Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 33/1947 Sb.Vyhláška ministra financí o ražbě a vydání padesátníků

Částka 18/1947
Platnost od 25.03.1947
Účinnost od 25.03.1947
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

33.

Vyhláška ministra financí

ze dne 12. března 1947

o ražbě a vydání padesátníků

Podle § 3 dekretu presidenta republiky ze dne 19. října 1945, č. 91 Sb., o obnovení československé měny, stanovím:


§ 1

(1) Drobné mince československé měny po 50 haléřích se razí ze směsi o 92 dílech mědi a 8 dílech zinku. Z kilogramu mincovního kovu se razí 333 kusy padesátníků. Průměr padesátníku jest 20 mm. Při ražbě jest dovolena úchylka nahoru i dolů v hrubé váze 20/1000 a v čistosti 10/1000.

(2) Na líci padesátníku jest státní znak republiky Československé, kolem něho nápis "REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ" ve dvou řádcích s malou ozdobou jako ukončením a letopočet ražby.

(3) Na rubu padesátníku jsou dva svazečky klasů s dvěma lipovými ratolestmi ovinuté stužkami, mezi nimi nahoře jest označení hodnoty číslicí "50". Vpravo dole jest jméno autorovo "O. Španiel".

(4) Okraj mince jest hladký; po obou stranách jest plochá obruba.

§ 2

(1) Padesátníky počne Národní banka Československá vydávati u svého hlavního ústavu v Praze a u oblastního ústavu pro Slovensko v Bratislavě, jakož i u všech svých filiálek dnem uveřejnění této vyhlášky.

(2) Dosavadní padesátníky zůstávají zatím v oběhu jako zákonné platidlo.


§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Dr. Dolanský v. r.


Kresba padesátníku

líc

Kresba padesátníku - líc

rub

Kresba padesátníku - rub

Přesunout nahoru