Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 69/1947 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 13. prosince 1945, č. 159 Sb., o zvláštním přídavku státním a některým jiným veřejným zaměstnancům, jakož i poživatelům státních odpočivných (zaopatřovacích) platů

Částka 35/1947
Platnost od 07.05.1947
Účinnost od 01.01.1947
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

69.

Zákon

ze dne 2. dubna 1947,

kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 13. prosince 1945, č. 159 Sb., o zvláštním přídavku státním a některým jiným veřejným zaměstnancům, jakož i poživatelům státních odpočivných(zaopatřovacích) platů. Změna: 242/1949 Sb.

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


Čl. I

Zákon ze dne 13. prosince 1945, č. 159 Sb., o zvláštním přídavku státním a některým jiným veřejným zaměstnancům, jakož i poživatelům státních odpočivných (zaopatřovacích) platů se mění a doplňuje takto:

1. V § 1, odst. 1 se mění znění ustanovení písm. c) takto:

c) na každé dítě, na něž přísluší výchovné, ročně

při 1 dítěti ........................... Kčs 1 800,-,

na 2 děti ........................... Kčs 4 200,-,

na 3 děti ........................... Kčs 7 200,-,

na 4 děti ........................... Kčs 10 800,-,

na 5 dětí ........................... Kčs 15 000,-,

na 6 dětí ........................... Kčs 19 800,-,

na 7 dětí ........................... Kčs 25 200,-,

na osmé a každé další dítě přísluší roční přídavek ve výši ......... Kčs 6 000,-.

2. V § 2, odst. 1 se mění znění ustanovení písm. D takto:

D. na každé dítě, na něž přísluší výchovné, platí obdobně ustanovení § 1, odst. 1, písm. c).

3. § 3 se mění a zní takto:

§ 3

(1) Zvláštní přídavek podle § 1 a § 2 jest splatný měsíčně zároveň se služným, (platem mu odpovídajícím) a není součástí pensijní základny.

(2) Pojistné podle zákona ze dne 15. října 1925, č. 221 Sb. o nemocenském pojištění veřejných zaměstnanců ve znění předpisů jej měnících a doplňujících se vyměřuje jen ze zvláštních přídavků podle § 1, odst. 1, písm. a), b) a § 2, odst. 1, písm. A), B), C).

(3) Zvláštní přídavky podle § 1, odst. 1, písm. c) a podle § 2, odst. 1, písm. D) nejsou podrobeny dani důchodové.


Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1947 a provedou jej všichni členové vlády.


Dr. Beneš v. r.

Gottwald v. r.

Dr. Zenkl v. r.

Kopecký v. r.

Dr. Šrámek v. r.

Laušman v. r.

Ursíny v. r.

Ďuriš v. r.

Fierlinger v. r.

Zmrhal v. r.

Široký v. r.

Dr. Pietor v. r.

Masaryk v. r.

Ing. Kopecký v. r.

arm. gen. Svoboda v. r.

Hála v. r.

Dr. Ripka v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Nosek v. r.

Dr. Procházka v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Majer v. r.

Dr. Stránský v. r.

Dr. Franek v. r.

Dr. Drtina v. r.

Dr. Clementis v. r.

Lichner v. r.

Přesunout nahoru