboží výslovně nejmenované: za 100 kg
ex b) jemné, pokud nepatří do položky c), též spojené s obyčejnými hmotami:
úplety na klobouky ze slámy a loubků; surové nebo bílené ....................... 50˙—
ex c) velmi jemné, t. j. pletené zboží protažené nebo propletené předivem hedvábným nebo jiným, žíněmi nebo kovovými vlákny, též spojené
s obyčejnými nebo jemnými hmotami:
úplety na klobouky ....................... 1.300˙—
ex d) spojené s jinými velmi jemnými hmotami:
úplety na klobouky ....................... 2.600˙—
XXIX. Papír a papírové zboží.
ex 300. Zboží z papíru, lepenky nebo papíroviny, výslovně nejmenované:
ex b) z papíru nebo s papírem saz. čís. 290 b), 294 a 296 c), potom všechno zboží s obrázky nebo s malbami:
ex 2. ostatní:
tiskopisy, oznámení a návěští ....................... 1.200˙—
XXX. Kaučuk, gutaperča a zboží z nich.
ex 315. Tkaniny a stávkové látky kaučukem potažené, napuštěné, potřené nebo vrstvami kaučuku mezi sebou spojené, z těchto přediv:
b) z jiných látek textilních, též plsti ....................... 1.300˙—
XXXII. Kůže vydělaná a kožené zboží.
340. Kožené zboží:
Všeliká obuv zcela nebo z části kožená, též spojená se zbožím textilním nebo s jinými látkami, váží-li pár:
a) více než 1.200 g ....................... 1.600˙—
b) více než 600 g až 1.200 g ....................... 2.000˙—
c) 600 g nebo méně ....................... 3.600˙—
XXXIV. Zboží dřevěné; zboží ze surovin soustružnických a řezbářských.
ex 356. Zboží výslovně nejmenované z obyčejného dřeva, též hoblované (hladce nebo profilované), zhruba osoustruhované nebo zhruba vyřezávané,
též skližené, spárované
nebo jiným způsobem sestavené:
za 100 kg
ex c) mořené, barvené, pokostované, lakované, leštěné, pak všechno zboží spojené s koží nebo s obyčejnými hmotami, vyjma zboží pod položkou b) zařaděné:
ex 2. z tvrdého dřeva nebo dyhované (obyčejným dřevem):
lyže ....................... 500˙—
ex 357. Zboží výslovně nejmenované z jemného dřeva nebo takovýmto dřevem dyhované, též hoblované (hladce nebo profilovaně), zhruba osoustruhované
nebo zhruba vyřezávané, též skližené, spárované nebo jiným způsobem sestavené:
ex b) mořené, barvené, pokostované, lakované, leštěné, pak všechno zboží spojené s koží nebo s obyčejnými hmotami, mimo zboží zařaděné do položky a):
lyže a lyžařské hole ....................... 500˙—
ex 358. Zboží dřevěné, výslovně nejmenované, jemně osoustruhované, pak všechno zboží s vypálenými, vytlačenými nebo vykrouženými ornamenty,
též spojené s koží nebo s obyčejnými hmotami; vycpávané zboží bez povlaku:
lyže a lyžařské hole ....................... 1.000˙—
Poznámka. T. zv. zboží interlakenské, brienzské a hornobernské, podle uložených vyobrazení, dovážené přes celní úřady v Karlových Varech,
v Chebu a v Bratislavě .......................
680˙—
ex 359. Zboží dřevěné, výslovně nejmenované, jemně prolamované nebo vyřezávané; dřevěné zboží zlacené, stříbřené nebo bronzované
(vyjma dřevěné lišty a rámy);
dřevěné zboží jemně malované; dřevěné zboží výslovně nejmenované, spojené s jemnými hmotami, mimo kůži a povlaky ze zboží textilního:
dřevěná písma a jejich sestavy ....................... 750˙—
Poznámka. T. zv. zboží interlakenské, brienzské a hornobernské, podle uložených vyobrazení, dovážené přes celní úřady v Karlových Varech,
v Chebu a v Bratislavě .......................
za 100 kg
840˙—
ex 360. Zboží dřevěné, výslovně nejmenované, vykládané (bulová práce, intarsie, dřevěná mosaika); dřevěné zboží, výslovně nejmenované, čímkoli povlečené:
Poznámka. T. zv. zboží interlakenské, brienzské a hornobernské, podle uložených vyobrazení, dovážené přes celní úřady v Karlových Varech,
v Chebu a v Bratislavě .......................
1.200˙—
ex 361. Zboží výslovně nejmenované z jiných surovin soustružnických a řezbářských než ze dřeva:
