Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 36/1947 Sb.Vládní nařízení, kterým se doplňuje vládní nařízení ze dne 15. července 1927, č. 103 Sb., o úřednických kategoriích a úředních titulech, a vládní nařízení ze dne 10. července 1931, č. 132 Sb., o zvláštních podmínkách pro ustanovení úřednickým čekatelem nebo úředníkem a pro povýšení úředníka v jednotlivých úřednických kategoriích a služebních oborech

Částka 20/1947
Platnost od 31.03.1947
Účinnost od 31.03.1947
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

36.

Vládní nařízení

ze dne 18. února 1947,

kterým se doplňuje vládní nařízení ze dne 15. července 1927, č. 103 Sb., o úřednických kategoriích a úředních titulech, a vládní nařízení ze dne 10. července 1931, č. 132 Sb., o zvláštních podmínkách pro ustanovení úřednickým čekatelem nebo úředníkem a pro povýšení úředníka v jednotlivých úřednických kategoriích a služebních oborech

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 4, odst. 3, § 5, odst. 2, § 7, odst. 1, § 9, odst. 1, § 17, odst. 3 a § 21, odst. 1 zákona ze dne 24. června 1926, č. 103 Sb., o úpravě platových a některých služebních poměrů státních zaměstnanců (platového zákona), a podle § 11 zákona ze dne 25. ledna 1914, č. 15 ř. z., o služebním poměru státních úředníků a státních zřízenců (služební pragmatiky):


§ 1

Ustanovení přílohy vládního nařízení č. 103/1927 Sb., pokud stanoví v oboru ministerstva národní obrany úřednické kategorie a jejich zařazení do služebních tříd, se doplňuje takto:

 V oboru státní správy (resortu)  ve služební třídě  se zřizují kategorie úředníků služby  pro služební obor (úřad, ústav)  a předpisuje se pro ustanovení na služební místo zásadně jako předběžné vzdělání  Titulový přídomek podle § 10 případně zvláštní úřední titul podle § 7, odst. 1, e)  Do kategorie se převádějí podle § 3 úředníci
 Ministerstvo národní obrany  III.  pomocné technické  ministerstvo, vojenské úřady, ústavy a podniky a vyšší velitelství  absolvování čtyř nižších tříd střední školy nebo jednoročního učebního běhu spojeného s občanskou školou a v obou případech ještě úspěšný výkon zvláštní odborné zkoušky nebo absolvování občanské školy a alespoň dvouleté odborné školy  pomocné technické služby  
  pomocné správní  absolvování čtyř nižších tříd střední školy nebo jednoročního učebního běhu spojeného s občanskou školou nebo absolvování občanské školy a alespoň dvouleté odborné školy  administrativní

§ 2

Ustanovení přílohy vládního nařízení č. 132/1931 Sb., pokud stanoví v oboru ministerstva národní obrany zvláštní podmínky pro ustanovení úřednickým čekatelem nebo úředníkem a pro povýšení úředníka v jednotlivých úřednických kategoriích se doplňuje takto:

 V oboru státní správy (resortu)  ve služební třídě  v kategorii úředníků službySe stanoví podmínky pro:
1. ustanovení
a) čekatelem
b) úředníkem
2. povýšení
 Ministerstvo národní obrany      III.   pomocné technické   1. a) absolvování čtyř nižších tříd střední školy nebo jednoročního učebního běhu spojeného s občan- skou školou a v obou případech úspěšný výkon zvláštní odborné zkoušky nebo absolvování občanské školy a alespoň dvouleté odborné (mistrovské) školy
b) úspěšný výkon ustanovovací zkoušky, pokud nebyla vykonána zkouška uvedená pod 1. a)
 pomocné správní  1. a) absolvování čtyř nižších tříd střední školy  nebo jednoročního učebního běhu spojeného s občanskou školou nebo absolvování občanské školy a alespoň dvouleté odborné školy
 b) úspěšný výkon ustanovovací zkoušky

§ 3

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení a provede je ministr národní obrany.


Gottwald v. r.

Dr. Zenkl v. r.

Laušman v. r.

Ursíny v. r.

Ďuriš v. r.

Fierlinger v. r.

Zmrhal v. r.

arm. gen. Svoboda v. r.

Dr. Pietor v. r.

Dr. Ripka v. r.

Ing. Kopecký v. r.

Nosek v. r.

Hála v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Dr. Procházka v. r.

Dr. Stránský v. r.

Majer v. r.

Dr. Drtina v. r.

Dr. Clementis v. r.

Kopecký v. r.

Lichner v. r.

Přesunout nahoru