Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 32/1947 Sb.Vládní nařízení o úpravě všeobecného celního sazebníku

Částka 17/1947
Platnost od 19.03.1947
Účinnost od 01.07.1947
Zrušeno k 01.07.1980 (74/1980 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

32.

Vládní nařízení

ze dne 14. března 1947

o úpravě všeobecného celního sazebníku

Vláda republiky Československé nařizuje podle zákona ze dne 16. května 1946, č. 117 Sb., o úpravě celního sazebníku v době přechodné:


§ 1

Všeobecný celní sazebník, platný pro československé celní území podle dekretu presidenta republiky ze dne 23. června 1945, č. 25 Sb., o sjednocení celního práva na území republiky Československé, se upravuje a platí ve znění obsaženém v příloze tohoto nařízení.


§ 2

Tím se zrušují všechna ustanovení, upravující znění celního sazebníku a celní sazby, zejména ustanovení čl. I až IV vládního nařízení ze dne 10. června 1933, č. 96 Sb., o úpravě celního sazebníku, ve znění vládního nařízení ze dne 9. července 1936, č. 215 Sb.


§ 3

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 1947; provede je ministr financí v dohodě se zúčastněnými členy vlády.

Vysvětlivky k celnímu sazebníku, platné pro československé celní území podle dekretu presidenta republiky ze dne 23. června 1945, č. 25 Sb., o sjednocení celního práva na území republiky Československé, se upravují a platí ve znění obsaženém v příloze tohoto nařízení a vyhlašují se v příloze Sbírky zákonů na straně 401.


Gottwald v. r.

Dr. Zenkl v. r.

Dr. Stránský v. r.

Ursíny v. r.

Kopecký v. r.

Fierlinger v. r.

Laušman v. r.

Masaryk v. r.

Ďuriš v. r.

arm. gen. Svoboda v. r.

Zmrhal v. r.

Dr. Ripka v. r.

Dr. Pietor v. r.

Nosek v. r.

Ing. Kopecký v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Dr. Procházka v. r.

Majer v. r.


Příloha k vládnímu nařízení č. 32/1947 Sb.

VŠEOBECNÝ CELNÍ SAZEBNÍK PRO ČESKOSLOVENSKÉ CELNÍ ÚZEMÍ.

PŘEHLED SAZEBNÍCH TŘÍD CELNÍHO SAZEBNÍKU.

První díl.- Dovoz.

Sazební třídaSazební čísla
I.Zboží osadnické1-3
II.Koření4- 8
III.Jižní ovoce9- 18
IV.Cukr10- 21
V.Tabák22
VI.Obilí; slad; luštěniny; mouka a mlýnští výrobky; rýže23- 34
VII.Ovoce, zelenina, rostliny a části rostlin35- 62
VIII.Dobytek jatečný a tažný63- 72
IX.Jiná zvířata73- 77
X.Výrobky živočišné78- 87
XI.Tuky88-101
XII.Mastné oleje102-106
XIII.Nápoje107-112
XIV.Potraviny113-132
XV.Dříví, uhlí a rašelina133-135
XVI.Suroviny soustružnické a řezbářské136-141
XVII.Nerosty jinde nezařaděné142-150
XVIII.Látky lékárnické a voňavkářské151-155
XIX.Barviva a třísliva156-163
XX.Kiovatíny (gumy) a pryskyřice164-174
XXI.Oleje minerální; dehet hnědouhelný, dehet břidlicný a oleje z nich175-179
XXII.Bavlna, příze a zboží z nich180-201
XXIII.Len, konopí, juta a jiná přediva rostlinná, výslovně nejmenovaná, příze a zboží202- 219
XXIV.Vlna, vlněná příze a vlněné zboží220- 239
XXV.Hedvábí a hedvábné zboží240-260
XXVI.Zboží konfekční261-274
XXVII.Zboží kartačnické a řešetářské275-278
XXVIII.Zboží ze slámy, třtiny, lýka, loubků a podobných hmot, nejmenované v jiných sazebních třídách279- 283
XXIX.Papír a papírové zívali284-303
XXX.Kaučuk, gutaperča a zboží z nich304-320
XXXI.Voskované plátno a zboží z něho321-327
XXXII.Kůže vydělaná a kožené zboží328-344
XXXIII.Zboží kamenné345-346
XXXIV.Zboží dřevené; zboží ze surovin soustružnických a řezbářských347-367
XXXV.Sklo a skleněné zboží368-390
XXXVI.Zboží kamenní391-410
XXXVII.Zboží hliněné411-427
XXXVII.Železo a železné zboží428-487
XXXIX.Obecné kovy a zboží z nich488-525
XL.Stroje, přístroje a jich součásti ze dřeva, železa neb obecných kovů mimo tv. které patří do třídy XLI. a XLII.526-538
XLI.Elektrické, stroje, přístroje a elektrotechnické potřeby539-546
XLII.Vozidla547-559
XLII.Drahé (vzácné) kovy, drahokamy a polodrahokamy a zboží z nich; mince560-572
XLIV.Přístroje a nástroje (instrumenty), hodiny573-591
XLV.Kuchyňská sůl592-595
XLVI.Chemické látky pomocné a chemické výrobky596-622
XLVII.Pokosty, zboží barvířské, lékárnické a voňavkářské623-633
XLVIII.Svíčky, mýdlo a voskové zboží634-639
XLIX.Zápalné zboží640-646
L.Díla literární a umělecká647-651
LI.Odpadky652-657

Druhý dil.-Vývoz.