ex b) z kosti, rohu a jiných živočišných látek řezbářských v položce e) nejmenovaných, též spojené s obyčejnými nebo s jemnými hmotami:
ex 2. jiné předměty:
hřebeny, jehlice, sponky do vlasů ....................... 2.400˙—
ex e) z pravé nebo napodobené slonoviny, perleti, želvoviny, též spojené s obyčejnými, jemnými nebo s jinými velmi jemnými hmotami:
hřebeny, jehlice, sponky do vlasů:
pravé . . . . . . . . . . . . . 5.400˙—
ex 362. Galanterní zboží [drobnůstky (nippes) a toaletní předměty]:
ex a) ze dřeva nebo z látek řezbářských, patřících do saz. pol. 361 a), též spojené s obyčejnými nebo s jemnými hmotami:
Poznámka. T. zv. zboží interlakenské, brienzské a hornobernské, podle uložených vyobrazení, dovážené přes celní úřady v Karlových Varech,
v Chebu a v Bratislavě .......................
1.500˙—
ex b) totéž zboží, spojené s velmi jemnými hmotami:
Poznámka. T. zv. zboží interlakenské, brienzské a hornobernské, podle uložených vyobrazení, dovážené přes celní úřady v Karlových Varech,
v Chebu a v Bratislavě .......................
2.800˙—
XXXVI. Zboží kamenné,
z kamene, nepálených zemin, cementu a kamenné směsi.
za 100 kg
ex 394. Kamenné desky 16 cm silné nebo slabší (vyjma desky břidlicové a kameny litografické):
ex b) dále opracované, též broušené nebo leštěné:
ex 1. z kamenů nejmenovaných pod 2. a 3.:
desky slídové a mikanitové ....................... 35˙—
ex 404 Umělé brusy a brousky, též spojené se dřevem, železem nebo s jinými obecnými kovy:
a) ze smirku, karborunda nebo z podobných tvrdých brusidel ....................... 300˙—
ex 409. Kamenné zboží spojené s jinými hmotami, pokud na takové spojení nebyl vzat zřetel v jiných číslech této třídy:
ex a) s obyčejnými hmotami:
zboží ze slídy nebo z mikanitu;
brousicí papír ....................... 850˙—
ex b) s jemnými hmotami:
zboží ze slídy nebo z mikanitu;
brousicí plátno .......................
1.800˙—
XXXVIII. Železo a železné zboží.
Železo a železné polotovary:
441. Spojky trub (fittings) a příruby z kujného železa:
a) neopracované (surové) neb obyčejně opracované:
1. spojky trub (fittings) ....................... 470˙—
2. příruby ....................... 360˙—
b) jemně opracované:
1. spojky trub (fittings) ....................... 630˙—
2. příruby ....................... 490˙—
ex 445. Plechové zboží, výslovně nejmenované: za 100 kg
ex d) oxydované, malované, potištěné, bronzované, lakované, smaltované, nebo ze vzorkovaných plechů; též spojené s obyčejnými hmotami:
ex 2. ostatní:
pouzdra k reflektorům pro motorová vozidla:
lakovaná ....................... 760˙—
smaltovaná ....................... 1.250˙—
ex e) leštěné, poměděněné, pomosazněné, niklované, platované mědí, slitinami mědi, nebo hliníkem, nebo postříbřené; též spojené
s obyčejnými nebo s jemnými hmotami:
pouzdra k reflektorům pro motorová vozidla, chromovaná ....................... 1.250˙—
ex 457. Pilníky a rašple, o délce seku (tahu):
b) 150 mm až 250 mm ....................... 1.300˙—
c) menším 150 mm ....................... 1.600˙—
ex 461. Hřebíky a drátěnky:
ex d) jemně opracované, pak všechny hřebíky s hlavičkami z jiných hmot obyčejných:
nábytkové hřebíky a závlačky ....................... 580˙—
ex 463. šrouby, šroubové matice a svorníky, se závitem:
ex a) neopracované (surové), o průměru dříku nebo otvoru:
4. menším 4 mm ....................... 730˙—
ex b) obyčejné nebo jemně opracované, o průměru
dříku nebo otvoru:
4. menším 4 mm ....................... 850˙—
ex 476. Železný nábytek, mimo nábytek umělecké práce zámečnické; tělocvičné nářadí:
ex b) jinak obyčejně nebo jemně opracované, též spojené s jinými hmotami:
stoly a skříně na operační nástroje, operační
stolice a operační stoly .......................
1.300˙—
ex 483. Zboží z kujného železa, výslovně nejmenované, též spojené s nekujnou litinou nebo se dřevem:
ex 485. a) neopracované (surové) nebo odrhnuté nebo hrubě
