Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 34/1947 Sb.Vládní nařízení, kterým se činí opatření ke snížení cen některého zboží lidové potřeby a k ustálení cen jiných důležitých statků

Částka 19/1947
Platnost od 26.03.1947
Účinnost od 26.03.1947
Zařazeno v právních oblastech
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Obsah

34.

Vládní nařízení

ze dne 21. března 1947,

kterým se činí opatření ke snížení cen některého zboží lidové potřeby a k ustálení cen jiných důležitých statků

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 16, odst. 1 zákona ze dne 25. října 1946, č. 192 Sb., o dvouletém hospodářském plánu:


§ 1

(1) K zabezpečení postupného zvyšování životní úrovně lidu, jehož se má dosáhnouti splněním úkolů stanovených dvouletým hospodářským plánem, sníží se spotřebitelské ceny, zejména hovězího masa o 12 až 20 %, vepřového masa a sádla o 5 až 12 %, uzenin o 5 až 20 % (na Slovensku o 8 až 20 %), mléka o 15 až 17 %, másla o 10 až 15 %, sýrů o 15 až 30 %, vajec o 14 až 18 %, umělých jedlých tuků o 10 až 15 % a pracovní obuvi o 20 až 25 %, dále se sníží ceny pracovních obleků a některých zemědělských výrobních a jiných potřeb, zejména některého nářadí o 30 %, některých strojů o 30 %, petroleje o 40 % a plynového oleje o 30 %, a konečně se ustálí ceny jiných důležitých statků, jsou-li tyto ceny pro zvláštní okolnosti, způsobené hospodářskými poměry za okupace nebo mimořádnými poměry poválečnými, stanoveny podle jiných než obvyklých kalkulačních zásad pro tvoření cen a nelze-li zabezpečiti ustálení cen běžnými prostředky v rámci dosavadních cenových úprav.

(2) Snížení cen podle odstavce 1 provedou podle podrobnějších směrnic vydaných vládou nejvyšší úřad cenový v dohodě s ministerstvem financí a ostatními zúčastněnými ministerstvy, na Slovensku příslušný cenový orgán podle pokynů ministerstva financí, udělených v dohodě se zúčastněnými ministerstvy a nejvyšším úřadem cenovým.

§ 2

(1) Rozdíly cen snížených nebo ustálených podle § 1 a cen, které by jinak bez použití ustanovení § 1 byly přiměřené podle cenových předpisů, budou až do konečné úpravy, provedené zákonem, vyrovnávány z prostředků poskytnutých ministerstvem financí.

(2) Vláda vydá bližší směrnice, kdo a jakým způsobem bude podle odstavce 1 prováděti vyrovnávání cenových rozdílů.

§ 3

Nejvyšší úřad cenový, na Slovensku příslušný cenový orgán v dohodě s nejvyšším úřadem cenovým, provedou zvláštními opatřeními přímé snížení cen jiných statků a úplat za služby, zvláště pokud předpoklady pro takové snížení cen jsou dány zvýšenou výrobou a zlevněním distribuce.


§ 4

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou je všichni členové vlády.


Gottwald v. r.

Dr. Zenkl v. r.

Kopecký v. r.

Dr. Šrámek v. r.

Laušman v. r.

Ursíny v. r.

Ďuriš v. r.

Fierlinger v. r.

Zmrhal v. r.

Široký v. r.

Dr. Pietor v. r.

Masaryk v. r.

Ing. Kopecký v. r.

arm. gen. Svoboda v. r.

Hála v. r.

Dr. Ripka v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Nosek v. r.

Dr. Procházka v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Majer v. r.

Dr. Stránský v. r.

Dr. Franek v. r.

Dr. Drtina v. r.

Dr. Clementis v. r.

Lichner v. r.

Přesunout nahoru