Hadry a jiné odpadky k výrobě papíru658
Kosti všeho druhu; rohová duše (rohová jádra); plná kopyta a plné paznehty659
Saz. čís.Všeobecná sazba Kčs
PRVNÍ DÍL.
DOVOZ.
I. Zboží osadnické.za 100 kg
1.Kakaové boby a slupky:Až na další je prosto dovozního cla od 1. 1. 1955 do 31. 12. 1963 dovážené zboží patřící do těchto sazebních čísel (položek nebo poznámek).
a) surové100-
b) pražené600-
2.Káva:
a) surová2200-
b) pražená2700-
3.Čaj6000-
II. Koření.
4.Pepř (černý, bílý a červený [španělský, též paprika], dlouhý pepř; pepřový prach); nové koření: zázvor:
a) nemleté:
1. v balení pro drobný prodej1200-
2. ostatní1000-
b) mleté:
1. v balení pro drobný prodej1500-
2. ostatní1300-
5.Skořice:
a) nemletá:
1. v balení pro drobný prodej1700-
2. ostatní1500-
h) mletá:
1. v balení pro drobný prodej2000-
2. ostatní1700-
6.Badián (čínský anýz); hřebíček (těž hřebíčkové matky); macis (muškátový květ); muškátové ořechy nevyloupané
a) nemleté:
1. v balení pro drobný prodej2500-
2. ostatní2200-
b) mleté:
1. v balení pro drobný prodej2900-
2. ostatní2300-
7.Muškátové ořechy vyloupané:
a) nemleté:
1. v balení pro drobný prodej3400-
2. ostatní3000-
b) mleté:
1. v balení pro drobný prodej4000-
2. ostatní3400-
8.Kardamomy, šafrán, vanilka:
a) nemleté:
1. v balení pro drobný prodej4800-
2. ostatní4200-
b) mleté:
1. v balení pro drobný prodej5600-
2. ostatní4800-
III. Jižní ovoce.
9.Fíky:
a) čerstvé120-
b) sušené:
1. v krabicích, bedničkách nebo košíčkách400-
2. ve věncích nebo jinak balené300-
Poznámky.
1. Sušené fíky ve věncích nebo jinak balené, dovážené k výrobě kávových náhražek, na dovolovací list, pod dozorem a za podmínek stanovených nařízením 50,-
2. Sušené fíky ve věncích nebo jinak balené, dovážené k výrobě cukrovinek, na dovolovací list, pod dozorem a za podmínek stanovených nařízením 50,-
10.Vinné bobule a hrozny, sušené; korintky350-
Poznámka.
Zboží saz. čís. 10 dovážené k výrobě cukrovinek, na dovolovací list, pod dozorem a za podmínek stanovených nařízením
50,-
11.Citrony, cedráty; mango 140,-
12.Pomeranče (též mandarinky)480-
hrubé váhy
Poznámka. Pomeranče, mimo mandarinky v polobednách480-
13.Citrony, cedráty a pomeranče, naložené ve slané vodě; nezralé drobné pomeranče; kůra pomerančová, cedrátová a citrónová, též mletá nebo naložená ve slané voděAž na další je prosto dovozního cla od 1. 1. 1955 do 31. 12. 1963 dovážené zboží patřící do těchto sazebních čísel (položek nebo poznámek).
70-
14.Datle, pistacie, banány540-
Poznámka. Datle dovážené k výrobě cukrovinek na dovolovací list, pod dozorem a za podmínek stanovených nařízením za 100 kg
50,-
15.Ananas600-
16.Mandle
a) suché, nevyloupané nebo vyloupané360-
Poznámka. Suché mandle, dovážené k výrobě mandlového oleje, na dovolovací list, pod dozorem a za podmínek stanovených nařízenímbeze cla
b) nezralé ve skořápce150-
17.Piniová jádra; svatojanský chléb, nazaroly, jedlé kaštany; kokosové a podobné jedlé ořechy cizokrajné; olivy:
a) piniová jádra:
1. nevyloupaná120.-
2. vyloupaná600.-
b) ostatní120.-
18.Granátová jablka a jiné jižní ovoce výslovně nejmenované600.-
IV. Cukr.
19.Cukr řepový a všechen cukr stejného chemického složení, bez zřetele na stupeň čistoty, s výjimkou melasy; cukr invertní 600,-
20.Cukr jiného druhu (škrobový [hroznový] ovocný, mléčný a pod.), pálený cukr600-
21.MelasaNa dobu od 1. ledna 1952 do 30. června 1953 se zrušují cla na dovoz zboží patřícího do tohoto sazebního čísla.
60-
Poznámka. Melasa, dovážená továrnami k výrobě kyseliny citrónové, na dovolovací list, pod dozorem a za podmínek stanovených nařízením3-
V. Tabák.za 100 kg
22.Tabák surový a tabákové výrobky:
a) tabák surovýAž na další je prosto dovozního cla od 1. 1. 1955 do 31. 12. 1963 dovážené zboží patřící do těchto sazebních čísel (položek nebo poznámek).
5 000,-
b) tabákové výrobky:
1. tabák kuřlavý:
a) řezaný v proužcích nebo lístcích v šířce nebo průměru do 1,5 mm15 000,-
b) ostatní 8 000,-
2. tabák šňupavý a žvýkací8 000,-
3. doutníky12 000,-
4. cigarety15 000,-
5. tabákový prach50,-
6. tabákový výtažek5 000,-
Poznámka. Tabákový výtažek, dovážený pro potřebu zemědělskou, na osvědčení ministerstva zemědělstvíAž na další je prosto dovozního cla od 1. 1. 1955 do 31. 12. 1963 dovážené zboží patřící do těchto sazebních čísel (položek nebo poznámek).
2 800,-
VI. Obilí; slad; luštěniny; mouka a mlýnské výrobky; rýže.
23.Pšenice, špaldaAž na další je prosto dovozního cla od 1. 1. 1955 do 31. 12. 1963 dovážené zboží patřící do těchto sazebních čísel (položek nebo poznámek).
100-
z hrubé váhy
Poznámky
1. Souržice se vyclívá podle poměru váhy zrn pšeničných a žitných příslušnými celními sazbami. K obsahu zrn jednoho nebo druhého druhu obilí do 5% váhy se nepřihlíží.
24.ŽitoAž na další je prosto dovozního cla od 1. 1. 1955 do 31. 12. 1963 dovážené zboží patřící do těchto sazebních čísel (položek nebo poznámek).
125-
z hrubé váhy
25.JečmenAž na další je prosto dovozního cla od 1. 1. 1955 do 31. 12. 1963 dovážené zboží patřící do těchto sazebních čísel (položek nebo poznámek).
100-
hrubé váhy
26.OvesAž na další je prosto dovozního cla od 1. 1. 1955 do 31. 12. 1963 dovážené zboží patřící do těchto sazebních čísel (položek nebo poznámek).
100-
z hrubé váhy
27.KukuřiceAž na další je prosto dovozního cla od 1. 1. 1955 do 31. 12. 1963 dovážené zboží patřící do těchto sazebních čísel (položek nebo poznámek).
30-
28.PohankaAž na další je prosto dovozního cla od 1. 1. 1955 do 31. 12. 1963 dovážené zboží patřící do těchto sazebních čísel (položek nebo poznámek).
16-
29.ProsoAž na další je prosto dovozního cla od 1. 1. 1955 do 31. 12. 1963 dovážené zboží patřící do těchto sazebních čísel (položek nebo poznámek).
20-
30.Slad130-
z hrubé váhy
31.Hrách, čočka, boby a fazoleAž na další je prosto dovozního cla od 1. 1. 1955 do 31. 12. 1963 dovážené zboží patřící do těchto sazebních čísel (položek nebo poznámek).
a) hrách, čočka30-
z hrubé váhy
b) boby a fazole30-
32.Vikev, vlčí bob (lupina)Až na další je prosto dovozního cla od 1. 1. 1955 do 31. 12. 1963 dovážené zboží patřící do těchto sazebních čísel (položek nebo poznámek).
a) vikev36-
b) vlčí bob (lupina)36-
Poznámka k saz. čís. 23 až 29, 31 a 32.
Obití v klasech a luštěniny v luskách, zralé, se vyclívají jako příslušný (hulí obilí nebo luštěnin. Obilí a luštěniny ve slámě se vyclívají polovinou celní sazby pra příslušný druh obili nebo luštěnin.
33.Mouka a mlýnské výrobky z obilí a luštěnin (opichané, šrotované, loupané zrní; kroupy, krupky, krupice)Až na další je prosto dovozního cla od 1. 1. 1955 do 31. 12. 1963 dovážené zboží patřící do těchto sazebních čísel (položek nebo poznámek).
300-
z hrubé váhy
34.Rýže neloupaná a loupaná, i rýže zlomková:Až na další je prosto dovozního cla od 1. 1. 1955 do 31. 12. 1963 dovážené zboží patřící do těchto sazebních čísel (položek nebo poznámek).
a) neloupaná10-
b) ostatní40-
Poznámka. Mlýnské výrobky z rýže se vyclívají podle saz. čís. 33.
VII. Ovoce, zeleninu, rostliny a části rostlin.
Ovoce.
35.Vinné hrozny čerstvé; vinný muštAž na další je prosto dovozního cla od 1. 1. 1955 do 31. 12. 1963 dovážené zboží patřící do těchto sazebních čísel (položek nebo poznámek).
600-
36.Vlašské ořechy a lískové oříšky, zraléAž na další je prosto dovozního cla od 1. 1. 1955 do 31. 12. 1963 dovážené zboží patřící do těchto sazebních čísel (položek nebo poznámek).
200-
37.Ovoce výslovně nejmenované, čerstvé:Až na další je prosto dovozního cla od 1. 1. 1955 do 31. 12. 1963 dovážené zboží patřící do těchto sazebních čísel (položek nebo poznámek).
a) jemné ovoce stolní
1. broskve a nektarinky, hrušky, jablka a jahody300-
2. ostatní300-
hrubé váhy
b) ostatní nebalené nebo prostě v pytlích nasypané:
1. jablka, hrušky a kdoule, nebalené (alla rinfusa)
α) jablka
αα) od 1. listopadu do 31. května100-
z hrubé váhy
ββ) od 1. června do 31. října300-
z hrubé váhy
β) ostatní23-
2. jablka, hrušky a kdoule, prosté v pytlích nasypané:
α) jablka:
αα) od 1. listopadu do 31, května i100-
z hrubé váhy
ββ) od 1. června do 31. října300-
z hrubé váhy
β) ostatní35-
3. švestky a ostatní ovoce, nejmenované pod 1. a 2.50-
c) ostatní ovoce jinak balené:
1. jablka:
α od 1. listopadu do 31. května100-
z hrubé váhy
β) od 1. června do 31, října800-
z hrubé váhy
2. ostatní85-
z hrubé váhy
38.Švestky sušené:
a) v sudech, bednách, pytlích nebo v podobných obalech o hrubé váze větší než 80 kg nebo nebalené165-
b) jinak balené300-
39.Ovoce výslovně nejmenované, upravené (sušené, stlačené, rozkrájené, na prach rozmělněné nebo jinak rozdrobené; naložené ve slané vodě nebo v octě, v sudech, švestková povidla bez přísady cukru)Až na další je prosto dovozního cla od 1. 1. 1955 do 31. 12. 1963 dovážené zboží patřící do těchto sazebních čísel (položek nebo poznámek).
300-
Zelenina
40.Brambory, řepa cukrová, řepa krmná (burák)Až na další je prosto dovozního cla od 1. 1. 1955 do 31. 12. 1963 dovážené zboží - brambory patřící do těchto sazebních čísel (položek nebo poznámek).
a) brambory:
1. od 1. února do 31. července440-
z hrubé váhy
2. od 1. srpna do 31. ledna50-
b) řepa cukrová, řepa krmná (burák)6-
41.Cibule a česnek:Až na další je prosto dovozního cla od 1. 1. 1955 do 31. 12. 1963 dovážené zboží patřící do těchto sazebních čísel (položek nebo poznámek).
a) cibule:z ceny 30 %
b) česnek100-
z hrubé váhy
Poznámka. Cibule dovážená k výrobě rybích konserv 7,5 %
42.Zelí čerstvé:Až na další je prosto dovozního cla od 1. 1. 1955 do 31. 12. 1963 dovážené zboží patřící do těchto sazebních čísel (položek nebo poznámek).
a) od 16. července do 30. listopadu50-
b) od 1. prosince do 15. července100-
z hrubé váhy
43.Zelenina výslovně nejmenovaná a jiné rostliny pro kuchyňskou potřebu, čerstvéAž na další je prosto dovozního cla od 1. 1. 1955 do 31. 12. 1963 dovážené zboží patřící do těchto sazebních čísel (položek nebo poznámek).
a) jemná zelenina stolní
1. lanýže1300-
z hrubé váhy
2. chřest, karotky ve svazečcích, okurky, salát hlávkový a špenát440-
3. ostatní440-
z hrubé váhy
b) obyčejná zelenina85-
z hrubé váhy
44.Všechny druhy zeleniny (mimo lanýže) a jiné rostliny pro kuchyňskou potřebu, upravené (sušené, stlačené, krájené, na prach rozmělněné nebo jinak rozdrobené)
a) sušená zelenina, též solená600-
Poznámka. Sušená zelenina na průkaz výrobního podniku, že se jí použije na výrobu lékárnického zboží 80,-
b) ostatní, táž solené; pak ve slané vodě nebo v octě naložené, v sudech:
1. okurky200-
2. ostatní270-
Poznámka. Sušené řepné řízky nevyloužené, sušené brambory a bramborová moučka, vše ke krmným účelům, na osvědčení ministerstva zemědělství, od 1. ledna 1952 do 30. června 1953beze cla
Poznámka k saz. čís. 39 a 44. Ovoce a zelenina v plechovkách, láhvích a podobných nádobách neprodyšně uzavřené nebo jinak, než zde udáno, upravené se vyclívají jako potraviny
Rostliny a části rostlin:
Semena:
45.Řepka a podobná semena olejnatá:Až na další je prosto dovozního cla od 1. 1. 1955 do 31. 12. 1963 dovážené zboží patřící do těchto sazebních čísel (položek nebo poznámek).
a) řepka60-
z hrubé váhy
b) podobná semena olejnatá830-
z hrubé váhy
46.Mák (též zralé makovice)Až na další je prosto dovozního cla od 1. 1. 1955 do 31. 12. 1963 dovážené zboží patřící do těchto sazebních čísel (položek nebo poznámek).
200-
47.Semeno lněné a konopné (semenec), semena olejnatá, jinde nezařáděná:Až na další je prosto dovozního cla od 1. 1. 1955 do 31. 12. 1963 dovážené zboží patřící do těchto sazebních čísel (položek nebo poznámek).
a) semeno lněné a konopné (semenec)40-
b) semena olejnatá, jinde nezařáděnábeze cla
48.Semeno hořčičné (též mleté, v sudech)Až na další je prosto dovozního cla od 1. 1. 1955 do 31. 12. 1963 dovážené zboží patřící do těchto sazebních čísel (položek nebo poznámek).
30-
49.Semeno jetelové:Až na další je prosto dovozního cla od 1. 1. 1955 do 31. 12. 1963 dovážené zboží patřící do těchto sazebních čísel (položek nebo poznámek).
a) vičenec120-
b) jiné350-
50.Semena travníAž na další je prosto dovozního cla od 1. 1. 1955 do 31. 12. 1963 dovážené zboží patřící do těchto sazebních čísel (položek nebo poznámek).
500-
z hrubé váhy
51.Anýz, koriandr, kmín, fenykl120-
z hrubé váhy
Poznámka. Zboží saz. čís. 51, dovážené k výrobě etherických olejů, na dovolovací list, pod dozorem a za podmínek stanovených nařízením3-
52.Semena výslovně nejmenovanáAž na další je prosto dovozního cla od 1. 1. 1955 do 31. 12. 1963 dovážené zboží patřící do těchto sazebních čísel (položek nebo poznámek).
250-
Poznámka. Semena výslovně nejmenovaná, dovážená továrnami k výrobě etherických olejů, na dovolovací list, pod dozorem a za podmínek stanovených nařízenímbeze cla
53.Všeliká semena v obálkách a podobné pro drobný prodej upravená2500-
Okrasné květiny a okrasné listoví, pak živoucí rostliny:
54.Okrasné květiny (též ratolesti s ozdobnými plody), uřezané, nesvázané nebo svázané, též na drátě:
a) čerstvé1700-
b) sušené (též přírodní slaměnky), i barvené, napuštěné nebo jinak upravené, aby byly trvanlivé400-
55.Okrasné listoví, traviny, ratolesti (bez ozdobných plodů a květů), uřezané, nesvázané nebo svázané, též na drátě:
a) čerstvé850-
b) sušené, i barvené, napuštěné anebo jinak upravené, aby byly trvanlivé400-
56.Živoucí rostliny (také v obyčejných květináčích, kbelících a podobných nádobách)
a) kvetoucí rostliny1000-
b) stromy a keře800-
c) květinové cibule, hlízy a oddenky (rhizomy, bulvy)300-
d) vinná révaz ceny 1 %
e) ostatní, též sazenice, rouby, odnože a výhonky70-
Ostatní rostliny a části rostlin:
57.Kořen čekankový, sušený (nepražený), též krájený85 -