natřené, váží-li kus:
za 100 kg
1. více než 25 kg ....................... 160˙—
2. více než 3 kg až 25 kg ....................... 190˙—
3. více než 0,5 kg až 3 kg ....................... 220˙—
4. 0,5 kg nebo méně ....................... 260˙—
ex c) jemně opracované, váží-li kus:
ex 2. více než 3 kg až 25 kg:
ložiska kuličková a válečková (vyjma pro velocipedy) ....................... 100˙—
ex 3. více než 0.5 kg až 3 kg:
ložiska kuličková a válečková (vyjma pro velocipedy) ....................... 110˙—
Zboží železné, spojené s jemnými hmotami:
nábytkové hřebíky a závlačky ....................... 2.000˙—
XXXIX. Obecné kovy a zboží z nich.
ex 491. Plechy a desky (válcované, vykované), dále neopracované:
d) měděné, niklové, hliníkové a z jiných, výslovně nejmenovaných obecných kovů a kovových slitin:
1. silnější než 0,5 mm ....................... 300˙—
2. silné 0,5 mm a slabší ....................... 380˙—
ex 492. Plechy a desky, hloubené nebo dírkované:
ex d) měděné, niklové, hliníkové a z jiných výslovně nejmenovaných obecných kovů a kovových slitin:
1. hliníkové kotouče ....................... 380˙—
2. měděné nebo mosazné kotouče ....................... 550˙—
ex 496. Tyče, pruty a dráty (válcované, vykované nebo tažené):
d) měděné, niklové, hliníkové a z jiných obecných kovů a kovových slitin:
1. silnější než 0,5 mm ....................... 300˙—
2. silnější než 0.25 mm až 0.5 mm ....................... 380˙—
3. silné 0,25 mm nebo slabší ....................... 420˙—
ex 497. Tyče, pruty a dráty, leštěné, pokostované, lakované, niklované, pomosazněné, poměděné nebo povlečené jinými obecnými kovy, vzorkovaně lisované: za 100 kg
b) měděné, niklové, hliníkové a z jiných obecných kovů a kovových slitin:
1. silnější než 0.25 mm ....................... 720˙—
2. silné 0.25 mm nebo slabší ....................... 720˙—
ex 505. Listy (folie) olověné (plumbiol) a cínové (staniol), lesklé, vzorkované, barvené nebo lakované; šešulky na láhve, tuby a podobné zboží cínové,
z pocínovaného olova nebo
z olověných slitin:
cínové listy (staniol) ....................... 1.200˙—
olověné listy (plumbiol), šešulky na lahve a tuby cínové, z pocínovaného olova nebo z olověných slitin ....................... 960˙—
ex 517. Zboží výslovně nejmenované z mědi a z jiných obecných kovů nebo z kovových slitin výslovně nejmenovaných, též spojené s obyčejnými hmotami:
ex a) obyčejně opracované:
nábytkové hřebíky a závlačky; kroužky do plachet; kování k vagonům, nábytku, oknům a dveřím; nábytek; tělesa osvětlovací;
měděné a mosazné nádobí .......................
1.100˙—
ostatní, vyjma automaty na ohřívání vody ....................... 1.400˙—
ex b) jemně opracované:
nábytkové hřebíky a závlačky; kroužky do plachet; nábytek; měděné a mosazné nádobí ....................... 2.200˙—
520. Veškeré zboží hliníkové nebo ze slitin hliníku podobných, též spojené s obyčejnými nebo jemnými hmotami:
a) k účelům technickým ....................... 2.000˙—
b) ostatní:
1. hliníkové listy (folie) ....................... 2.500˙—
2. ostatní zboží ....................... 2.700˙—
XL. Stroje, přístroje a jich součásti ze dřeva, železa neb obecných kovů, vyjma ty, které patří do třídy XLI. a XLII.
ex 526. Parní kotle; přístroje destilační, chladicí a varní; cisterny a tanky; všechny tyto předměty hotové, též s armaturami k nim patřícími a přimontovanými: za 100 kg
ex a) železné:
přístroje destilační, chladicí a varní ....................... 520˙—
ex b) železné se součástmi z obecných kovů:
přístroje destilační, chladicí a varní ....................... 640˙—
ex c) z obecných kovů:
přístroje destilační, chladicí a varní ....................... 900˙—
ex 528. Parní a jiné motory výslovně nejmenované (vyjma motory třídy XLI. a XLII.); pracovní stroje, spojené neodlučitelně s parními motory (parní hlubidla, parní jeřáby,
