Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 61/1947 Sb.Vládní nařízení, jímž se mění §219 prováděcího nařízení k celnímu zákonu

Částka 31/1947
Platnost od 24.04.1947
Účinnost od 24.04.1947
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

61.

Vládní nařízení

ze dne 15. dubna 1947,

jímž se mění § 219 prováděcího nařízení k celnímu zákonu

Vláda republiky Československé nařizuje podle celního zákona ze dne 14. července 1927, č. 114 Sb., a podle zákona ze dne 19. února 1946, č. 30 Sb., o nové úpravě československého práva v oboru nepřímých daní a státních finančních monopolů:


§ 1

(1) Ustanovení § 219, odst. 3, písm. b) vládního nařízení ze dne 13. prosince 1927, č. 168 Sb., jímž se provádí celní zákon, ve znění vládních nařízení ze dne 30. dubna 1946, č. 104 Sb. a ze dne 6. prosince 1946, č. 231 Sb., se mění a zní takto:

"b) ze zboží vyrobeného z lihu nebo s přísadou lihu náhradní dávka částkou 190,-Kčs za hektolitrový stupeň použitého alkoholu."

(2) Seznam B uvedený v § 219, odst. 4 téhož nařízení se mění takto:

B. Náhradní dávka za monopolní daň z lihu

 Saz. čís.  Druh zboží  Stálá náhradní dávka Kčs Vyměřovací  základna  Tára pro vnitřní obaly
   109   Desertní vína s přísadou alkoholu (cyperské, kapské, madeira, malaga, malvasia, marsala, moskato, porto, sherry, xeres a pod.), mají-li více než 15, nejvýše však 22 1/2 objemových % alkoholu  1 425,-  100 kg čisté váhy nebo 100 litrů  pro sudy 13 %
nebo
190,-  100 kg čisté váhy (litrů) a stupeň přes 15 objemových %  pro sudy 13 %
 620*) Ethylnatý ether (sirný ether)  33 250  100 kg čisté váhy pro sudy 20 %  
 630  Alkoholická léčiva, nemají-li více než 15 objemových % alkoholu    2 850 100
 632  Alkoholické aromatické tresti  17 100
 633b  Voňavky a kosmetické prostředky obsahující alkohol  17 100

§ 2

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr financí.


Gottwald v. r.

Dr. Zenkl v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Ursíny v. r.

Dr. Stránský v. r.

Fierlinger v. r.

Dr. Drtina v. r.

Široký v. r.

Kopecký v. r.

Masaryk v. r.

Laušman v. r.

Dr. Ripka v. r.

Dr. Pietor v. r.

Nosek v. r.

Kopecký v. r.

Poznámky pod čarou

*) Za ethylnatý (sirný) ether k průmyslovým účelům se nevybírá náhradní dávka, předloží-li strana podle bodu V ministerského nařízení ze dne 25. května 1903, č. 135 ř. z. (nař. uh. ministerstva financí ze dne 18. června 1903, č. 34.504) povolení finančního úřadu I. stolice k odběru sirného etheru k průmyslovým účelům, vyrobeného z lihu daně prostého.

Přesunout nahoru