z hrubé váhy
58.Štětka soukenická25-
59.Chmelza 100 kg
600,-
z hrubé váhy
60.Chmelová moučka (hipulin)1700-
z hrubé váhy
61.Mořská tráva, esparto (kavyl přepevný čí alfa), piasava a podobné rostlinné látky k vycpávání, pletení, na kartáče a košťata; lýko, rafia; rákos; sláma; seno; stelivo; vše též barvenébeze cla
62.Rostliny výslovně nejmenované a jejich části:
a) čerstvébeze cla
b) sušené neb upravené (na prach umleté nebo jinak rozmělněné nebo barvené)
1. luffa3-
2. ostatní80-
Poznámka. Dřevěná moučka od 1. července 1947 do 30. června 1953beze cla
VIII. Dobytek jatečný a tažný.za 100 kg živé váhy
63.VoliAž na další je prosto dovozního cla od 1. 1. 1955 do 31. 12. 1963 dovážené zboží patřící do těchto sazebních čísel (položek nebo poznámek).
360-
64.BýciAž na další je prosto dovozního cla od 1. 1. 1955 do 31. 12. 1963 dovážené zboží patřící do těchto sazebních čísel (položek nebo poznámek).
360-
65.KrávyAž na další je prosto dovozního cla od 1. 1. 1955 do 31. 12. 1963 dovážené zboží patřící do těchto sazebních čísel (položek nebo poznámek).
330-
66.Mladý hovězí dobytekAž na další je prosto dovozního cla od 1. 1. 1955 do 31. 12. 1963 dovážené zboží patřící do těchto sazebních čísel (položek nebo poznámek).
800-
67.TelataAž na další je prosto dovozního cla od 1. 1. 1955 do 31. 12. 1963 dovážené zboží patřící do těchto sazebních čísel (položek nebo poznámek).
300-
za kus
68.Ovce a kozy (též berani; skopci a kozli)Až na další je prosto dovozního cla od 1. 1. 1955 do 31. 12. 1963 dovážené zboží patřící do těchto sazebních čísel (položek nebo poznámek).
50-
69.Jehňata a kůzlataAž na další je prosto dovozního cla od 1. 1. 1955 do 31. 12. 1963 dovážené zboží patřící do těchto sazebních čísel (položek nebo poznámek).
40-
70.Vepřový dobytek:Až na další je prosto dovozního cla od 1. 1. 1955 do 31. 12. 1963 dovážené zboží patřící do těchto sazebních čísel (položek nebo poznámek).
za 100 kg živé váhy
a) váží-li kus nejvýše 130 kg750-
b) váží-li kus více než 130 kg300-
71.Koně:
a) starší dvou let4200-
b) do dvou let2000-
Poznámky: za kus
1. Ssavá hříbata u klisen200,-
2. Jatečné koně na osvědčení ministerstva potravinářského průmyslubeze cla
72.Mezci, muli a osli500-
Saz. čís.Všeobecná sazba
Kčs
za 100 kg
IX. Jiná zvířata.
73.Veškerá drůbež (mimo zvěř pernatou)Až na další je prosto dovozního cla od 1. 1. 1955 do 31. 12. 1963 dovážené zboží patřící do těchto sazebních čísel (položek nebo poznámek).
a) živá270-
b) mrtvá, též vykuchaná, oškubaná nebo bez končetin600-
74.Zvěr srstnatá a pernatá:Až na další je prosto dovozního cla od 1. 1. 1955 do 31. 12. 1963 dovážené zboží patřící do těchto sazebních čísel (položek nebo poznámek).
a) živábeze cla
h) mrtvá, též rušená300-
75.Ryby, raci sladkovodní, pozemní hlemýždi, scampi, vše čerstvé
a) ryby mořskéza 100 kg 1 %
b) ostatníAž na další je prosto dovozního cla od 1. 1. 1955 do 31. 12. 1963 dovážené zboží patřící do těchto sazebních čísel (položek nebo poznámek).
270-
Poznámka. Násada úhoří k chovu, na osvědčení ministerstva zemědělstvíbeze cla
76.Mořská zvířata lasturová nebo korýši (na př. ústřice, mořští raci, mořští pavouci, krabi), želvy, vesměs čerstvé, též uvařené, nikoli však vyloupané960,-
77.Zvířata výslovně nejmenovanábeze cla
X. Výrobky živočišné.
78.Mléko a smetana:Až na další je prosto dovozního cla od 1. 1. 1955 do 31. 12. 1963 dovážené zboží patřící do těchto sazebních čísel (položek nebo poznámek).
a) mléko70-
z hrubé váhy
b) smetana600-
z hrubé váhy
79.Vejce drůbeží, též žloutek a bílek, tekutýAž na další je prosto dovozního cla od 1. 1. 1955 do 31. 12. 1963 dovážené zboží patřící do těchto sazebních čísel (položek nebo poznámek).
a) vejce drůbeži200-
b) žloutek a bílek, tekutý220-
Poznámka. Žloutek a bílek, tekutý, dovážený továrnami k výrobě usní, umělých tuků jedlých, rybích konserv nebo k výrobě těstovin, na dovolovací list, pod dozorem a za podmínek stanovených nařízenímbeze cla
80.Med včelí a umělýz ceny 30 %
Poznámky
1. Plástve medu v úlech bez živých včel340-
2. Úly se živými včelami, též s medem v plástvech a s vostinamibeze cla
81.Vosk živočišný:
a) přírodní40,-
b) připravovaný (bílený, barvený, v tabulkách nebo zhnětený v koule); smíšený s jinými látkami, na př. vosk zahradnický, vosk lepicí, voskový tmel a podobné vosky 470,-
c) všeliký vosk živočišný upravený pro drobný prodej2700,-
82.Houby rohovité:
a) jemné i obyčejné houby (houby mycí a koňské) v přívodním stavu, neupravené, neprané; houby koňské prané, dále zpracované, avšak nebílené200-
b) ostatní houby rohovité870-
83.Kožešiny a kůže, surové (mokré nebo suché, též solené nebo vápněné, avšak dále nezpracované)beze cla
84.Chlupy, vlasy a žíně veškeré, surové nebo upravené (a to vochlované, vyvařené, barvené nebo mořené, též kadeřené); štětinybeze cla
85.Peří výslovně nejmenované (též peří drané, pápěrky a brky); pera ozdobná, neupravenábeze cla
86.Měchýře a střeva, čerstvé, solené nebo sušené; blány zlatotepecké; střevové provazy30-
z čisté váhy
87.Živočišné výrobky výslovně nejmenovanébeze cla
XI. Tuky, vyšší mastné kyseliny a látky podobné tukům.
Tuky jedlé:
88.Máslo přírodní, čerstvé nebo solené, též přepouštěnéV době od 1. července 1953 do 31. prosince 1954 se nevyměřují a nevybírají cla při dovozu zboží patřícího do těchto sazebních čísel (položek nebo poznámek).
600-
89.Vepřové a husí sádlo, syrové i vyškvařenéV době od 1. července 1953 do 31. prosince 1954 se nevyměřují a nevybírají cla při dovozu zboží patřícího do těchto sazebních čísel (položek nebo poznámek).
a) syrové150-
b) vyškvařené200-
90.Jedlé tuky jinam nezařaděné (margarin, pokrmové tuky, jedlý lůj atd.)V době od 1. července 1953 do 31. prosince 1954 se nevyměřují a nevybírají cla při dovozu zboží patřícího do těchto sazebních čísel (položek nebo poznámek).
120,-
Poznámky
1. Všeliké jedlé tuky k technickému upotřebení 3,-
2. Jedlý lůj, oleomargarin a premier jus, dovážené pro továrny k výrobě jedlých tuků, za podmínek stanovených nařízením 30,-
Technické tuky a mastné kyseliny:
91.Tuk rybí, velrybí a tuleníV době od 1. července 1953 do 31. prosince 1954 se nevyměřují a nevybírají cla při dovozu zboží patřícího do těchto sazebních čísel (položek nebo poznámek).
beze cla
92.Lůj zvířecí, syrový nebo vyškvařený; lůj lisovanýV době od 1. července 1953 do 31. prosince 1954 se nevyměřují a nevybírají cla při dovozu zboží patřícího do těchto sazebních čísel (položek nebo poznámek).
15-
93.Lůj rostlinný, olej palmový, olej z palmových jader a kokosových ořechů, tuhý:V době od 1. července 1953 do 31. prosince 1954 se nevyměřují a nevybírají cla při dovozu zboží patřícího do těchto sazebních čísel (položek nebo poznámek).
a) lůj rostlinný a olej palmovýbeze cla
b) olej z palmových jader a kokosových ořechů, tuhý6-
94.Vosk rostlinný;V době od 1. července 1953 do 31. prosince 1954 se nevyměřují a nevybírají cla při dovozu zboží patřícího do těchto sazebních čísel (položek nebo poznámek).
a) vosk japonský10-
b) vosk karnaubový a jiný rostlinný vosk výslovně nejmenovaný:
1. přírodní40,-
2. připravovaný (bílený, barvený, v tabulkách nebo zhnětený v koule); smíšený s jinými látkami560,-
3. všeliký vosk rostlinný upravený pro drobný prodej2700,-
95.Kyselina stearová (stearin), kyselina palmitová (palmitin)V době od 1. července 1953 do 31. prosince 1954 se nevyměřují a nevybírají cla při dovozu zboží patřícího do těchto sazebních čísel (položek nebo poznámek).
280-
96.Parafin:V době od 1. července 1953 do 31. prosince 1954 se nevyměřují a nevybírají cla při dovozu zboží patřícího do těchto sazebních čísel (položek nebo poznámek).
a) nečistý, polotovary vznikající při výrobě parafinu a minerální oleje mazací, které mají při 15 °C máslovitou konsistenci za 100 kg
220,-
b) jiný260-
Poznámka. Měkký parafin, tající při teplotě 42° C nebo nižší, dovážený k výrobě zápalek, na dovolovací list, pod dozorem a za podmínek stanovených nařízením50-
97.Degras a kyselina olejová:V době od 1. července 1953 do 31. prosince 1954 se nevyměřují a nevybírají cla při dovozu zboží patřícího do těchto sazebních čísel (položek nebo poznámek).
a) kyselina olejová (olein)120-
b) degras160-
98.Ceresin420-
99.Vaselina a lanolin (přečištěný tuk z vlny)V době od 1. července 1953 do 31. prosince 1954 se nevyměřují a nevybírají cla při dovozu zboží patřícího do těchto sazebních čísel (položek nebo poznámek).
a) v sudech500-
b) v plechovkách a podobných menších nádobách1000-
100.Kolomaz
a) s přísadou minerálních olejů nebo minerálních tuků530-
b) jiná230-
101.Tuky a směsi tuku, výslovně nejmenovanéV době od 1. července 1953 do 31. prosince 1954 se nevyměřují a nevybírají cla při dovozu zboží patřícího do těchto sazebních čísel (položek nebo poznámek).
20-
Poznámka. Pevné zbytky po čištění a zpracování tuků a mastných olejů, dovážené továrnami k extrakci tuků a mastných olejů, na zvláštní povolení, za podmínek stanovených nařízením3-
XII. Mastné oleje.
102.Olej řepkový v sudech, měchách a měchýříchAž na další je prosto dovozního cla od 1. 1. 1955 do 31. 12. 1963 dovážené zboží patřící do těchto sazebních čísel (položek nebo poznámek).
260-
103.Olej lněný, sojový, čínský dřevný a jiné oleje mastné, výslovně nejmenované, v sudech, měchách a měchýřích, mimo olejové pokosty:Až na další je prosto dovozního cla od 1. 1. 1955 do 31. 12. 1963 dovážené zboží patřící do těchto sazebních čísel (položek nebo poznámek).
a) olej dřevný čínský, bez přísad40-
b) ostatní160-
104.Olej olivový, kukuřičný, makový, sezamový, podzemnicový, bukvicový a slunečnicový v sudech, měchách a měchýříchAž na další je prosto dovozního cla od 1. 1. 1955 do 31. 12. 1963 dovážené zboží patřící do těchto sazebních čísel (položek nebo poznámek).
100-
z hrubé váhy
Poznámka. Olej sulfurový6 -
Poznámka k saz. čís. 103 a 104. Olej skočcový saz. čís. 103, olej olivový (též olej turnantový, i olej z olivových jader) a podzemnicový saz. čís. 104, po denaturaci k technickému upotřebení 1.20
105.Olej bavlníkový v sudech, měchách a měchýřích Až na další je prosto dovozního cla od 1. 1. 1955 do 31. 12. 1963 dovážené zboží patřící do těchto sazebních čísel (položek nebo poznámek).
160-
z hrubé váhy
Poznámka. Olej bavlníkový, dovážený k účelům technickým, na dovolovací list, pod dozorem a za podmínek stanovených nařízením6-
Poznámka k saz. čís. 103 až 105. Oleje sojový, podzemnicový, sezamový, slunečnicový a bavlníkový, surové, dovážené továrnami k výrobě jedlých tuků a olejů, na zvláštní povolení, za podmínek stanovených nařízením10-
106.Oleje mastné, v lahvích, džbánech a podobných nádobách pod 25 kg:
a) oleje saz. čís. 102 a 103300-
b) oleje saz. čís. 104200-
c) olej bavlníkový300-
Poznámka ke tř. XII.
Mastné oleje v lahvích a džbánech nebo v jiných podobných nádobách o váze aspoň 25 kg se vyclívají jako mastné oleje v sudech.
XIII. Nápoje, alkohol ethylnatý a ocet.
107.Pivo
a) v sudech100-
b) v lahvích nebo džbánech400-
108.Lihoviny; alkohol ethylnatý a zboží s obsahem alkoholu ethylnatého výslovně nejmenované:
a) lihoviny:
1. vinné destiláty 4000,-
2. arak a rum 3200,-
3. ostatní destiláty 3700,-
4. likéry, punče a jiné lihoviny s přísadou cukru nebo jiných látek 7200,-
b) alkohol ethylnatý a zboží s obsahem alkoholu ethylnatého výslovně nejmenované:
1. francovka 7200,-
2. ostatní 3700,-
109.Víno, ovocné víno, vinný a ovocný mošt, šťávy z plodů, ovoce a bobulí, nezahuštěné; medovina
a) nezahuštěné šťávy z plodů, ovoce a bobulí40,-
b) ostatní
1. v sudech600-
Poznámka. Nezahuštěné šťávy z plodů, ovoce a bobulí, od 1. července 1948 do 30. června 1953200,-
2. v lahvích1200-
Poznámka. Vína obsahující více než 22,5 objemových procent alkoholu se vyclívají jako lihoviny.
110.Víno šumivé5000-
111.Ocet stolní:
a) v sudech180-
b) v lahvích nebo džbánech360-
112.Minerální vody a limonády 50,-
Poznámka k saz. čís. 107, 109 a 111. Nápoje, které se dovážejí v pohraničním styku ke spotřebě pohraničního obyvatelstva, v konvicích, džbánech, plechových lahvích nebo v lahvích skleněných, po obchodnícku neupravených, se vyclívají jako nápoje v sudech.
XIV. Potraviny.
113.Chléb obyčejný, černý i bílý150-
114.Pečivo (suchary, sušenky, koláče, oplatky atd.)1500-
115.Ságo a ságové náhražky, tapioka, arrowroot300-
116.Těstoviny (t. j. makarony; nudle a podobné nepečené výrobky; z mouky)470-
117.MasoAž na další je prosto dovozního cla od 1. 1. 1955 do 31. 12. 1963 dovážené zboží patřící do těchto sazebních čísel (položek nebo poznámek).
a) čerstvé:
1. vepřové800-
2. ostatní720-
b) upravené, a to nasolené, sušené, uzené, v láku, též vařené1500-
118.Masité drobyAž na další je prosto dovozního cla od 1. 1. 1955 do 31. 12. 1963 dovážené zboží patřící do těchto sazebních čísel (položek nebo poznámek).
2000-
119.Sýry a tvaroh:Až na další je prosto dovozního cla od 1. 1. 1955 do 31. 12. 1963 dovážené zboží patřící do těchto sazebních čísel (položek nebo poznámek).
a) sýry1100-
b) tvaroh1000-
120.Sledi nasolení neb uzení:
a) nasolení20-
b) uzení70-
z hrubé váhy
121.Ryby výslovně nejmenované, nasolené, uzené, sušené:
a) nasolené10-
b) ostatní300-
122.Ryby připravené (marinované nebo v oleji atd.), v sudech:Až na další je prosto dovozního cla od 1. 1. 1955 do 31. 12. 1963 dovážené zboží patřící do těchto sazebních čísel (položek nebo poznámek).
a) v oleji400-
b) ostatní800-
123.Kaviár a kaviárové náhražky3600-
124.Kávové náhražky (též pražená čekanka)770-
125.Kakaové másloAž na další je prosto dovozního cla od 1. 1. 1955 do 31. 12. 1963 dovážené zboží patřící do těchto sazebních čísel (položek nebo poznámek).