parní kladiva, parní pumpy, parní stříkačky a podobné stroje); váží-li kus
ex c) více než 25 q až 100 q:
parní turbiny ....................... 660˙—
ex d) více než 100 q až 1000 q:
parní turbiny ....................... 550˙—
ex e) přes 1000 q:
parní turbiny ....................... 480˙—
ex 534. Stroje tkalcovské a stávkařské, jakož i pomocné stroje tkalcovské a stávkařské:
ex b) ostatní:
hedvábnické stavy a hedvábnické snovací stroje 320˙—
Poznámka. Smluvního cla 320 Kčs nepožívají listové stroje, Jacquardovy, Verdolovy a jiné podobné přístroje.
ex 535. Stroje šicí a pletací:
a) podstavce, též rozložené ....................... 400˙—
ex b) hlavy, hotové součásti hlavy (vyjma jehly):
hlavy pletacích strojů ....................... 1.650˙—
ex c) nehotové součásti hlav, též ze surové litiny;
stroje šicí a pletací s podstavcem:
stroje pletací s podstavcem ....................... 1.150˙—
537. Stroje a přístroje výslovně nejmenované z obecných kovů (t. j. s více než 50% obecných kovů) ....................... za 100 kg
660˙—
ex 538. Stroje a přístroje výslovně nejmenované, jiné, váží-li kus:
ex a) 2 q nebo méně:
pumpy na tekutiny a vývěvy; kompresory pro zařízení chladicí a pro zařízení na výrobu ledu;
mísicí, hnětací a šlehací stroje pro pekárny a cukrárny; mlýnské válcové stolice; válcové stroje na výrobu čokolády a pro keramický průmysl .......................
630˙—
ventilátory, exhaustory a dmychadla ....................... 560˙—
kolové mlýny ....................... 500˙—
ex b) více než 2 q až 10 q:
pumpy na tekutiny a vývěvy; kompresory pro zařízení chladicí a pro zařízení na výrobu ledu;
mísicí, hnětací a šlehací stroje pro pekárny a cukrárny; mlýnské válcové stolice; válcové stroje na výrobu čokolády a pro keramický průmysl .......................
580˙—
ventilátory, exhaustory a dmychadla ....................... 560˙—
kolové mlýny ....................... 460˙—
knihtiskařské stroje rotační ....................... 140˙—
ex c) více než 10 q:
pumpy na tekutiny a vývěvy; kompresory pro zařízení chladicí a pro zařízení na výrobu ledu;
mísicí, hnětací a šlehací stroje pro pekárny a cukrárny; mlýnské válcové stolice; válcové stroje na výrobu čokolády a pro keramický průmysl .......................
500˙—
ventilátory ....................... 500˙—
kolové mlýny ....................... 400˙—
knihtiskařské stroje rotační ....................... 120˙—
ex Poznámky ku třídě XL.
2. Při zařaďování strojů, přístrojů a jejich součástí se nepřihlíží ke spojení s jinými hmotami.
ex 3. Jako části strojů nebo přístrojů buďtež vyclívány takové předměty výslovně nezařaděné, kterých nemůže býti jinak použito než k sestavení strojů nebo přístrojů.
XLI. Elektrické stroje, přístroje a elektrotechnické potřeby. za 100 kg
539. Dynama a elektrické motory (vyjma motory k automobilům), též spojené neodlučitelně s mechanickým zařízením nebo s přístroji; transformátory
(otáčivé nebo nehybné měniče); váží-li kus:
a) 25 kg nebo méně:
spouštěče pro motorová vozidla a letadla ....................... 1.000˙—
elektrické ventilátory a elektrické motory k ventilátorům ....................... 1.450˙—
ostatní ....................... 1.650˙—
b) více než 25 kg až 5 q ....................... 1.200˙—
c) více než 5 q až 30 q ....................... 900˙—
d) více než 30 q až 80 q ....................... 820˙—
e) více než 80 q ....................... 600˙—
ex 540. Elektrické přístroje telegrafní, zvonkové, návěstní a zabezpečovací přístroje železniční; telefony a mikrofony;
ochranná zařízení proti blesku (vyjma hromosvody);
elektrické přístroje měřicí a počítací; váží-li kus:
ex a) 5 kg nebo více:
elektrické přístroje telegrafní; telefony a mikrofony, mimo přístroje radiotelegrafní a radiotelefonní ....................... 3.500˙—
elektrické přístroje měřicí a počítací ....................... 2.500˙—
ex b) méně než 5 kg:
