Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 6/1947 Sb.Zákon, jímž se doplňuje a mění učitelský zákon

Částka 4/1947
Platnost od 28.01.1947
Účinnost od 01.07.1946
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

6.

Zákon

ze dne 20. prosince 1946,

jímž se doplňuje a mění učitelský zákon

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


Článek I

Zákon ze dne 24. června 1926, č. 104 Sb., o úpravě platových a služebních poměrů učitelstva obecných a občanských škol (učitelský zákon) se mění a doplňuje takto:

1. Ustanovení § 16 zní:

§ 16

Míra učební povinnosti

Vládní nařízení určí nejvyšší výměru učební povinnosti a výši odměn za hodiny ji převyšující.

2. Za § 27 se vkládá nový § 27a) tohoto znění:

§ 27a)

Služební a osobní přídavky a jiné výhody

(1) Vláda určí, zda, za jakých podmínek a v jaké míře příslušejí vzhledem k povaze služby zvláštní služební přídavky a jiné stálé výhody.

(2) Osobní přídavky povoluje výhradně vláda, a to na souhlasný návrh ministrů školství a osvěty a financí.


Článek II

Ustanovení § 25 zákona ze dne 23. května 1919, č. 274 Sb., jímž se upravují služební příjmy a výslužné učitelstvu na veřejných školách obecných a občanských (měšťanských), a článku V zákona ze dne 13. července 1922, č. 251 Sb., jímž se mění některé zákony o služebních poměrech učitelstva veřejných škol obecných a občanských, se zrušují.

Článek III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1946; provedou jej všichni členové vlády.


Dr. Beneš v. r.

Gottwald v. r.

Dr. Zenkl v. r.

Laušman v. r.

Dr. Šrámek v. r.

Ďuriš v. r.

Ursíny v. r.

Zmrhal v. r.

Fierlinger v. r.

Dr. Pietor v. r.

Široký v. r.

Ing. Kopecký v. r.

arm. gen. Svoboda v. r.

Hála v. r.

Dr. Ripka v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Nosek v. r.

Dr. Procházka v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Majer v. r.

Dr. Stránský v. r.

Dr. Franek v. r.

Dr. Drtina v. r.

Dr. Clementis v. r.,

též za ministra Masaryka

Kopecký v. r.

Lichner v. r.

Přesunout nahoru