180-
126.Kakaový prášek2000-
127.Kakaová hmota; čokoláda, čokoládové náhražky a výrobky2600-
128.Konservy rybí, masové a korýšové:Až na další je prosto dovozního cla od 1. 1. 1955 do 31. 12. 1963 dovážené zboží patřící do těchto sazebních čísel (položek nebo poznámek).
a) v oleji1200-
b) ostatní2000-
129.Konservy zeleninové (mimo zeleninu sušenou saz. pol. 44a)2000-
130Konservy ovocné, zahuštěný mošt, zahuštěné šťávy z plodu, ovoce a bobulí; tamarindy:Až na další je prosto dovozního cla od 1. 1. 1955 do 31. 12. 1963 dovážené zboží patřící do těchto sazebních čísel (položek nebo poznámek).
a) zahuštěné šťávy z plodů citrusových1200-
b) ostatní2000-
131.Poživatiny v krabicích, lahvích a podobných nádobách neprodyšné uzavřené (mimo poživatiny jmenované pod saz. čís. 114, 123, 126 a 127)Až na další je prosto dovozního cla od 1. 1. 1955 do 31. 12. 1963 dovážené zboží patřící do těchto sazebních čísel (položek nebo poznámek).
a) zahuštěné šťávy z plodů citrusových1200-
b) ostatní2000-
Poznámka. Kondensované nebo sušené mléko1000-
132.Poživatiny výslovně nejmenovanéAž na další je prosto dovozního cla od 1. 1. 1955 do 31. 12. 1963 dovážené zboží patřící do těchto sazebních čísel (položek nebo poznámek).
a) sušené žloutky a bílky1200-
b) ostatní2000-
Poznámky
1. Pevný žloutek pro závody průmyslové, na zvláštní povolení, za podmínek stanovených nařízenímbeze cla
2. Kondensované nebo sušené mléko1000-
XV. Dříví, uhlí a rašelina.
133. Dříví palivové, také kůra, roští, otýpky, vrbové proutí, chrastí (klestí), vyloužené tříslo a tříslové cihly beze cla
134.Dříví stavební a užitkové; korek:Na dobu od 1. ledna 1952 do 30. června 1953 se zrušují cla na dovoz zboží patřícího do tohoto sazebního čísla.
a) dříví stavební a užitkové, evropské, tvrdé nebo měkké, kulaté, přitesané, řezané pilou nebo jinak ořezávané, štípané, mimo dýhy, dále neopracované, též železniční pražcebeze cla
b) dříví stavební a užitkové, mimoevropské, kulaté nebo v hrubých špalcích sekerou osekaných, též řezané pilou nebo jinak ořezávané, štípané, mimo dyhy dále neopracovanébeze cla
c) korekbeze cla
135.Dřevěné uhlí, rašelina a rašelinové uhlí, lignit a kamenné uhlí, koks a všechno pevné palivo umělé z těchto hmot vyrobené:
a) dřevěné uhlí a rašelina (též brikety z nich)30-
Poznámky
1. Dřevěné uhlí borové, dovážené továrnami k výrobě aktivního uhlí, na dovolovací list, pod dozorem a za podmínek stanovených nařízením1-
2. Rašelina, dovážená továrnami k průmyslovému zpracování na melasová krmiva, na zvláštní povolení, za podmínek stanovených nařízením1-
b) ostatníbeze cla
XVI. Suroviny soustružnické a řezbářské.
136.Rotany a bambusy, surové; hole přírodní beze cla
137.Ořechy kokosové, kokvilové a skořápky ořechů kokosových; ořechy arekové a kamenáčovébeze cla
138.Rohy, rohové kotouče, špičky rohů, paznehty, kopyta, kosti, vesměs přírodní nebo pouze štípané, narovnané nebo rozřezanébeze cla
139.Jantar (také hmota jantarová), gagat, slonovina a jiné zuby zvířecí, želvovina, mořská pěna, perleť a jiné skořepiny lasturové, vše přírodní nebo pouze štípané, narovnané nebo rozřezanébeze cla
140.Kostice surová korály surové (též vrtané, nikoli však čištěné nebo broušené)beze cla
141.Celuloid v deskách, prutech nebo trubkách, též leštěný, i podložený, dále vsak nezpracovaný; umělé suroviny řezbářské a soustružnické výslovně nejmenované, dále neopracované:
a) celuloid v deskách, prutech nebo trubkách, též leštěný, i podložený dále však nezpracovaný10-
b) umělé suroviny řezbářské a soustružnické výslovně nejmenované, dále neopracovanéAž na další je prosto dovozního cla od 1. 1. 1955 do 31. 12. 1963 dovážené zboží patřící do těchto sazebních čísel (položek nebo poznámek).
120-
z hrubé váhy
XVII. Nerosty jinde nezařáděné.
142.Kameny surové nebo pouze zhruba osekané nebo nejvýše na třech stranách pilou nebo lanem řezané desky neštípané a pilou nebo lanem neřezanébeze cla
143.Kyz železný (pyrit)beze cla
144.Rudy výslovně nejmenované, též upravenébeze cla
145.Sádra:
a) přírodní, též mletábeze cla
b) pálenáAž na další je prosto dovozního cla od 1. 1. 1955 do 31. 12. 1963 dovážené zboží patřící do těchto sazebních čísel (položek nebo poznámek).
2-
Poznámka. Sádra pálená, dovážená továrnami keramickými k výrobě forem a továrnami k výrobě zrcadlového skla, na dovolovací list, pod dozorem a za podmínek stanovených nařízenímbeze cla
146.Bílá křída, těživec:
a) přírodníbeze cla
b) mleté, plavené:Až na další je prosto dovozního cla od 1. 1. 1955 do 31. 12. 1963 dovážené zboží - křída mletá, plavená, patřící do těchto sazebních čísel (položek nebo poznámek).
1. bilá křída7-
2. těživec12-
147.Smirek
a) přírodníbeze cla
b) zrněný, mletý, plavený34-
148.Barevné hlinky
a) přírodníbeze cla
b) pálené, mleté, plavené, lisovanéAž na další je prosto dovozního cla od 1. 1. 1955 do 31. 12. 1963 dovážené zboží patřící do těchto sazebních čísel (položek nebo poznámek).
1. koks ze živičné břidlice, nemletý10-
2. ostatní75-
c) krášlenéAž na další je prosto dovozního cla od 1. 1. 1955 do 31. 12. 1963 dovážené zboží patřící do těchto sazebních čísel (položek nebo poznámek).
400-
Poznámka. Lešticí červeň, dovážená továrnami k výrobě zrcadlového skla, na dovolovací list, pod dozorem a za podmínek stanovených nařízenímAž na další je prosto dovozního cla od 1. 1. 1955 do 31. 12. 1963 dovážené zboží patřící do těchto sazebních čísel (položek nebo poznámek).
30-
149.Jiné zeminy a kameny, uměle barvené400-
150.Zeminy a látky nerostné, výslovně nejmenované, přírodní, pálené, mleté nebo plavené:
a) vápno pálené, též hašené5-
b) ostatníbeze cla
Saz. čís.Všeobecná sazba
Kčs
za 100 kg
XVIII. Látky lékárnické á voňavkářské.
151.Šťáva lékořicová (ze sladkého dřeva), zahuštěná, v bednách nebo v kusech400-
152.Ambra šedá; bobří stroj; pižmo (mošus); cibet; kantaridy (španělské mušky); zrna pižmová (abelmošová); kubeby; opium; muškátový balzám (muškátové máslo); voda bobkotřešňová600-
153.Kafr:
a) surovýbeze cla
b) čištěný (rafinovaný)780-
Poznámka. Čištěný kafr, dovážený továrnami k výrobě celuloidu, na dovolovací list, pod dozorem a za podmínek stanovených nařízenímbeze cla
154.Vonné vodičky (lihuprosté), jako: vodička z květů pomerančových, vodička růžová, levandulová, fenyklová, z máty peprné, millefleurová a podobné vodičky:
a) v nádobách nejméně o 10 kg hrubé váhy120-
b) v nádobách lehčích než 10 kg hrubé váhy380-
155.Silice, účinné součásti silic a umělé látky vonné:
a) silice anýzová, badiánová, jalovcová a peprnomátová; anethol a menthol 1000,-
Poznámka. Surová silice badiánová a surová silice peprnomátová, dovážené továrnami na výrobu silic k dalšímu zpracování rektifikací, na dovolovací list, pod dozorem a za podmínek stanovených nařízením30,-
b) ostatní400,-
XIX. Barviva a třísliva.
156.Dřeva barvířská:
a) ve špalcíchbeze cla
b) na drobno rozdělaná (t. j. nařezaná, rozstrouhaná, mletá)30-
c) na drobno rozdělaná, kvašená65-
157.Dřevo kvebrachové a jiná dřeva tříslivá:
a) ve špalcíchbeze cla
b) na drobno rozdělaná (t. j. nařezaná, rozstrouhaná, mletá)30-
158.Kůra dubová a kůra stromů jehličnatýchbeze cla
159.Kůry jiné, pak kořeny, listy, květy, plody (na př. myrobalány), borky, duběnky a pod., též rozřezané, mleté nebo jinak na drobno rozdělané, k barvení nebo k vydělávání kožíbeze cla
160.Katechu (hlinka japonská); kino; zrna alkermesová; lae-dye, orleanbeze cla
161.Mořenové výtažky; garancin a garancinetta: lakmus; sepie surová, v měchýřcíchbeze cla
162.Orseille, persio; indigo; košenila (červec nopálový); výtažek ze dřeva kaštanového; výtažek ze dřeva kvebrachového; výtažky tříslové výslovně nejmenovanéAž na další je prosto dovozního cla od 1. 1. 1955 do 31. 12. 1963 dovážené zboží - výtažky tříslové patřící do těchto sazebních čísel (položek nebo poznámek).
13-
163.Výtažky barvířské výslovně nejmenované:Až na další je prosto dovozního cla od 1. 1. 1955 do 31. 12. 1963 dovážené zboží patřící do těchto sazebních čísel (položek nebo poznámek).
a) tekuté200-
b) pevné380-
Saz. čís.Všeobecná sazba
Kčs
za 100 kg
XX. Klovatiny (gumy) a pryskyřice.
164Dehet, mimo dehet hnědouhelný a břidličný8-
165.Pryskyřice obyčejná; kalafuna; smůla výslovně nejmenovanábeze cla
166.Smůla z kamenouhelného; hnědouhelného a břidličného dehtu, petrolejové a stearinová30-
Poznámka. Zůstatky po destilaci parafinovité ropy, pevné, tmavohnědé, nečištěné, prosté krystalinického parafinu, mající bod ukápnutí přes 60o C, dovážené k výrobě ceresinu, na zvláštní povolení, za podmínek stanovených nařízenímbeze cla
167.Smůla bednářská, pivovarská, kartáčnická a provaznická85-
z hrubé váhy
168.Zemina asfaltová, kameny asfaltové, surové, též mletébeze cla
169.Asfaltová živice a surový vosk montanní:
a) asfaltová živicebeze cla
b) surový vosk montanní 40,-
170.Asfaltový tmel; asfaltový mastix; pryskyřičné cementy (dřevitý cement)28-
171.Dlaždice a kostky asfaltové17-
172.Ozokerit (zemní vosk, skalní vosk), surovýbeze cla
173.Terpentin, olej terpentinový, olej smolný (pryskyřičný) ; surový olej jantarový, z rohu a kaučukový, pak oleje řady benzenové z kamenouhelného dehtu; ptačí lep
a) oleje řady benzenové z kamenouhelného dehtu90-
b) ostatníbeze cla
174.Pryskyřice kopálová, pryskyřice damarová; šelak, guma arabská, guma geddah, senegalská, gumigutta, guma tragautová; klovatiny (gumy), pryskyřice a klejopryskyřice, přírodní balzámy a šťávy rostlinné, výslovně nejmenovanébeze cla
XXI. Oleje minerální; dehet hnědouhelný, dehet břidličný a oleje z nich; zbytky destilace nebo rafinace minerálních olejů.
Kčs za 100 kg
175. Surový minerální olej (ropa)beze cla
176. Dehet hnědouhelný a dehet břidličný 1,- z vlastní váhy
177.Benzin, petrolej, plynový olej a jiné minerální oleje, jakož i oleje z dehtu hnědouhelného a břidličného, čištěné nebo poločištěné, vyjma oleje mazací:
a) benzin 220,- z vlastní váhy
b) petrolej 170,- z vlastní váhy
c) plynový olej 170,- z vlastní váhy
d) ostatní 170,- z vlastní váhy
178. Minerální oleje mazací, též smíšené s živočišnými nebo rostlinnými oleji nebo tuky 170,- z vlastní váhy
179. Zbytky destilace nebo rafinace minerálních olejů, jichž nelze užít jako olejů k mazání, mimo zbytky pevné 120,- z vlastní váhy
Poznámka k saz. čís. 177 až 179.
Polotovary z ropy a z dehtu hnědouhelného, dovážené k dalšímu průmyslovému zpracování na minerální oleje, za podmínek stanovených nařízením Až na další je prosto dovozního cla od 1. 1. 1955 do 31. 12. 1963 dovážené zboží patřící do těchto sazebních čísel (položek nebo poznámek).
7,- z vlastní váhy
XXII. Bavlna, bavlněná příze a bavlněné zboží, též pomíšené s jinými předivy rostlinnými, nikoli však s vlnou nebo hedvábím
180.Bavlna surová, mykaná, bílená, barveni, mletá; odpadkybeze cla
181.Bavlněná vata, mimo vatu k léčebným účelům; niti upravené k čištění strojů atd.200-
182.Přást surový, bílený, barvený, potištěný:
a) jednoduchý nebo dvojpramenný215-
b) troj- nebo vícepramenný430-
Bavlněná příze
183.jednoduchá, surová:Až na další je prosto dovozního cla od 1. 1. 1955 do 31. 12. 1963 dovážené zboží patřící do těchto sazebních čísel (položek nebo poznámek).
a) do čís. 12 po anglicku310-
b) přes čís. 12 až čís. 29 po anglicku420-
c) přes čís. 29 až čís. 50 po anglicku730-
d) přes čís. 50 až čís. 70 po anglicku840-
e) přes čís. 70 až čís. 90 po anglicku880-
f) přes čís. 90 po anglicku950-
Poznámky
1. Bavlněná příze útková, jednoduchá, surová, ve způsobě potáčů na krátkých nebo prostupujících cívkách, které nejsou přes 13 cm dlouhé a přes 22 mm tlusté, dovážená pro tkalcovny látek polohedvábných, na dovolovací list, pod dozorem a za podmínek stanovených nařízením:
z c) přes čís. 29 až čís. 50 po anglicku300-
z d) přes čís. 50 až čís. 70 po anglicku360-
2. Jednoduchá surová příze bavlněná, dovážená k výrobě tylu, záclon, výšivek a krajek, na dovolovací list, pod dozorem a za podmínek stanovených nařízením:
z c) přes čís. 29 až čís. 50 po anglicku300-
z d) přes čís, 50 až čís. 60 po anglicku360-
z d) a e) přes čís. 60 až čís. 80 po anglicku480-
z e) přes čís. 80 až čís. 90 po anglicku280-
z f) přes čís. 90 až čís. 120 po anglicku300-
z f) přes čís. 120 po anglicku20-
3. Bavlněná příze útková, jednoduchá, surová, v přadenech, dovážená pro tkalcovny polohedvábných aksamitů a polohedvábných aksamitových stuh, na dovolovací list, pod dozorem a za podmínek stanovených nařízením:
z c) přes čís. 20 až čís. 50 po anglicku215-
d) přes čís. 50 až čís. 70 po anglicku250-
S celní výhodou podle poznámek 1. až 3. může býti projednávána stejná příze i je-li bílená, a to s přirážkou podle saz. pol. 187a)
184.dvojpramenná, surová:Až na další je prosto dovozního cla od 1. 1. 1955 do 31. 12. 1963 dovážené zboží patřící do těchto sazebních čísel (položek nebo poznámek).
a) do čís. 12 po anglicku420-
b) přes čís. 12 až čís. 29 po anglicku530-
c) přes čís. 29 až čís. 50 po anglicku840-
d) přes čís. 50 až čís. 70 po anglicku990-
e) přes čís. 70 až čís. 90 po anglicku1100-
f) přes čís. 90 po anglicku1220-
Poznámka. Dvojpramenná surová příze bavlněná, dovážená pro tkalcovny na látky polohedvábné, pak k výrobě tylu, záclon, výšivek a krajek, na dovolovací list, pod dozorem a za podmínek stanovených nařízením
z c) přes čís. 29 až čís. 50 po anglicku360-
z d) přes čís. 50 až čís. 60 po anglicku420-
z d) a e) přes čís. 60 až čís. 80 po anglicku420-
z e) přes čís. 80 až čís. 90 po anglicku420-
z f) přes čís. 90 až čís. 120 po anglicku400-
z f) přes čís. 120 po anglicku40-