elektrické přístroje telegrafní; telefony a mikrofony, mimo přístroje radiotelegrafní a radiotelefonní ....................... 5.000˙—
elektrické přístroje měřicí a počítací, váží-li kus:
1. více než 1.5 kg ....................... 4.350˙—
2. 1.5 kg nebo méně ....................... 5.500˙—
543. Elektrické přístroje a elektrotechnická zařízení (regulátory, odpory, napáječe a pod.), výslovně nejmenované:
spouštěče pro motorová vozidla a letadla . . . . . 1.000˙—
uhlíkové kartáčky montované; elektrické přístroje vařicí a topné; suché články; elektrická zapalovací zařízení pro spalovací a výbušné motory
(též pro automobilové a letadlové motory); elektrické spouštěcí, osvětlovací a signální příslušenství pro motorová vozidla; akumulátory .......................
2.000˙—
ostatní, váží-li kus:
1. 25 kg nebo méně ....................... 2.500˙—
2. více než 25 kg až 2 q ....................... 2.250˙—
3. více než 2 q ....................... 2.000˙—
XLIV. Přístroje a nástroje (instrumenty), hodiny.
Přístroje a nástroje (instrumenty) (vyjma ty, které patří do třídy XLI., a vyjma hudební nástroje): za 1 kg
ex 576. Přístroje a nástroje výslovně nejmenované:
ex b) ostatní:
fonografy a podobné přístroje, vyjma zvukové desky k nim ....................... 15˙—
Hudební nástroje: za 100 kg
ex 582. Hudební nástroje výslovně nejmenované:
hrací pouzdra ....................... 560˙—
Hodiny:
585. Hodinky:
a) se zlatými pouzdry: za kus
1. hodinky do náramků; hodinky, u nichž největší vnější průměr střední části pouzdra (carrure) nepřevyšuje 3.5 cm ....................... 42˙—
2. ostatní ....................... 50˙—
b) se stříbrnými (též zlacenými) pouzdry:
1. hodinky do náramků; hodinky, u nichž největší vnější průměr střední části pouzdra (carrure) nepřevyšuje 3.5 cm ....................... 20˙—
2. ostatní ....................... 22˙—
c) s jinakými (též zlacenými nebo stříbřenými) pouzdry 12˙—
586. Pouzdra k hodinkám:
a) zlatá:
1. k hodinkám do náramků; k hodinkám, u nichž největší vnější průměr střední části pouzdra (carrure) nepřevyšuje 3.5 cm ....................... 33˙—
2. k jinakým hodinkám ....................... 42˙—
b) stříbrná (též zlacená):
1. k hodinkám do náramků; k hodinkám, u nichž největší vnější průměr střední části pouzdra (carrure) nepřevyšuje 3.5 cm ....................... 12˙—
2. k jinakým hodinkám ....................... 13˙50
c) jinaká (též zlacená nebo stříbřená) ....................... 3˙50
587. Hodinkové stroje, též destičky k hodinkovým strojům (hodinkové kostry) a neopracované (surové) stroje (ébauches) ....................... 8˙—
588. Hodinkové součástky: za 100 kg
a) nestříbřené, nezlacené ....................... 1.400˙—
b) stříbřené nebo zlacené ....................... 2.800˙—
ex 589. Hodiny a hodinové stroje, výslovně nejmenované; hodinové kostry; pastorky se zasazenými čípky a přinýtovanými kolečky: za 100 kg
hodiny a hodinové stroje pro automobily; portefeuillové hodiny; hodiny t. zv. neuchatelské (neuenburgské); malé stojací hodiny ....................... 2.400˙—
XLVI. Chemické látky pomocné a chemické výrobky.
Ostatní chemické pomocné látky a výrobky:
614. Lepek, škrobová lepidla (též dextrin a dextrinová lepidla) a jiné náhražky klovatiny, výslovně nejmenované; maz, šlichta a podobná lepidla a apretury, obsahující škrob:
a) lepek ....................... 750˙—
Poznámka. Lepek (mimo lepek pšeničný), dovážený k výrobě polévkového koření, na dovolovací list, pod dozorem a za podmínek stanovených nařízením ....................... 200˙—
b) ostatní ....................... 340˙—
ex 622. Pomocné/látky a výrobky chemické, výslovně nejmenované:
ex d) ostatní:
metaldehyd pevný (pevné palivo „Meta“) ....................... 85˙—
XLVII. Pokosty, zboží barvířské, lékárnické a voňavkářské.
Barvy:
626. Barvy výslovně nepojmenované ....................... 800˙—

