Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 156/1948 Sb.Vládní vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost obchodní dohoda mezi republikou Československou a královstvím Norským, sjednaná výměnou not v Oslo dne 4. března 1948

Částka 55/1948
Platnost od 16.06.1948
Účinnost od 20.04.1948
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

156.

Vládní vyhláška

ze dne 30. dubna 1948,

kterou se uvádí v prozatímní platnost obchodní dohoda mezi republikou Československou a královstvím Norským, sjednaná výměnou nót v Oslo dne 4. března 1948

Podle § 1 zákona ze dne 4. července 1923, č. 158 Sb., o prozatímní úpravě obchodních styků s cizinou, a podle čl. VII zákona ze dne 22. června 1926, č. 109 Sb., jímž se částečně mění zákon o celním sazebníku pro československé celní území a celní sazebník a vydávají ustanovení o úpravě obchodních styků s cizinou, vyhlašuji:


Podle usnesení vlády republiky Československé ze dne 13. dubna 1948 a se souhlasem presidenta republiky uvádí se v prozatímní platnost s účinností od 20. dubna 1948 obchodní dohoda mezi republikou Československou a královstvím Norským, sjednaná výměnou nót v Oslo dne 4. března 1948.


Gottwald v. r.


Překlad

Vyslanectví republiky Československé v Oslo

Oslo, dne 4. března 1948.

Č. j. 90-Dův. 48.

Pane,

se zřetelem k tomu, že měnovou reformou z roku 1945 byl změněn poměr čs. koruny k cizím valutám a ježto dnem 1. července 1947 byly v důsledku toho souhlasně upraveny autonomní celní sazby československého celního tarifu a čs. vláda rozhodla, že smluvní celní sazby v různých obchodních smlouvách uzavřených republikou Československou, mají rovněž býti úměrně upraveny, navrhuje se, aby celní sazba podle pol. 131 čsl. celního sazebníku, obsažená v Dodatečné dohodě ze dne 26. června 1928 k obchodní dohodě mezi republikou Československou a královstvím Norským ze dne 2. října 1923, na

uzenáče (-kippered herrings-) 360,- Kčs za 100 kg byla valorisována na Kčs 600,- za 100 kg (čl. 131 b čsl. celního tarifu).

Tento doplněk podléhá v Československu schválení podle příslušných zákonů republiky Československé a bude uveden v účinnost dnem, který vláda republiky Československé sdělí vládě norské.

Byl bych povděčen za sdělení, zda norská vláda jest ochotna přijmouti tento návrh.

Trvání platnosti této dohody se navrhuje stejné jako výšeuvedené Dodatečné dohody z 26. června 1928, jejíž nedělnou součást tvoří.

Mám čest, Vaše Excellence, býti

Váš oddaný

Dr. Emil Walter (podpis)

mimořádný vyslanec a

zplnomocněný ministr republiky Československé

Překlad

Ministerstvo zahraničních věcí

Oslo, 4. března 1948.

Pane,

v nótě ze dne 4. března 1948 byl jste velmi laskav a informoval mě, že se zřetelem k tomu, že měnovou reformou z roku 1945 byl změněn poměr čs. koruny k cizím valutám a v důsledku toho dnem 1. července 1947, byly souhlasně upraveny autonomní celní sazby československého celního tarifu, čs. vláda rozhodla, že smluvní celní sazby v různých obchodních smlouvách uzavřených republikou Československou mají rovněž býti úměrně upraveny. V souhlasu s tím navrhuje se podle Vaší nóty, aby celní sazba podle pol. 131. čsl. celního sazebníku obsažená v Dodatečné dohodě ze dne 26. června 1928 k Obchodní dohodě mezi královstvím Norským a republikou Československou ze dne 2. října 1923, na uzenáče (-kippered herrings-) s 360,- Kčs byla shodnocena na Kčs 600,- za 100 kg (čl. 131 b čsl. celního sazebníku). Tento navrhovaný doplněk bude v Československu podléhati schválení podle příslušných zákonů republiky Československé a vstoupí v účinnost dnem, který bude sdělen norské vládě. Navrhuje se, aby trvání platnosti tohoto Doplňku bylo stejné jako výše uvedené Dodatečné dohody z 26. června 1928, jejíž nedílnou součást má tvořiti.

V odpovědi mám čest sděliti Vám, že norská vláda souhlasí s výše uvedeným návrhem.

Mám čest, Vaše Excellence, býti

Váš oddaný

Halvard M. Lange (podpis).

Pan

EMIL WALTER,

mimořádný vyslanec a

zplnomocněný ministr republiky Československé

Přesunout nahoru