185.troj- nebo vícepramenná, jednou skaná, surová:Až na další je prosto dovozního cla od 1. 1. 1955 do 31. 12. 1963 dovážené zboží patřící do těchto sazebních čísel (položek nebo poznámek).
a) do čís. 12 po anglicku730-
b) přes čís. 12 až čís. 29 po anglicku880-
c) přes čís. 29 až čís. 50 po anglicku1300-
d) přes čís. 50 po anglicku1500-
Poznámka. Bavlněná příze troj- nebo vicepramenná přes čís. 60 po anglicku, dovážená k vyšívání (nit vyšívací), na dovolovací list, pod dozorem a za podmínek stanoveních nařízením:
1. přes čís. 60 až čís. 80 po anglicku630-
2. přes čís. 80 až čís. 90 po anglicku450-
3. přes čís. 90 po anglickubeze cla
186.troj- nebo vícepramenná, opětovně skána, surová:Až na další je prosto dovozního cla od 1. 1. 1955 do 31. 12. 1963 dovážené zboží patřící do těchto sazebních čísel (položek nebo poznámek).
a) do čís. 12 po anglicku880-
b) přes čís. 12 až čís. 29 po anglicku1000-
c) přes čís. 29 až čís. 50 po anglicku1500-
d) přes čís. 50 po anglicku1750-
187.Bavlněná příze bílená, mercerovaná, barvená (také potištěná) jest podrobena přirážce k celní sazbě, stanovené pro příslušnou surovou přízi, a to:Až na další je prosto dovozního cla od 1. 1. 1955 do 31. 12. 1963 dovážené zboží patřící do těchto sazebních čísel (položek nebo poznámek).
a) bílená240-
b) mercerovaná270-
c) barvená (také potištěná)430-
d) bílená a mercerovaná430-
e) barvená (také potištěná) a mercerovaná490-
188.Příze pro drobný prodej upravená:
a) jednoduchá nebo dvojpramenná; troj- nebo vícepramenná, jednou skaná2800-
b) troj-nebo vícepramenná, opětovně skaná3000-
Bavlněné zboží:
189.obyčejné, t. j. tkaniny z příze čís. 50 a nižšího, čítající ve čtverci o straně 5 mm 38 nebo méně nití:
a) hladké, též jednoduše vyrážené (keprované):
1. surové
a) kordové tkaniny bavlněné k výrobě pneumatik 48,-
b) ostatní 320,-
2. bílené2200-
3. barvené2800-
4. jednou až čtyřmi barvami potištěné nebo ve dvou barvách pestře tkané3400-
5. pěti nebo více barvami potištěné nebo ve více než ve dvou barvách pestře tkané8600-
b) vzorkované:
1. surové2200-
2. bílené2600-
3. barvené3100-
4. jednou až čtyřmi barvami potištěné nebo ve dvou barvách pestře tkané3800-
5. pěti nebo více barvami potištěné nebo ve více než ve dvou barvách pestře tkané4000-
190.obyčejné, husté, t. j. tkaniny z příze čís. 50 a nižšího, čítající ve čtverci o straně 5 mm více než 38 nití:
a) hladké, též jednoduše vyrážené (keprované)
1. surové2600-
Poznámka. T. zv kordové látky, dovážené pro továrny na výrobu pneumatik, na dovolovací list, pod dozorem a za podmínek stanovených nařízením890-
2. bílené5250-
3. barvené6100-
4. jednou a čtyřmi barvami potištěné nebo ve dvou barvách pestře tkané7300-
5. pěti nebo více barvami potištěné nebo ve více než ve dvou barvách pestře tkané7800-
b) vzorkované
1. surové2700-
2. bílené5400-
3. barvené6300-
4. jednou až čtyřmi barvami potištěné nebo ve dvou barvách pestře tkané7500-
5. pěti nebo více barvami potištěné nebo ve více než ve dvou barvách pestře tkané8000-
Poznámka k saz. čís. 189 a 190. Zboží saz. pol. 189a) 1. a 190a) 1., dovážené pro továrny na výrobu brousicího plátna, na dovolovací list, pod dozorem a za podmínek stanovených nařízením, od 1. července 1948 do 31. prosince 1948 100,-
191.jemné, t. j. tkaniny z příze přes čís. 50 až včetně čís. 100
a) surové
1. hladké, též jednoduše vyrážené (keprované)5300-
Poznámka. Bavlněné tkaniny jemné, surové, nevzorkované, též prané; dovážené k vyšívání, na dovolovací list, pod dozorem a za podmínek stanovených nařízením1100-
2. vzorkované6000-
b) bílené, barvené, potištěné, pestře tkané
1. bílené:
α) hladké, též jednoduše vyrážené (keprované)7000-
β) vzorkované7500-
2. barvené
α) hladké, též jednoduše vyrážené (keprované)7500-
β) vzorkované8000-
3. potištěné nebo pestře tkané:
α) hladké, též jednoduše vyrážené (keprované)8000-
β) vzorkované8500-
192.velmi jemné, t j. tkaniny z příze pres čís. 100:
a) surové:
1. hladké, též jednoduše vyrážené (keprované)6500-
Poznámka. Bavlněné tkaniny velmi jemné, surové, nevzorkované, též prané, dovážené k vyšívání, na dovolovací list, pod dozorem a za podmínek stanovených nařízením2200-
2. vzorkované7200-
b) bílené, barvené, potištěné, pestře tkané:
1. bílené:
α) hladké, též jednoduše vyrážené (keprované)7800-
β) vzorkované3500-
2. barvené:
α) hladké, též jednoduše vyrážené (keprované)8500-
β) vzorkované9200-
3. potištěné nebo pestře tkané:
α) hladké, těž jednoduše vyrážené (keprované)9200-
β) vzorkované9800-
Poznámka k saz. čís. 189 až 182. Tkaniny t. zv bagdadské a madrasové8000-
193.Aksamity a zboží tkané jako aksamit, též aksamitové stuhy 920,-
Poznámka. Podle sazby stanovené na aksamity se vyclívají též manšestry s rozřezaným vlasem.
194.Zboží stuhové (mimo aksamitové stuhy)
a) pásky do psacích, počítacích a pod. strojů, napuštěné barvou9600-
b) ostatní7700-
Poznámka k saz. čís. 189 až 194. Tkaniny mercerované v kusu nebo tkaniny zhotovené zcela nebo částečně z mercerované příze, i takové aksamity a stuhy, jsou podrobeny přirážce k celní sazbě, stanovené na příslušnou tkaninu600-
196.Krajkové záclony a krajkové nábytkové síťky, odměřeně tkané; krajkové látky záclonové 2640,
196.Záclony (stores, vitrages a podobné věci) a nábytkové síťky, zhotovené na způsob bobinetu nebo krajek, odměřenětkané18.200-
197.Krajky, též vzdušné vyšívání (leptané zboží)22.500-
198.Výšivky:
a) vložky (bandes, entre-deux) :
1. toliko na okraji vyšívané21.900-
2. jiné (též v prostředku vyšívané)24.000-
b) tyl a krajky, vyšívané22.500-
c) výslovně nejmenované21.900-
199.Zboží prýmkářské a knoflíkářské5000-
200.Zboží stávkové a pletené:
a) stávkované a pletené látky v celých kusech (zboží metrové):
1. surové7500-
2. bílené, barvené, potištěné, pestře stávkováni nebo pletené8200-
b) punčochy a ponožkyz ceny 25 %
c) rukavice:
1. váží-li tucet párů více než 300 g10.200-
2. váží-li tucet párů nejvýše 300 g17.000-
d) výslovně nejmenované10.200-
201.Technické potřeby:
a) žárové punčošky (nevypálené i vypálené) 5500-
b) vysoušecí plst, tkaná, též zdrastěná4000-
c) hnací řemeny2900-
d) popruhy a knoty1900-
e) hadice tkané nebo pletené; motouz průměru 1 mm nebo většího; hrubé sítě, provazy a podobné technické potřeby800-
Poznámka. Motouzy menšího průměru než 1 mm se vyclívají jako příze.
f) tkalcovské nitěnky:
1. ze skané příze1400-
2. jinaké3700-
Saz. čís.Všeobecná sazba
Kčs
za 100 kg
XXIII. Len, konopí, juta á jiná přediva rostlinná, výslovně nejmenovaná, příze a zboží z nich,
nikoli však pomíšené bavlnou, vlnou nebo hedvábím.
202.Len, konopí, juta a jiná výslovně nejmenovaná přediva rostlinná, vesměs surové, močené (rušené), třené, vochlované, bílené, barvené a jich odpadkybeze cla
203.Vata z třechto přediv mimo vatu k léčebným účelům; niti upravené k čištění strojů atd.200-
Příze
204.Příze lněná (ze lněného vlákna nebo ze lněné koudele); příze ramiová (z čínské kopřivy)
a) jednoduchá, surová120-
b) jednoduchá, bílena, loužená nebo barvená400-
c) skaná:
1. surová1100-
2. ostatní1500-
d) pro drobný prodej upravená:
1. jednoduchá:
α) surová1100-
β) ostatní1500-
2. skaná
α) surová2100-
β) ostatní2800-
205.Příze konopná (z konopného vlákna a z konopné koudele, též pomíšená jinými předivy do této třídy patřícími) příze výslovně nejmenovaná:
a) jednoduchá, surová800-
Poznámka. Příze konopná, jednoduchá, surová, dovážená továrnami k výrobě hadic, na dovolovací list, pod dozorem a za podmínek stanovených nařízením, od 1. července 1947 do 31. prosince 1948beze cla
b) jednoduchá, bílená, loužená nebo barvená500-
c) skaná1600-
Poznámka. Surová příze z konopí manilského, sisalového nebo z podobných přediv k výrobě kloboukových úpletů, pod podmínkou, že 2500 m této příze váží 1 kg nebo méně, dovážená přes celní oddělení ONV výslovně zmocněná90-
d) pro drobný prodej upravená:
1. jednoduchá1600-
2. skaná2200-
206.Příze jutová (z juty, též pomíšená lnem)
a) jednoduchá, surová300-
b) jednoduchá, bílená, toužená nebo barvená; jutová příze skaná500-
c) pro drobný prodej upravená
1. jednoduchá1600-
2. skaná2200-
Poznámka k saz; čís. 204, 205 a 206. Příze na vázání snopů, v klubku nebo na vijakuAž na další je prosto dovozního cla od 1. 1. 1955 do 31. 12. 1963 dovážené zboží patřící do těchto sazebních čísel (položek nebo poznámek).
150-
Zboží lněné, konopné, jutové atd.
207.Tkaniny z příze lněné nebo ramiové (z čínské kopřivy), nevzorkované (toliko o jedné vazbě základní)
a) surové
1. až o 40 nitích v osnově a v útku ve čtverci o straně 2 cm500-
2. o 41 až 80 nitích v osnově a v útku ve čtverci o straně 2 cm740-
3. o 81 až 100 nitích v osnově a v útku ve čtverci o straně 2 cm880-
4. přes 160 nití v osnově a v útku ve čtverci o straně 2 cm6500-
b) bílené, loužené. barvené, potištěné, pestře tkané:
1. až o 40 nitích v osnově a v útku ve čtverci o straně 2 cm1100-
2. o 41 až 80 nitích v osnově a v útku ve čtverci o straně 2 cm1600-
3. o 81 až 160 nitích v osnově a v úlku ve čtverci o straně 2 cm3200-
4. přes 160 nití v osnově a v útku ve čtverci o straně 2 cm6500-
208.Tkaniny z příze lněně nebo ramiové (z čínské kopřivy) vzorkované (o střídavých vazbách základních nebo jinak vzorkované, mimo damašky)
a) surové
1. až o 80 nitích v osnově a y útku ve čtverci o straně 2 cm3200-
2. o 81 až 160 nitích v osnově a v útku ve čtverci o straně 2 cm4200-
3. přes 160 nití v osnově a v útku ve čtverci o straně 2 cm8500-
b) bílené, loužené, barvené, potištěné, pestře tkané:
1. až o 80 nitích v osnově a v útku ve čtverci o straně 2 cm4200-
2. o 81 až 160 nitích v osnově a v útku ve čtverci o straně 2 cm5500-
3. přes 160 niti v osnově a v útku ve čtverci o straně 2 cm6500-
209.Damašky všeho druhu, též surové:
a) surové
1. až o 80 nitích v osnově a v útku ve čtverci o stráně 2 cm3200-
2. o 81 až 160 nitích v osnově a v útku ve čtverci o straně 2 cm4200-
3. přes 160 nití v osnově a v útku ve čtverci o straně 2 cm6500-
b) bílené, loužené, barvené, potištěné, pestře tkané
1. až o 80 nitích v osnově a v útku ve čtverci o straně 2 cm4200-
2. o 81 až 100 nitích v osnově a v útku ve čtverci o straně 2 cm5500-
3. přes 160 nití v osnově a v útku ve čtverci o straně 2 cm6500-
210.Batisty (kmenty) gázy linony a jiné řídké tkaniny10.000-
211.Krajky, krajkové okraje, tyl a síťovité látky tkané na způsob tylu36.000-
212.Výšivky:
a) vložky (bandes, entre-deux):
1. jen na okraji vyšívané37.000-
2. jiné (též v prostředku vyšívané)40.000-
b) krajky a tyly, vyšívané38.000-
c) výslovně nejmenované37.000-
213.Aksamity a zboží tkané jako aksamit, též aksamitové stuhy 1300,-
214.Zboží stuhové (mimo aksamitové stuhy) 1360,-
215.Zboží prýmkářské a knoflíkářské4400-
216.Tkaniny z konopné a jiné příze saz. čís. 205, též pomíšené jinou přízí patřící do této třídy, nevzorkované (toliko o jedné vazbě základní)
a) surové:
1. až o 40 nitích v osnově a v útku ve čtverci o straně 2 cm900-
2. o 41 až 160 nitích v osnově a v útku ve čtverci o straně 2 cm1400-
b) bílené, loužené, barvené, potištěné, pestře tkané
1. až o 80 nitích v osnově a v útku ve čtverci o straně 2 cm1600-
2. o 81 až 160 nitích v osnově a v útku ve čtverci o straně 2 cm3200-
Poznámka. Všechny ostatní tkaniny, výšivky, krajky, tyly, aksamity a zboží tkané na způsob aksamitu, zboží stuhové, prýmkářské a knoflikářské z konopné a jiné příze saz. čís. 205 se vyclívají jako stejné zboží ze lnu.
217.Jutové tkaniny
a) surové, nevzorkované (toliko o jedné vazbě základní), nanejvýš o 40 nitích v osnově a v útku ve čtverci o straně 2 cm900-
b) látky na nábytek a na oděvy, čalouny, jakož i všechny tkaniny z juty, spojené s jinými předivy rostlinnými, včetně bavlny, jestliže převládá počet jutových nití3400-
Poznámka. Tkaniny jutové, v nichž převládá počtem nití bavlna, pokud se týče len, ramie (čínská kopřiva) konopí nebo rostlinná přediva výslovně nejmenovaná, se vyclívají jako tkaniny bavlněné, pokud se týče lněné nebo konopné.
c) výslovně nejmenované1500-
Poznámka. Jutové tkaniny vyžívané, krajky, tyl, aksamity a zboží tkané na způsob aksamitu, zboží stuhové, prýmkářské a knoflíkářské z juty se vyclívají jako stejné zboží ze lnu.
218.Koberce na podlahu ze lnu, konopí, juty a z jiných přediv rostlinných, výslovně nejmenovaných, též bílené, barvené, potištěné, vzorkované:
a) bez flóru1500-
b) s flórem5000-
219.Zboží provaznické a potřeby technické:
a) lana, lodní lana, provazy průměru aspoň 5 mm, též bílené, dehtem napuštěné1000-
Poznámka. Kokosová a podobná vlákna v provazy stočená (kokosová příze atd.), dovážená k výrobě pokrývek a pod., na dovolovací list, pod dozorem a za podmínek stanovených nařízenímbeze cla
b) provazy menšího průměru než 5 mm a motouzy:
1. pro drobný prodej neupravenéAž na další je prosto dovozního cla od 1. 1. 1955 do 31. 12. 1963 dovážené zboží patřící do těchto sazebních čísel (položek nebo poznámek).
1500-
2. pro drobný prodej upravené (v klubko svinuté atd.) o průměru větším než 1 mm1700-
3. pro drobný prodej upravené o průměru 1 mm a menším3000-
c) hadice, tkané nebo pletenéAž na další je prosto dovozního cla od 1. 1. 1955 do 31. 12. 1963 dovážené zboží patřící do těchto sazebních čísel (položek nebo poznámek).
1700-
d) hnací řemeny2100-
e) zboží provaznické a potřeby technické výslovně nejmenované1400-
Poznámka. Zboží stávkové a pletené z přediv třídy XXIII. se vyclívá podle saz. čís. 200.
XXIV. Vlna, vlněná příze a vlněné zboží,
též pomíšené jinými předivy, nikoli však hedvábím.
220.Vlna surová, praná, Česaná, barvená, bílená, mletá a odpadkybeze cla
221.Vata z vlny a chlupů (srsti); klobouková vata a kloboukový podsadek (návěj), obojí jenom polozplstěné, nevalchované370-
Příze:
