Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 109/1948 Sb.Vyhláška ministra financí o ražbě a vydání dvacetníků

Částka 43/1948
Platnost od 29.05.1948
Účinnost od 29.05.1948
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

109.

Vyhláška

ministra financí

ze dne 19. května 1948

o ražbě a vydání dvacetníků

Podle § 3 zákona ze dne 11. března 1948, č. 39 Sb., o platidlech československé měny, stanovím:


§ 1

(1) Mince československé měny po 20 haléřích se razí ze směsi o 92 dílech mědi a 8 dílech zinku. Z kilogramu mincovního kovu se razí 500 kusů dvacetníků. Průměr dvacetníku jest 18 mm. Při ražbě jest dovolena úchylka nahoru i dolů v hrubé váze 20/1000 a v čistosti 10/1000.

(2) Na líci dvacetníku jest státní znak republiky Československé, kolem něho nápis "REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ" v jedné řádce s malou ozdobou jako ukončením a letopočet ražby.

(3) Na rubu dvacetníku jest snop klasů se srpem do něho vetknutým a s lipovou ratolestí, ovinutý stužkou, a označení hodnoty číslicí "20". V pravo dole jest jméno původcovo "O. ŠPANIEL".

§ 2

Dvacetníky počne Národní banka Československá vydávati u svého ústředí v Praze a u svého oblastního ústavu pro Slovensko v Bratislavě, jakož i u všech svých filiálních úřadoven, dnem vyhlášení této vyhlášky.


§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Dr. Dolanský v. r.


Kresba dvacetníku

líc

Kresba dvacetníku - líc

rub

Kresba dvacetníku - rub

Přesunout nahoru