Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 78/1947 Sb.Vyhláška ministra financí o ražbě a vydání dvoukorun

Částka 39/1947
Platnost od 27.05.1947
Účinnost od 27.05.1947
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

78.

Vyhláška ministra financí

ze dne 21. května 1947

o ražbě a vydání dvoukorun

Podle § 3 dekretu presidenta republiky ze dne 19. října 1945, č. 91 Sb., o obnovení československé měny, stanovím:


§ 1

(1) Drobné mince československé měny po 2 Kčs se razí ze spěže (bronzu) niklové, smíšené v poměru 20 dílů niklu s 80 díly mědi. Z kilogramu mincovního kovu se razí 166,6 kusů dvoukorun. Průměr dvoukoruny jest 23,5 mm. Při ražbě jest dovolena úchylka nahoru i dolů v hrubé váze i v čistosti 10/1000.

(2) Na líci dvoukoruny jest státní znak republiky Československé, kolem něho nápis "REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ" v jedné řádce a letopočet ražby.

(3) Na rubu dvoukoruny jest obraz Jánošíka v dobovém kroji. Vpravo vedle hlavy jest označení hodnoty "2". Na křížení řemenů jest značka autorova "W".

(4) Okraj mince jest rýhovaný; po obou stranách jest plochá obruba.

§ 2

Dvoukoruny počne Národní banka Československá vydávati u svého hlavního ústavu v Praze a u oblastního ústavu pro Slovensko v Bratislavě, jakož i u všech svých filiálek dnem uveřejnění této vyhlášky.


§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Dr. Dolanský v. r.


Kresba mince po 2 Kč

líc

Kresba mince po 2 Kčs - líc

rub

Kresba mince po 2 Kčs - rub

Přesunout nahoru