222.Příze z hrubé srsti (chlupů) zvířecí (z chlupů dobytka hovězího a ze srsti podobné) až včetně čís. 5 metricky, surová:
a) jednoduchá nebo dvojpramenná480-
b) vícepramenná740-
Poznámka. Příze z hrubé srsti zvířecí přes čís. 5 metricky, jakož i příze bílená, barvená, potištěná se vyclívá podle saz. čís. 226 jako příze mykaná.
223.Příze mohérová, alpaková (též mottled-alpaková) a ispahánská, jednoduchá nebo dvojpramenná, surová beze cla
224.Příze česaná ze srsti velbloudí, jednoduchá nebo dvojpramenná, surová 10-
Poznámka k saz. čís. 223 a 224
Z příze projednané podle saz. čís. 223 nebo 224 odebere celnice vzorek a zašle jej k dodatečnému přezkoušení celnici v Praze.
225.Příze česaná, výslovně nejmenovaná:
a) surová, jednoduchá
1. až čís. 45 metricky400-
2. přes čís. 45 metricky 700-
b) surová, dvoj- nebo vicepramenná:
1. až čís. 45 metricky580-
2. přes čís. 45 metricky980-
Poznámky
1. Příze česaná, výslovně nejmenovaná, surová, jednoduchá nebo dvojpramenná, přes čís. 30 až včetně čís. 50 metricky, dovážená k výrobě prýmků, na dovolovací list, pod dozorem a za podmínek stanovených nařízenímbeze cla
2. Dvojpramenná příze lastingová čís. 40 až čís. 65 metricky, dovážená pro tkalcovny na lasting, na dovolovací list, pod dozorem a za podmínek stanovených nařízenímbeze cla
c) bílená, barvená, potištěná, jednoduchá:
1. až čís. 45 metricky980-
2. přes čís. 45 metricky1300-
d) bílená, barvená, potištěná, dvojpramenná nebo vícepramenná:
1. až čís. 45 metricky1300-
2. přes čís. 45 metricky1600-
e) melírovaná vlnou barvenou nebo potištěnou, jakož i vlnou nebarvenou (přírodně bílou)
1. jednoduchá1100-
2. dvoj- nebo vícepramenná, též takováto příze z praménků různé barvy1300-
Poznámka. Potištěná příze na osnovy ke kobercům a na osnovy k látkám nábytkovým, dovážená na dovolovací list, pod dozorem a za podmínek stanovených nařízením50-
226.Příze mykaná a příze výslovně nejmenovaná, na způsob mykané předená:
a) surová, jednoduchá480-
b) surová, dvoj- nebo vícepramenná740-
c) bílená, barvená, potištěná:
1. jednoduchá740-
2. dvoj- nebo vícepramenná970-
227.Příze upravená pro drobný prodej1770-
Vlněné zboží:
228.Houně; hrubé sukno (na haleny); soukenné okraje980-
229.Vlněné zboží tkané, výslovné nejmenované, těž potištěné:
a) váží-li čtvereční metr více než 700 g6000-
b) váží-li čtvereční metr více než 200 až 700 g8500-
c) váží-li čtvereční metr 200 g nebo méně11.000-
Poznámka. Vlněné tkaniny, dovážené továrnami k výrobě vzdušného vyšívání (základ na leptání), na dovolovací list, pod dozorem a za podmínek stanovených nařízením700-
230.Aksamity a zboží tkané jako aksamit, též aksamitové stuhy 2000,-
231.Zboží stuhové (mimo aksamitové stuhy)1600-
232.Zboží prýmkářské a knoflíkářské5300-
233.Zboží stávkové a pletené:
a) stávkované a pletené látky v celých kusech (zboží metrové)10.000-
b) punčochy a ponožky 25 %
c) rukavice11.000-
d) výslovně nejmenované10.600-
234.Šály a tkaniny na způsob šálů; krajky a krajkové šátky; tyl a síťovité látky tkané na způsob tylu14.300-
235.Výšivky vyšité hedvábím15.000-
236.Výšivky vyšité jinýmii látkami12.600-
237.Koberce na podlahu:
a) ze srsti psí, telecí nebo hovězí, pomíšené též malým množstvím vlny1000-
b) koberce vázané10.000-
c) jiné a koberce z plsti, též potištěno4000-
238.Plst a plstěné zboží (mimo koberce na podlahu):
a) hrubá plst ze zvířecí srsti (též přikrojená, dehtovaná nebo lakovaná)1100-
b) jiná plst a plstěné zboží:
1. nepotištěné4000-
2. potištěné6500-
239.Technické potřeby:
a) dna k sítům, provazy a lana ze žíní; hrubé mřížky, drbané sítě a podobné potřeby technické výslovně nejmenované1200-
b) plachetky na lisování s filtrování, váží-li čtvereční metr více než 500 gramů2000-
Poznámka. Plachetky na lisování a filtrování o váze 500 g nebo menší se vyclívají jako vlněné zboží tkané, výslovně nejmenované.
c) hadice tkané nebo pletené; popruhy3200-
d) hnací řemeny3400-
Saz. čís.Všeobecná sazba
Kčs
za 100 kg
XXV. Hedvábí a hedvábné zboží,
též pomíšené jinými předivy
240.Hedvábné zámotky (kokony); odpadky hedvábné nespředenébeze cla
241.Hedvábná vata, mimo vatu k léčebným účelům500-
242.Hedvábí (smotané nebo níťované [filované]), též skané:Až na další je prosto dovozního cla od 1. 1. 1955 do 31. 12. 1963 dovážené zboží patřící do těchto sazebních čísel (položek nebo poznámek).
a) surovébeze cla
b) bělené (lepidla zbavené) 600-
c) barvené:
1. na černo2000-
2. jinak barvené2600-
243.Floretové hedvábí (odpadky hedvábné, předené), též skané:Až na další je prosto dovozního cla od 1. 1. 1955 do 31. 12. 1963 dovážené zboží patřící do těchto sazebních čísel (položek nebo poznámek).
a) surové nebo bělenébeze cla
b) barvené:
1. na černo 1240-
2. jinak barvené1560-
244.Hedvábí umělé:Až na další je prosto dovozního cla od 1. 1. 1955 do 31. 12. 1963 dovážené zboží patřící do těchto sazebních čísel (položek nebo poznámek).
a) surové nebo bílé, nebarvené:
1. jednoduché3850-
2. skané4000-
b) barvené:
1. jednoduché4700-
2. skané5850-
Poznámky 1. Hedvábí umělé, surové nebo bílé, nebarvené, jednoduché nebo skané, dovážené pro továrny na výrobu hedvábných a polohedvábných tylů, síťovitých látek tkaných na způsob tylu, krajek a krajkových šátků, tkanin, stuh, zboží stávkového, pleteného, prýmkařského, pružných tkanin, pružných stuh, pružného zboží stávkového, pleteného a prýmkářského, na dovolovací list, pod dozorem a za podmínek stanovených nařízením250-
2. Umělé hedvábí potištěné na osnovy k výrobě látek nábytkových a koberců, dovážené na dovolovací list, pod dozorem a za podmínek stanovených nařízením 100-
245.Příze z hedvábí, z hedvábí floretového neb umělého, spojeného s jinými předivy, též skaná:
a) příze s vločkami (chuchlíky) z odpadkového hedvábí1000-
b) jiná1500-
Poznámka. Surová příze česaná, prostoupená vláknem neniťovaného (nefilovaného) hedvábí, se vyclívá jako příze česaná saz. čís. 225.
246.Niti z hedvábí, z hedvábí floretového neb umělého, též spojeného s jinými předivy, bílené nebo barvené, upravené pro drobný prodej4800-
Zboží celohedvábné
(z hedvábí, z hedvábí floretového neb umělého):
247.Celohedvábné zboží vyšívané:
a) z umělého hedvábí bez přimíšení hedvábí nebo hedvábí floretového 2 400,-
b) jiné 7 500,-
248.Tyl a síťovité látky tkané jako tyl; gázy (též tkané krepy a flóry); krajky a krajkové šátky:57.000-
a) z umělého hedvábí bez přimíšení hedvábí nebo hedvábí floretového:
1. tyl a síťovité látky tkané jako tyl 2000,-
2. gázy (též tkané krepy a flóry) 1000,-
3. krajky a krajkové šátky 4400,-
b) jiné11 400,-
Poznámky.
1. Hedvábné gázy, dovážené k vyšívání, na dovolovací list, pod dozorem a za podmínek stanovených nařízením8400-
2. Hedvábné gázy, dovážené na vzdušné vyšívání (základ na leptání), na dovolovací list, pod dozorem a za podmínek stanovených nařízením1400-
249.Hedvábná mlýnská plátýnka30.000-
250.Celohedvábné tkaniny výslovně nejmenované:
a) surové:
1. z hedvábí umělého bez přimíšení hedvábí přírodního nebo floretového:
a) kordové tkaniny z umělých vláken k výrobě pneumatik 48,-
b) ostatní600,-
2. jiné 8000,-
b) barvené:
1. z umělého hedvábí bez přimíšení hedvábí nebo hedvábí floretového 1000,-
2. jiné8600,-
c) potištěné, pestře tkané:
1. z umělého hedvábí bez přimíšení hedvábí nebo hedvábí floretového 1200,-
2. jiné8800,-
Poznámky.1 000,-
1. Celohedvábné tkaniny, dovážené na vzdušné vyšívání (základ na leptání), na dovolovací list, pod dozorem a za podmínek stanovených nařízením 280,-
2. Plachetky nebarvené, dovážené pro chemické továrny k filtračním účelům200,-
251.Aksamity a zboží tkané jako aksamit, též za 100 kg aksamitové stuhy:
a) z umělého hedvábí bez přimíšení hedvábí nebo hedvábí floretového 1400,-
b) jiné 10 800,-
252.Zboží stávkové a pletené:
a) stávkové nebo pletené látky v celých kusech (zboží metrové):
1. z umělého hedvábí bez přimíšení hedvábí nebo hedvábí floretového 1500,-
2. jiné8700,-
b) punčochy a ponožky:z ceny
1. z umělého hedvábí bez přimíšení hedvábí nebo hedvábí floretového 25 %
2. jiné30 %
c) výslovně nejmenované:za 100 kg
1. z umělého hedvábí bez přimíšení hedvábí nebo hedvábí floretového 2000,-
2. jiné9300,-
253.Stuhové zboží (mimo aksamitové stuhy):
a) vyšívané nebo z tylu, gázu nebo jiných tkanin saz. čís. 248:
1. z umělého hedvábí bez přimíšení hedvábí nebo hedvábí floretového 2400,-
2. jiné 11 700,-
b) ostatní:
1. z umělého hedvábí bez přimíšení hedvábí nebo hedvábí floretového 1500,-
2. jiné8700,-
254.Zboží prýmkářské a knoflikářské:
a) z umělého hedvábí bez přimíšení hedvábí nebo hedvábí floretového 900,-
b) jiné5500,-
Zboží polohedvábné
(z hedvábí, z hedvábí floretového neb umělého, spojeného s jinými předivy):
255.Polohedvábné zboží vyšívané; tyl a síťovité látky tkané jako tyl,
gázy (též tkané krepy a flóry); krajky a krajkové šátky:
a) z umělého hedvábí spojeného s jinými předivy:
1. tyl a síťovité látky tkané jako tyl 1800,-
2. gázy (též tkané krepy a flóry)800,-
3. krajky a krajkové šátky 4000,-
4. zboží vyšívané 2200,-
b) z přírodního nebo floretového hedvábí spojeného s jinými předivy 6000,-
256.Polohedvábné tkaniny výslovně nejmenované:
a) z umělého hedvábí spojeného s jinými předivy 600,-
b) z přírodního nebo floretového hedvábí spojeného s jinými předivy2400,-
257.Aksamity a zboží tkané jako aksamit, též aksamitové stuhy:za 100 kg
a) z umělého hedvábí spojeného s jinými předivy 920,-
b) z přírodního nebo floretového hedvábí spojeného s jinými předivy 4800,-
258.Zboží stávkové a pletené:
a) stávkové a pletené látky v celých kusech (zboží metrové):
1. z umělého hedvábí spojeného s jinými předivy 1300,-
z ceny
2. z přírodního nebo floretového hedvábí spojeného s jinými předivy 2400,-
b) punčochy a ponožky 25 %
c) výslovně nejmenované:za 100 kg
1. z umělého hedvábí spojeného s jinými předivy 1800,-
2. z přírodního nebo floretového hedvábí spojeného s jinými předivy 2600,-
259.Stuhové zboží (mimo aksamitové stuhy):
a) vyšívané nebo z tylu, gázu nebo z jiných tkanin saz. čís. 255:
1. z umělého hedvábí spojeného s jinými předivy 1800,-
2. z přírodního nebo floretového hedvábí spojeného s jinými předivy 6000,-
b) stuhy tkané jako ryps, 6 cm široké nebo užší, barvené na černo, na šedo nebo na hnědo (stuhy na klobouky):
1. z umělého hedvábí spojeného s jinými předivy 800,-
2. z přírodního nebo floretového hedvábí spojeného s jinými předivy 1800,-
c) jiné:
1. z umělého hedvábí spojeného s jinými předivy 1200,-
2. z přírodního nebo floretového hedvábí spojeného s jinými předivy 2400,-
260.Zboží prýmkářské a knoflikářské:
a) z umělého hedvábí spojeného s jinými předivy 700,-
b) z přírodního nebo floretového hedvábí spojeného s jinými předivy 1560,-
Poznámky ke třídě XXV.
1. Zcela hrubé tkaniny, vzhledu režného halícího plátna, připravené ze surového přediva z odpadkového hedvábí, jichž se užívá na plachetky pro lisy, na utěrky a pod., též s jednotlivými barvenými nítkami; vyztužovací tkaniny pro výrobu obuvi570-
2. Hedvábí, jež je vpředeno do příze z jiného přediva, avšak toto předivo buď nezakrývá anebo se netáhne souvisle po celé délce nití tkaninové, zůstává při tkaninách z takovéto příze nepovšimnuto.
Saz. čís. Všeobecná sazba
Kčs
m 100 kg
XXVI. Zboží konfekční.
261.Umělé květiny, hotové, zcela nebe částečně z látek textilních30.000-
262.Součástky umělých květin, zcela nebo částečně z látek textilních7200-
Poznámka. Kaučukové trubičky k výrobě umělých květin, i když jsou spojeny s látkami textilními720-
263.Péra ozdobná, upravená, a práce z těchto per46.000-
264.Umělá kožišina z peří:
a) z pštrosího a podobného jemného peří46.000-
b) z jiného peří:
1. konfekcionovaná, také; nášivkové pruhy26.000-
2. výslovně nejmenovaná20.000-
265.Práce vlásenkářské a jiné práce z vlasu10.000-
za kus
266.Kloboukové šišáky z plsti8.50
267.Klobouky mužské a chlapecké:
a) z hedvábí a z tkanin všeho druhu, klaky; též garnované40-
b) z plsti:
1. negarnované19-
2. garnované27-
c) ze slámy, lýka, dřevených loubku nebo z jiných surovin
1. negarnované13-
2. garnované27 -
268.Klobouky ženské a dívčí všeho druhu
a) negarnované19-
b) garnované32-
269.Klobouky všeho druhu, ozdobené50-
Poznámky.
1. Klobouky ženské a dívčí tvaru a úpravy jako klobouky mužské a chlapecké se vyclívají jako tyto klobouky.
2. Čepíce, čapky a podobné pokrývky hlavy, mimo fezy, se vyclívají jako klobouky.
3. Garnovaným je klobouk, který je vypraven podšívkou, lemovkou, koží do klobouku a jednoduše danou stuhou, látkou, šňůrou a podobnými věcmi nebo také jen jednotlivými těmito součástkami.
270.Fezy (turecké čepice) se třapcem nebo bez něho2.50
za 100 kg
271.Vějíře:
a) z obyčejných hmot5000-
b) z jemných hmot nebo s nimi8500-
c) z velmi jemných hmot nebo s nimi17.800-
d) vystrojené drahými kovy:
1. zlatem43.000-
2. stříbrem30.000-
272.Deštníky a slunečníky, povlečené látkami:
a) nevystrojené drahými kovy:za kus
1. ozdobené nebo z krajek, z výšivek115-
2. z hedvábí75-
3. z polohedvábí55-
4. z jiných látek25-
b) vystrojené drahými kovy
1. zlatem210-
2. stříbrem125-
273.Nášivky ze šňůr, bíz, ženilek a podobných prýmků, i dále konfekcionované (nikoli však s krajkami nebo výšivkami), zhotovenéza 100 kg
a) zcela nebo částečně z hedvábí, hedvábí floretového neb. umělého30.000-
b) z jiného přediva10.000-
Poznámka. Takovéto nášivky, konfekcionované s krajkami nebo výšivkami, se vyclívají jako zboží; výstrojné saz. čís. 274.
274.Šatstvo, prádlo, zboží výstrojné á jiné věci šité z látek, výslovně nejmenované, se vyclívají podle hlavní součástky, za kterou se pokládá u dámské konfekce a zboží výstrojného součástka stižená nejvyšším clem, se 40procentní celní přirážkou.