Příloha C

k obchodní smlouvě z roku 1927

Dodatečné ustanovení

(Cla při dovozu do československého celního území)

Všechny texty této Přílohy zůstávají beze změny, vyjma následujících ustanovení:

K saz. čís. 64-67: Plemenný dobytek ras uvedených v příloze A vyclí se v dovozu s celní výhodou, předloží-li dovozce předepsané osvědčení příslušného Jednotného svazu českých zemědělců nebo Jednotného svazu slovenských rolníků, potvrzené nálezem československého úředního zvěrolékaře pověřeného zvěrolékařskou prohlídkou při dovozu, že jde v souhlase s údaji příslušného švýcarského dobytčího pasu o dovoz plemenného dobytka ras uvedených v osvědčení.

K saz. čís. 114: Biskuity, suchary a kakes, též s přísadou cukru, požívají smluvního cla 1 200 Kčs.

K saz. čís. 119: 2. Poskytne-li Československá republika některému třetímu státu pro některý jiný druh sýrů saz. pol. 119 a) nižší clo, než jest stanoveno v příloze A pro švýcarské druhy sýrů saz. pol. 119 a), bude stejného cla použito též na švýcarské druhy sýrů, jmenované v příloze A v saz. pol. 119 a).

3. K jemným stolním sýrům patří kromě sýrů, jež podle jich jakosti patří k jemným sýrům, též všechny sýry, které se dovážejí v malých bedničkách, krabičkách, škatulkách, ve staniolu, papíru a pod.; tyto vnitřní obaly (krabičky, škatulky atd.) vyclívají se se zbožím. Sýry vyjmenované v příloze A v saz. pol. 119a) v bochnících, vyclívají se sazbou Kčs 360.

K saz. čís. 131 a 132: Výživné moučky, též s přísadou cukru, požívají smluvního cla 800 Kčs.

Kondensované a sušené mléko, též s přísadou cukru, požívají smluvního cla 330 Kčs, 250 Kčs nebo 550 Kčs.

K poznámce za saz. čís. 192: Tkaniny tkané plochým stehem (též barvené, potištěné nebo pestře tkané, bez ohledu na povahu a jemnost příze použité k jejich výrobě) jsou tkaniny protkávané (brožované) se vzorky podobnými výšivkám, jichž obrazcová útková nit leží uvnitř hranic vetkaných obrazců nejméně na jedné straně zcela a na druhé straně částečně volně. Tyto tkaniny rozeznávají se od výšivek tím, že u nich zasahuje obrazcová útková nit, kdykoliv se vzorek opakuje, vždy přesně tytéž niti základní tkaniny a jeví se jimi vázána na způsob tkanin, čehož u výšivek není. Tkaniny tkané plochým stehem vyclí se však na žádost dovozce podle povahy základní tkaniny, v případě, že výše příslušného cla jest nižší, nežli při použití cla 4 300 Kčs za 100 kg, za podmínky, že obrazcová útková nit byla předem z ústřižku potřebného k zajištění váhy této základní tkaniny odstraněna. U tkanin tkaných plochým stehem zhotovených o dvojnásobné šířce, jež při úpravě na kusy se rozpůlí po ochranné obrubě (zapošití) na okrajích povstalých rozpůlením látky, zamezující roztřepení tkaniny.

K saz. čís. 585 a 587: Sníží-li se autonomně nebo smluvně dnešní clo 8,- Kčs saz. čís. 587 (hodinkové stroje), dozná clo saz. čís. 585 stejného snížení.

K saz. čís. 622: Metaldehyd pevný (pevné palivo „Meta“) vyclívá se smluvní celní sazbou 85 Kčs i v balení pro drobný prodej.

Přesunout nahoru