Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 83/1947 Sb.Zákon o sloučení některých peněžních ústavů v Praze a v Brně

Částka 41/1947
Platnost od 04.06.1947
Účinnost od 19.06.1947
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

83.

Zákon

ze dne 7. května 1947

o sloučení některých peněžních ústavů v Praze a v Brně

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


§ 1

"Český akciový hypoteční ústav, národní podnik" v Praze se zrušuje a veškerá jeho práva a závazky přecházejí universální sukcesí bez likvidace na "Zemskou banku pro Čechy - ústřední banku spořitelen v Čechách a na Moravě -" v Praze, která odvede za to Fondu znárodněného hospodářství úplatu ve výši náhrady připadající na majetek zrušeného národního podniku podle § 2 dekretu presidenta republiky ze dne 24. října 1945, č. 102 Sb., o znárodnění akciových bank. Výměna zástavních listů zrušeného podniku se provede podle zvláštních předpisů.

§ 2

(1) "Spolek "První moravská spořitelna v Brně" se zrušuje a veškerá jeho práva a závazky přecházejí universální sukcesí bez likvidace na "Spořitelnu zemského hlavního města Brna".

(2) "Ústav zástavních listů První moravské spořitelny v Brně" přechází universální sukcesí bez likvidace na "Zemskou banku pro Moravu a Slezsko"; výměna jeho zástavních listů se provede podle zvláštních předpisů.

§ 3

(1) Na sloučení peněžních ústavů podle tohoto zákona se s hlediska bilančního pohlíží tak, jako by k nim došlo dne 1. ledna 1947.

(2) Zápisy ve veřejných knihách a rejstřících, potřebné k vyznačení změn vyplývajících z §§ 1 a 2, provedou soudy na návrh přejímajícího peněžního ústavu s odvoláním na tento zákon.

(3) Vyskytnou-li se pochybnosti při provádění ustanovení §§ 1 a 2, rozhodne ministr financí.

§ 4

Právní jednání, listiny, knihovní podání a úřední úkony, jichž je třeba k provedení ustanovení §§ 1 a 2 tohoto zákona, jsou osvobozeny od daní, poplatků, dávek za úřední úkony ve věcech správních a od jiných veřejných dávek.


§ 5

Tento zákon nabývá účinnosti 15. dnem po vyhlášení; provede jej ministr financí v dohodě s ministrem vnitra a s ministrem spravedlnosti.


Dr. Beneš v. r.

Gottwald v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Přesunout nahoru