VŠEOBECNÉ POZNÁMKY K SAZEBNÍ TŘÍDĚ XXII. až XXVI.

1. Šlichtované nebo klihované přezné osnovy jsou podrobeny 5procentní celní přirážce podle sazby, stanovené pro upotřebený druh příze.

2. Skleněné, porculánová nebo kovové perly, skleň, cetky, skleněné prádlo, vlákna z kostice atd., jež jsou do látky vetkány, vestávkovány nebo vpleteny atd., zůstanou při zařaďování zboží textilního nepovšimnuty

3. Zboží textilní všeho druhu, spojené s kovovými vlákny s oblým nebo plochým drátem), jest podrobeno 30procentní celní přirážce k sazbě, stanovené na upotřebený druh textilního zboží.

4. Při vyclívání výšivek rozhoduje základní látka a nepřihlíží se k látce, jíž se vyšívalo, pokud neobsahuje sazebník o tom zvláštních ustanovení. Vyšívané aksamity a tkaniny na způsob aksamitu, jakož i vyšívané stuhy v sazebníku výslovně nejmenované, se vyclívají jako výšivky

Vyšívané zboží stávkové, pletené, prýmkářské a knoflikářské se nevyclívá jako výšivky, nýbrž podle vlastní své povahy Bavlněné, lněné a vlněné zboží stávkové a pletené, které jest vyšíváno hedvábím nebo vyzdobeno hedvábnou šitou prací, se vyclívá jako polohedvábné zboží stávkové a pletené saz. čís. 258, rovněž tak se vyclívá bavlněné, lněné a vlněné zboží prýmkářské a knoflíkářské, které jest vyšíváno hedvábím nebo vyzdobeno hedvábnou šitou prací, jako polohedvábné zboží prýmkářské a knoflíkářské saz. čís. 260

5. U punčoch, ponožek, rukavic, u stávkového a pleteného zboží, výslovně nejmenovaného, se nepřihlíží ke konfekci, nejde-li o stávkové nebo pletené zboží výstrojné (výstrojné zboží fantasijní), které nutno vyclívati jako zboží výstrojné podle výzdoby stižené vyšším clem.

Tkaniny, jež jsou obroubeny nebo stehovány toliko jednoduše, nevyclívají se - nejde-li o předměty obchodu s výstrojným zbožím - podle celních sazeb na věci šité, nýbrž uvaluje se na ně pouze 10procentní přirážka ke clu stanovenému na příslušnou tkaninu.

6. Pytle z hrubých látek se vyclívají jako příslušné tkaniny

Saz. čís. Všeobecná sazba
Kčs
za 100 kg
XXVII. Zboží kartáčnické a řešetářské.
275.Kartáčnické zboží obyčejné, t. j. zboží z neupravených štětin (též z náhražek štětin), ze slámy, piasavy a z jiných látek rostlinných, též vystrojené nebarveným, neleštěným nebo nelakovaným dřevem nebo železem
a) košťata ze slámy, piasavy nebo z jiných rostlinných látek300-
b) hrubé štětce1050-
c) jiné obyčejné zboží kartáčnické600-
276.Kartáčnické zboží výslovně nejmenované (mimo drátěné kartáče k technickým účelům), vystrojené
a) obyčejnými hmotami1800-
b) jemnými hmotami2000-
c) velmi jemnými hmotami5200-
d) drahými kovy
1. zlatem23.000-
2. stříbrem16.000-
Poznámky
1. U třecích kartáčů a u kartáčů na koně se nepřihlíží ke spojení a textilním zbožím.
2. Jemné štětce, nezařaděné do položky c) a d) se vyclívají podle položky b)
277Hotová dřevěná síta se dny z dřevěného pletiva nebo ze železného drátu, dřevěná dna k sítům660-
278.Řešetářské zboží výslovně nejmenované se dny
a) ze žíní nebo z drátu840-
b) z jiného přediva (mimo ze žíní a z hedvábí)1400-
c) z hedvábí2800-
XXVIII. Zboží ze slámy, rotanu, lýka, loubků a podobných hmot, nejmenované v jiných sazebních třídách.
279.Rotan obyčejný (španělský neboli východoindický rákos), upravený beze cla
280.Hrubé pokrývky na podlahu a rohožky (pokrývky na vozy a podobné věci) nebarvené nebo barvené200-
281.Pletené zboží výslovně nejmenované
a) obyčejné, t. j. hrubé zboží k domácí nebo k živnostenské potřebě též spojené se dřevem200-
b) jemné, pokud nepatří do položky c), též spojené s obyčejnými hmotami600-
c) velmi jemné, t. j. pletené zboží protažené nebo propletené předivem hedvábným nebo jiným, žíněmi nebo kovovými vlákny též spojené s obyčejnými nebo jemnými hmotami2600-
d) spojené s jinými velmi jemnými hmotami5200-
282.Zboží košikářské (též z vrbového proutí upletené)
a) obyčejné (hrubé koše k balení, nůše, košatiny, koše na prádlo, vrše a podobné věci) z neoloupaných neb oloupaných prutů atd., nemořené, nebarvené, nepokostované, nelakované, též spojené se dřevem, železem neb obecnými kovy200-
b) jemné, t. j. všechno ostatní zboží, pokud nepatří do položky c), též spojené s obyčejnými nebo jemnými hmotami2000-
c) velmi jemné, t. j. zboží spojené s velmi jemnými hmotami5200-
283.Zboží této třídy, vystrojené drahými kovy
a) zlatem25.500-
b) stříbrem18.000-
XXIX. Papír a papírové zboží.
284.Papírovina, bílená nebo nebílená
a) z hadrů (polohadrovina)beze cla
b) ze dříví, slámy, kavylu (esparta) a podobných vláken:
1. mechanicky rozemletábeze cla
2. vyrobená způsobem chemickýmbeze cla
Poznámky
1. Papírovina dovážená v arších, svitcích nebo ve tvaru lepenky se vyclívá pouze tehdy podle tohoto čísla, je-li prorážená nebo prorazí-li se na žádost strany za úředního dozoru.
2. Papírovina, obsahující více než 50% vody, podléhá poloviční sazbě. Ve sporných případech se zjistí obsah vody vysušením 300 g papírovinya
3. Zboží saz. pol. 284 b) 1 od 1. července 1950 do 31. prosince 1952beze cla
4. Zboží saz. pol. 284b) 2:
a) Celulosa dovážená k výrobě papíru natronového, cigaretového a karbonového, k výrobě papíru na vulkanfibr, k výrobě holleritového kartonu, k výrobě lesklé lepenky isolační pro elektrotechnické účely, k nitraci nebo k výrobě viskosy od 1. ledna 1952 do 30. června 1953beze cla
b) celulosa dovážená k jinému účelu od 1. ledna 1952 do 30. června 1953za 100 kg 10,-
285.Lepenka, též pokrývky na podlahu z lepenky
a) obyčejná, váží-li čtvereční metr 300 g a více170-
z hrubé váhy
b) lepenka lisovaná, lepenka břidličná, lepenka lesklá
1. vulkanfibr360-
z hrubé váhy
2. ostatní180-
z hrubé váhy
c) jemné kartony, pak všechny kartony natřené nebo vzorkované barvami, též s vylosovanými vzory480-
d) pokrývky na podlahu z lepenky1000-
Poznámka. Barytované kartony dovážené k výrobě fotografických papírů0,60
3. Desky z dřevoviny saz. pol. 285a) až c) od 1. července 1951 do 30. června 1953100,- z hrubé váhy
286.Lepenka dehtovaná a kamenná180-
z hrubé váhy
Papír:
287.Papír balicí, váží-li čtvereční metr aspoň 30 g
a) nebarvený170-
z hrubé váhy
b) barvený v papírovině nebo dehtovaný200-
Poznámka. Papír dovážený na výrobu papírové příze, papírových pytlů, kabelů a umělých vrstvených hmot beze cla
288.Papír pijavý
a) obyčejný, nebarvený180-
b) jemný, též pijavé kartony350-
c) vzorkovaně lisovaný (pijavý damašek)600-
289.Papír kreslicí, lepenka malířská, papír měditiskový660-
290.Papír pestrý, též lakovaný á bíle natřený papír
a) hladký480-
Poznámka. Barytovaný papír dovážený k výrobě fotografických papírů beze cla
b) vzorkované lisovaný, krabatý nebo rýhovaný1000-
291.Papír pergamenový:
a) hladký660,-
b) zlatý, stříbrný, se zlatými, stříbrnými vzorky (pravý nebo nepravý, též bronzovaný), krajkovitý a podobně prorážený nebo vzorkovaně lisovaný, krepovaný, ryhovaný, krabatý800,-
292.Papír připravený k účelům fotografickým:
a) necitlivý (papír albuminový, želatinový, pigmentový atd.)750-
Poznámka. Papír želatinový dovážený k výrobě citlivých fotografických papírů 2,-
b) citlivý1700-
293.Jiné papíry chemické
a) karbonový a indigový1500-
b) ostatní750-
294.Papír zlatý a stříbrný a papír se zlatými a stříbrnými vzorky (pravý nebo nepravý, též bronzovaný), papír krajkovitý a podobný papír prorážený:
a) obtisky96,-
b) ostatní120,-
Poznámka. Pruhy z jednoduchého zlatého a stříbrného papíru o hladkých, přímočarých okrajích, též ve svitcích, se vyclívají podle saz. čís. 294; zoubkované pruhy ze zlatého a stříbrného papíru, všechny kašované pruhy z těchto druhů papíru, jakož i všechny pruhy z krajkovitého papíru a z podobného papíru proráženého, též ve svitcích, se však vyclívají podle saz. čís. 299 jako přepychové zboží papírové.
295.Čalouny420-
296.Papír výslovně nejmenovaný
a) hladký
1. novinový papír tiskařský v kotoučích140-
2. papír cigaretový a hedvábný800-
3. ostatní
α) bílý, prostý ligninu300-
β) ostatní200-
Poznámka k saz. pol. 296 a) 3 ß). Papír dovážený na výrobu papírové příze, kabelů a umělých vrstvených hmot beze cla
b) linkovaný330-
c) vzorkované lisovaný, krepovaný, rýhovaný nebo krabatý600-
297Papír a lepenka, podložené nebo proložené plátnem (též bavlněným), podšívka z papíru do klobouků, též povlečená látkou900-
Papírové zboží:
Tiskopisy, oznámeni a plakáty:
a) dvou- nebo vícebarevné nebo potištěné zlatem nebo stříbrem nebo zhotovené způsobem fotomechanickým 2400-
h) jiné:
1. z viskosového papíru2400-
2. ostatní1000-
299.Papírové zboží přepychové, výslovně nejmenované hromadné výrobky obrázkového tisku, hračky, všechny tyto předměty též spojené s obyčejnými nebo jemnými hmotami; papírové prádlo; květiny a jich součástky z papíru3400-
Poznámky.
1. Zboží tohoto čísla, spojené s velmi jemnými hmotami, se vyclívá podle saz. pol. 300d).
2. Hlavičky k loutkám a hlasy do loutek a zvířátek300-
300.Zboží z papíru, lepenky nebo papíroviny, výslovně nejmenované:
a) z papíroviny, lepenky, papíru, vyjma z papíru saz. čís. (pol.) 290b), 291b), 294 a 296c):
1. listy ke strojům Verdolovým120-
2. proužky viskosového papíru v šíři nejvýše 6 cm540-
3. jiné zboží z viskosového papíru2400-
4. ostatní1200-
Poznámka. Vložky z papíroviny na balení vajec, lité nebo lisované, od 1. července 1948 do 31. prosince 1949beze cla
b) z papíru nebo s papírem saz. čís. (pol.) 290b), 291b), 294 a 296c), jakož i všechno zboží s obrázky nebo s malbami:
1. proužky viskosového papíru v šíři nejvýše 6 cm540-
2. ostatní2400-
Poznámka. Zboží patřící do pol. a) a b) může býti též spojeno s obyčejnými hmotami.
c) spojené s jemnými hmotami nebo knihařským plátnem8000-
Poznámka k a)-c). Papírové pytle, dovážené pro továrny na výrobu cementu, na zvláštní povolení, pod dozorem a za podmínek stanovených nařízením, od 1. ledna 1948 do 31. prosince 1949beze cla
d) spojené s velmi jemnými hmotami6000-
Poznámka.
Sem patří zejména též výrobky kartonážní a knihařské (krabice, pouzdra, desky na spisy, desky na knihy a na alba, součástky alb, hotová alba, konfekcionované nebo přepychové kalendáře, zápisníky, knížky záznamní, psací sešitý atd.), mimo vázané knihy, mapy, časopisy a hudebniny, které patří do saz. čis. 647.
301.Výrobky tvářené z kamenné lepenky, asfaltu a podobných látek:
a) nenatřené, nelakované, též spojené se dřevem nebo železem:
1. z lepenky nebo z papíru, napojených umělou pryskyřicí600-
2. z textilních látek, napojených umělou pryskyřicí1000-
3. ostatní500-
b) jiné, též spojené a obyčejnými hmotami1000-
Poznámka. Výrobky tvářené, spojené s jemnými nebo velmi jemnými hmotami, se vyclívají podle saz. pol 300 c) a d), hračky a podobné předměty z kamenné lepenky atd. podle saz. čís. 299
302.Hrací karty6000-
303.Zboží této třídy, vystrojené drahými kovy
a) zlatem25.500-
b) stříbrem18.000-
XXX. Kaučuk, gutaperča a zboží z nich.
304.Kaučuk přírodní í umělý, gutaperča (též balata) faktis a jiné chemicky vyrobené náhražky kaučuku, vše surové, též čištěné, odpadky z nich, staré opotřebované kusy zboží z nich vyrobeného, obrozený (regenerovaný) kaučuk z kaučukových odpadků (guma Mitchelova)beze cla
305.Kaučukové roztoky120-
306.Kaučukové těstoV době od 1. července 1953 do 31. prosince 1954 se nevyměřují a nevybírají cla při dovozu zboží patřícího do těchto sazebních čísel (položek nebo poznámek).
70-
307.Kaučuková vlákna neopředená (také plochá, nejvýše 3 mm široká)36-
308.Desky nevulkanisované, krájené, rozestřené, rozválené (patentní desky)
a) slabší než 2 mm600-
b) ostatní800-
Poznámka. Nevulkanisované desky patentní, dovážené továrnami k výrobě zboží z patentních desek, na dovolovací list, pod dozorem a za podmínek stanovených nařízením80-
309.Zboží výslovně nejmenované z patentních desek, vulkanisované nebo nevulkanisované, těž spojené s obyčejnými, jemnými nebo velmi jemnými hmotami3900-
310.Dětské hračky z měkkého kaučuku, též spojené s obyčejnými nebo jemnými hmotami2000-
311.Obuv, též spojená se zbožím textilním všeho druhu nebo s jinými hmotami:
a) přezůvky600-
b) ostatní1200-
312.Zboží z měkkého kaučuku, výslovně nejmenované též spojené s obyčejnými nebo jemnými hmotamiAž na další je prosto dovozního cla od 1. 1. 1955 do 31. 12. 1963 dovážené zboží patřící do těchto sazebních čísel (položek nebo poznámek).
2000-
313.Tvrdá guma (tvrdosti rohu nebo kůže) v deskách, tyčích a trubkách, též leštěná, avšak dále nezpracovanáAž na další je prosto dovozního cla od 1. 1. 1955 do 31. 12. 1963 dovážené zboží patřící do těchto sazebních čísel (položek nebo poznámek).
300-
314.Zboží výslovně nejmenované z tvrdé gumy
a) hrubě lisované, s patrnými švy po lisování:
1. špičky do dýmek250,-
2. ostatní840,-
b) jiné, též spojené s obyčejnými nebo jemnými hmotami
1. špičky do dýmek540-
2. ostatní1800-
315.Tkaniny a stávkové látky kaučukem potažené, napuštěné, potřené nebo vrstvami kaučuku mezi sebou spojené, z těchto přediv
a) z hedvábí, z hedvábí floretového neb umělého, zcela nebo zčásti3000-
b) z jiných látek textilních, též plsti1800-
316.Pružné tkaniny, pružné zboží stávkové a- prýmkářské, z těchto přediv
a) l hedvábí, z hedvábí floretového neb umělého, zcela nebo zčásti3000-
b) z jiných látek textilních
1. pera do bot1700-
2. jiné předměty1860-
Poznámka. Pružné tyly a síťovité látky tkané na způsob tylu, jakož i pružné krajky a výšivky se vyclívají jako tyly a síťovité látky tkané na způsob tylu, pokud se týče jako krajky a jako výšivky saz. tříd XXII až XXV
317Oděv a jiné předměty konfekcionované lepením, šitím a podobným způsobem z látek v saz. čís. 315 a 316 jmenovaných se vyclívají jako tyto látky a 20procentní celní přirážkou.
Poznámka. Hlasy do loutek a zvířátek300-
318.Kaučukové zboží spojené s velmi jemnými hmotami3600-
Poznámka. Kaučukové desky podložené tkaninou z umělé stříže, dovážené k výrobě štočků, na dovolovací list, pod dozorem a za podmínek stanovených nařízením, od 1. července 1949 do 30. června 1953720.-
319.Kaučukové zboží vystrojené drahými kovy
a) zlatem25.500-
b) stříbrem18.000-
320.Technické potřebyAž na další je prosto dovozního cla od 1. 1. 1955 do 31. 12. 1963 dovážené zboží patřící do těchto sazebních čísel (položek nebo poznámek).
a) tkaniny na mykací povlaky, dovážené pro továrny, které tyto povlaky vyrábějí, na dovolovací list, pod dozorem a za podmínek stanovených nařízením50-
b) hadice z kaučuku nebo a kaučukem, též s povlaky ze tkanin nebo s drátěnými vložkami910-
Poznámka. Hadice z patentních desek se vyclívají podle saz. čís. 309
c) ucpávky2000-
d) hnací řemeny2000-
e) pneumatiky (duše a pláště) a obruče na kola vozidel
1. pro jízdní kola1500-
2. ostatní3000-
f) isolační hmota z patentních desek, též vulkanisovaná910-
g) výzbroje k technickým a elektrotechnickým účelům, k přístrojům, nástrojům atd. z tvrdé gumy, mimo věci z tvrdé gumy hrubě lisované, patřící do saz. pol. 314a)
Poznámka. Zboží saz. pol. 320g), dovážené k stavbě telefonů a mikrofonů, na dovolovací list, pod dozorem a za podmínek stanovených nařízenímbeze cla
h) kaučukové podložky tiskací a jiné technické potřeby výslovně nejmenované720-
XXXI. Voskované plátno a zboží z něho.
321.Voskované plátno, hrubé, nepotištěné, plátno asfaltované600-
322.Vozové plachty a jinaké přikrývky z hrubých látek, chemicky preparované ve tkanině nebo přízi nebo natřené olejem, dehtem nebo tukovou směsí nebo těmito látkami napuštěné2000-
323.Pokrývky na podlahu z voskovaného plátna, linolea, kamptulikanu a z podobných směsí
a) až 2 mm silné2300-
b) silnější než 2 mm1000-
Poznámka. Zboží saz. čís. 323, dovážené pro továrny na stavbu vagonů, na dovolovací list, pod dozorem a za podmínek stanovených nařízením
a) až 2 mm silné500-
b) silnější než 2 mm300-
324.Knihařské plátno3000-
325.Voskované plátno výslovně nejmenované, též voskovaný mušelín a voskovaná dykyta:
a) zboží metrové s neohraničeným vzorem3200-
b) zboží zhotovené na určitou míra nebo zboží metrové a ohraničeným vzorem3600-
326.Zboží z voskovaného plátna, voskovaného mušelínu a voskované dykyty, mimo zboží sedlářské, řemenářské a brašnářské
a) též spojené s obyčejnými nebo jemnými hmotami4200-
b) spojené s velmi jemnými hmotami8000-
327.Zboží této třídy, vystrojené drahými kovy
a) zlatem25.500-
b) stříbrem18.800-
Saz. čís.Všeobecná sazba
Kčs
za 100 kg
XXXII. Kůže vydělaná a koženě zboží.
Kůže:
328.Kůže hovězí a koňská, vydělaná na způsob podešvic (též na hnací řemeny):Až na další je prosto dovozního cla od 1. 1. 1955 do 31. 12. 1963 dovážené zboží patřící do těchto sazebních čísel (položek nebo poznámek).
a) hřbety (krupony)
1. činěné trudem850-
2. činěné minerální sátí1020-
b) jiná (mimo kůži odpadkovou)
1. činěná tříslem780-
2. činěná minerální solí850-
c) kůže odpadková350-
329.Kůže hovězí a koňská, vydělaná jinak než na způsob podešvic, též úplně upravená, avšak nelakovaná:Až na další je prosto dovozního cla od 1. 1. 1955 do 31. 12. 1963 dovážené zboží patřící do těchto sazebních čísel (položek nebo poznámek).
a) barvy přírodní nebo černá900-
Poznámka. Hovězí a koňská poltina od rubu, pouze vydělaná, dále neupravená300-
b) jiná1290-
Poznámky.
1. Kůže, dovážená k výrobě mykacích povlaků, na dovolovací list, pod dozorem a za podmínek stanovených nařízením300-
2. Zboží saz. čís. 329, dovážené pro továrny na stavbu vagonů, na dovolovací list, pod dozorem a za podmínek stanovených nařízením:
a) barvy přírodní nebo černé210-
b) jiné300-
330.Kůže telecí (teletina), mimo kůži lakovanouAž na další je prosto dovozního cla od 1. 1. 1955 do 31. 12. 1963 dovážené zboží patřící do těchto sazebních čísel (položek nebo poznámek).
1530-
331.Kůže kozlí (kozlovice), kozí (kozina) a kozlečí (kozletina), vydělaná, též poltěná, nebarvená, bez další úpravyAž na další je prosto dovozního cla od 1. 1. 1955 do 31. 12. 1963 dovážené zboží patřící do těchto sazebních čísel (položek nebo poznámek).
100-
332.Kůže ovčí (skopovíce) a jehněčí (jehnětina), vydělaná nebarvená, boz další úpravy:Až na další je prosto dovozního cla od 1. 1. 1955 do 31. 12. 1963 dovážené zboží patřící do těchto sazebních čísel (položek nebo poznámek).
a) po rubu poltěná280-
b) jiná600-
333.Kůže kozlí (kozlovice), kozí (kozina) a kozlečí (kozletina), upravená, mimo kůži rukavičkářskou a kůži lakovanouAž na další je prosto dovozního cla od 1. 1. 1955 do 31. 12. 1963 dovážené zboží patřící do těchto sazebních čísel (položek nebo poznámek).
1800-
334.Kůže ovčí (skopovice) a jehněčí (jehnětina), upravená, mimo kůži rukavičkářskou a kůži lakovanou :Až na další je prosto dovozního cla od 1. 1. 1955 do 31. 12. 1963 dovážené zboží patřící do těchto sazebních čísel (položek nebo poznámek).
a) barvy přírodní nebo černá660-
b) ostatní1200-
335.Všeliká kůže rukavičkářskáAž na další je prosto dovozního cla od 1. 1. 1955 do 31. 12. 1963 dovážené zboží patřící do těchto sazebních čísel (položek nebo poznámek).
860-
Poznámka. Rukavičkářská kůže, vyvezená k barvení a po obarvení zase dovezená, na dovolovací list, pod dozorem a za podmínek stanovených nařízením320-
336.Kůže lakovaná všeho druhuAž na další je prosto dovozního cla od 1. 1. 1955 do 31. 12. 1963 dovážené zboží patřící do těchto sazebních čísel (položek nebo poznámek).
1800-
337.Kůže výslovně nejmenovaná; pergamenAž na další je prosto dovozního cla od 1. 1. 1955 do 31. 12. 1963 dovážené zboží patřící do těchto sazebních čísel (položek nebo poznámek).
a) kůže vepřová; pergamen900-
b) kůže ptáků, plazů, oboužívelníků a ryb1800-
c) ostatní1350-
Poznámky
1. Odřezky a jiné odpadky usní saz. čís. 320, 330; 333-337Až na další je prosto dovozního cla od 1. 1. 1955 do 31. 12. 1963 dovážené zboží patřící do těchto sazebních čísel (položek nebo poznámek).
215-
2. Předměty vykrojené z kůže, pak odkrojky a pruhy kůže, jež byly vyrobeny stmelením, vřezáním nebo výkrojem okras, dírkováním, prošíváním, šitím atd., se vyclívají jako kožené zboží výslovně nejmenované sas. čís. 342, nestanoví-li sazebník jinak.
Kožené zboží
338.Zboží sedlářské a řemenářské, též spojené s jinými hmotami
a) bez kovových součástek nebo s kováním, přezkami, kroužky, obloučky a jinými součástkami železnými neb ocelovými (mimo železné neb ocelové součástky poniklované nebo jinými kovy povlečené)3000-
b) s kováním, přezkami, kroužky, obloučky a jinými součástkami mosaznými, niklovými nebo z jiných obecných kovů zhotovenými nebo těmito kovy povlečenými (i když jsou ze železa a ocele) .4000-
c) se stříbrným, stříbrem platovaným, postříbřeným nebo pozlaceným kováním, přezkami, kroužky, obloučky a jinými kovovými součástkami8000-
339.Brašnářské zboží kožené, z voskovaného plátna a z hrubších látek
a) vystrojené železem neb ocelí (mimo železo neb ocel, poniklované nebo jinými obecnými kovy povlečené) též spojené s jinými obyčejnými nebo jemnými hmotami5500-
Poznámka. Sem patří také totéž zboží, vyrobené ze samotného voskovaného plátna, kožného plátna, dále z látek kobercových a podobných.
b) vystrojené jinými kovy než pod a) jmenovanými (mimo kovy drahými), též spojené s obyčejnými nebo jemnými hmotami8800-
Poznámka. Sem patří též zboží čistě kožené, váží-li kus 1 kg nebo více.
c) spojené s velmi jemnými hmotami, pak zcela kožené zboží galanterní, váží-li kus méně než 1 kg12.000-
340.Všeliká obuv zcela nebo zčásti kožená, též spojená se zbožím textilním nebo s jinými látkami, váží-li pár:
a) více než 1200 g1600-
b) více než 600 až 1200 g2000-
c) 600 g nebo méně3625-
341.Rukavice kožené (i pouze přistřižené nebo spojené s textilním zbožím), též vyšívané3000-
342.Kožené zboží výslovně nejmenované.
a) pouze z kůže nebo spojené s obyčejnými nebo jemnými hmotami2750-
b) z kůže spojené s velmi jemnými hmotami4800-
343.Zboží této třídy, vystrojené dranými kovy
a) zlatem25.500-
b) stříbrem, mimo zboží sedlářské a řemenářské saz. pol. 338c)18.000-
344.Technické potřeby
a) rámová kůže na boty (zvaná weltings); přikrojená kůže na sedla jízdních kol, špalky ze surové kůže, dále neopracované1200-
Poznámka. Sedla jízdních kol patří do saz. čís. 338.
b) hnací řemeny ploché, též řemeny metací
1. z kůže činěné tříslem1400-
2. z kůže činěné tukem nebo minerální soli, jakož i z kůže surové1600-
c) hnací šňůry kožené, oblé nebo hranaté, též kroucené1600-
d) technické potřeby výslovně nejmenované, z vydělané nebo surové kůže, jako kapsy k transportérem, babky stavové, ozubená kola, manžety, kotouče a kruhy těsnící a pod.1875-
Poznámka. Válkové pásy, pruhy a listy na tkalcovská podítka, listy na povlečení volantů (zachycovacích válců), dovážené pro přádelny a tkalcovny, na dovolovací list, pod dozorem a za podmínek stanovených nařízením1800-
XXXIII. Zboží kožešnické.
345.Kožešina upravená, nekonfekcionovaná
a) z koží obyčejných240-
b) z koží jemných1800-
Poznámka. Odřezky kožešin z koží jemných240,-
346.Kožešina konfekcionovaná
a) z koží obyčejných10.000-
b) z koží jemných24.000-
XXXIV. Zboží dřevěné; zboží ze surovin soustružnických a řezbářských.
347.Užitkové dříví a řezivo; hoblované, drážkované nebo čepované, přiřezané pruty na obruče, též s uzávěrou, připlavená sudovina; proutěná košťata; vše surové, nemořené, nebarvené atd.50-
348.Dřevěný drát a dřevitá vlna
a) surové50-
b) mořené nebo barvené120-
349.Dřevěné nýtky (dřevené kolíčky), též mořené nebo barvené240-
350.Vlysy, obruby, příčky a výplně, hoblované, jakož i parkety (desky sklížené nebo jinak spojené); vesměs nedyhované a nevykládané:
a) surové80-
b) mořené, barvené, pokostované, lakované nebo leštěné120-
351.Dýhy i desky ze sklizených dyh:
a) nevykládané:
1. surovéAž na další je prosto dovozního cla od 1. 1. 1955 do 31. 12. 1963 dovážené zboží patřící do těchto sazebních čísel (položek nebo poznámek).
330-
z hrubé váhy
2. barvené, mořené, pokostované, lakované nebo leštěné580-
b) vykládané nebo se vlisovaným vzorkem; dřevěná mosaika k použití na dřevěné zboží650-
352.Dřevěné lišty (na nábytek, na rámy atd.)
a) hladké nebo profilované:
1. surové220-
2. mořené, barvené, pokostované, lakované, půdované, leštěné, pak všechny lišty dyhované500-
3. pokládané hmotou nebo s okrasami z hmoty, s vykrouženými nebo vytlačenými ornamenty1200-
4. bronzované, zlacené, stříbřené, jemně malované1670-
b) jemně prolamované, vyřezávané nebo vykládané1750-
353.Rámy (na obrazy, zrcadla atd., nepatří-li do saz. čís. 362:
a) z dřevěných lišt saz. pol. 352a) 1 a 2830-
b) z dřevěných lišt saz. pol. 352a)31600-
c) z dřevěných lišt saz. pol. 352a)4 a 5)2700-
354.Hole dřevěné, rotanové a bambusové
a) zhruba opracované, surové, též na konci okované80-
b) zhruba opracované, mořené, barvené, pokostované, lakované nebo leštěné, též na konci okované750-
c) jemně opracované pak všechny hole spojené obyčejnými hmotami (mimo hole na konci okované)1500-
d) spojené s jemnými hmotami2500-
e) opletené předivy nebo střevovými strunami4000-
f) spojené s velmi jemnými hmotami8000-
355.Dřevěné hračky:
a) hrubé, pouze hoblované, zhruba osoustruhované nebo zhruba vyřezávané, surové, nespojené s jinými hmotami 250-
b) jemně pracované, surové, pak všechny hračky mořené, barvené, lakované, leštěné, malované, též spojené s obyčejnými hmotami920-
c) spojené s jemnými hmotami2000-
d) spojené s velmi jemnými hmotami5200-
Poznámka. Hračky z jiných surovin řezbářských této třídy se vyclívají jako zboží z těchto látek.
356.Dřevěné zboží výslovně nejmenované, též hoblované (hladce nebo profilovaně), zhruba osoustruhované nebo zhruba vyřezávané, též sklížené, spárované nebo jiným způsobem sestavené, a to surové, mořené, barvené, pokostované, lakované, leštěné, též okované nebo jinak spojené s obyčejnými hmotami nebo z ceny s koží, vyjma zboží koží povlečené20 %
Poznámky: za 100 kg
1. Bukové latě k výrobě nábytku z ohýbaného dřeva 1,-
2. Prkénka z barveného nebo mořeného dřeva k výrobě tužek Až na další je prosto dovozního cla od 1. 1. 1955 do 31. 12. 1963 dovážené zboží patřící do těchto sazebních čísel (položek nebo poznámek).
30,-
357.Zrušena od 1. 1. 1952
358.Dřevěné zboží výslovně nejmenované, jemně soustruhované, s vypálenými, vytlačenými nebo vykrouženými ornamenty, jemně prolamované nebo vyřezávané, vykládané (bulová práce, intarsie, dřevěná mosaika), bronzované, stříbřené nebo zlacené, jemně malované; vycpané dřevěné zboží bez povlakunebo dřevěné zboží čímkoliv povlečené; všechno dřevěné zboží výslovně nejmenované spojené s jemnými hmotami (jinými než kůže) z ceny nebo s velmi jemnými hmotami z ceny 25 %
359.Zrušena od 1. 1. 1952
360.Zrušena od 1. 1. 1952
361.Zboží výslovně nejmenované z jiných surovin soustružnických a řezbářských než ze dřeva
a) z rostlinných látek řezbářských, výslovně nejmenovaných (mimo knoflíky z ořechu arekových, kamenáčů a pod.), též spojené s obyčejnými hmotami1000
b) z kosti, z rohu a z jiných živočišných látek řezbářských v položce e) nejmenovaných, též spojené s obyčejnými nebo jemnými hmotami
1. kostice z rohu2150
2. jiné předměty4000-
Poznámka. Podle saz. pol. 361b)2 se vyclívají též knoflíky z ořechu arekových, kamenáčů a pod.
c) z mořské pěny, lávy, celuloidu a z podobných umělých surovin řezbářských [mimo zboží z napodobenin látek jmenovaných v položkách d) a e)], též spojené s obyčejnými nebo s jinými jemnými hmotami5000
Poznámky
1. Neosvětlené filmy kinematografické600
2. Polotovary patřící do saz. pol. 361c), k dalšímu zpracování upravené1080-
d) z pravého nebo napodobeného jantaru, gagatu, též spojené s obyčejnými, jemnými nebo s jinými velmi jemnými hmotami8000
e) z pravé nebo napodobené slonoviny, perleti, želvoviny, též spojené s obyčejnými, jemnými nebo s jinými velmi jemnými hmotamiAž na další je prosto dovozního cla od 1. 1. 1955 do 31. 12. 1963 dovážené zboží - destičky ze slonoviny na klávesy pro piana a pianina patřící do těchto sazebních čísel (položek nebo poznámek).
9000
Poznámky
1. Polotovary, patřící do saz. pol. 361b)2, d) a e), k dalšímu zpracování upravené240-
2. Zboží saz. pol. 361a) a 361b)1, spojené s jemnými hmotami, se vyclívá podle saz. pol. 361b) 2, spojené s velmi jemnými hmotami podle saz. pol. 361d), podle níž se vyclívá též zboží saz. pol. 361b) a c), je-li spojeno s velmi jemnými hmotami
362.Galanterní zboží (drobnůstky [nippes] a toaletní předměty)
a) ze dřeva, z korku nebo z látek řezbářských patřících do saz. pol. 361a), též spojené s obyčejnými nebo s jemnými hmotami za 100 kg
2600,-
b) totéž zboží, spojené s velmi jemnými hmotami5200-
363.Korková drť, korková moučka a korek v kostkách12 -
364.Korek v deskách a kotoučích24-
365.Korkové cihly830-
366.Korkové zátky, podešve a jiné zboží z korku, vyjma zboží galanterní, též spojené s jinými hmotami:
a) přípravky k výrobě pokrývek na podlahy 300,-
b) ostatní 1000,-
Poznámky
1. Zrušena od 1. 1. 1952
2. Nové korkové zátky po délce rozříznuté, jakož i použité korkové zátky, dovážené za účelem zušlechtění vinné révy výrobcem, za podmínek stanovených nařízenímibeze cla
367.Zboží této třídy, vystrojené drahými kovy
a) zlatem25.500-
b) stříbrem18.000-
XXXV. Sklo a skleněné zboží.
368.Sklovina, smaltovina a glazura sklo rozemleté (skelný prášek)60-
z hrubé váhy
369.Skleněné tyčinky, skleněné deštičky a skleněné trubičky bez ohledu na barvu (užívané k výrobě perel k uměleckému vyfukování a k výrobě knoflíků)60-
z hrubé váhy
Sklo duté
370.Duté sklo obyčejné, t. j. nebroušené, nevzorkované, nezabroušené, nelisované
a) přírodní barvy, nikoli však bílé110-
z hrubé váhy
b) bílé, též polobílé (průhledné)
1. sklo laboratorní600-
z hrubé váhy
2. jiné220-
z hrubé váhy
c) barevné (ve hmotě barvené nebo podjímané)650-
371.Duté sklo se zátkami jen zabroušenými nebo s obroušenými dny a kraji
a) přírodní barvy nebo bílé (průhledné)
1. sklo laboratorní300-
z hrubé váhy
2. jiné220-
z hrubé váhy
b) barevné (ve hmotě barvené nebo podjímané)650-
372.Duté sklo rafinováno
a) leptané, broušené, vzorkované, matované nebo ryté
1. přírodní barvy nebo bílé (průhledné)
α) sklo laboratorní
β) jiné380
2. barevné (ve hmotě barvené nebo podjímané)650
b) malované, zlacené, stříbřené650
c) sklem opředené nebo sklem obkládané650
373.Skleněné banky (hrušky) pro elektrické žárovky650
374.Lisované a masivní sklo výslovně nejmenované
a) surové, též s obtavenými okraji, též s obroubenými okraji nebo dny přírodní barvy nebo bílé (průhledné)430
b) jiné (barevné, malované atd.)650
Sklo tabulové.
375.Sklo zrcadlové a tabulové výslovně nejmenované, surové, nebroušené, neleštěné, nevzorkované, nepokládané, nebarvené
a) zrcadlové sklo lité nebo foukané, surové sklo lité silnější než 5 mm100-
z hrubé váhy
b) tabulové sklo a surové sklo lité silné 5 mm a slabší, měří-li obvod jednotlivé tabule:
1. 240 cm nebo méně330-
z hrubé váhy
2. více než 240 cm až 400 cm290-
z hrubé váhy
3. více než -100 cm350-
z hrubé váhy
376.Sklo zrcadlové a tabulové výslovně nejmenované, barvené, nebroušené, neleštěné, nevzorkované, nepokládané640-
z hrubé váhy
377.Sklo zrcadlové a tabulové výslovně nejmenované, broušené, leštěné, vzorkované, ohýbané, též barvené nebo podjímané
a) nefacetované, nepokládané750-
z hrubé váhy
b) facetované, ale nepokládané, sklo katedrální, též bílé800-
z hrubé váhy
c) pokládané880-
z hrubé vahy
Poznámka. Zrcadlové a tabulové sklo malované, zlacené nebo stříbřené, též vzorkované nanesením nebo vpálením barev, se vyclívá podle saz. pol. 377a)
378.Zarámovaná zrcadla1000-
379.Drátové sklo (lité tabule nebo desky a drátěnou vložkou)640-
z hrubé váhy
380.Fotografické desky citlivé1500,-
z hrubé váhy
381.Optické sklo surové, v čočky nevybroušené, v kusech, tabulích nebo jako čočky, lité, lisované nebo řezané, též přibroušené, bílé nebo barevné:Na dobu od 1. ledna 1952 do 30. června 1953 se zrušují cla na dovoz zboží patřícího do tohoto sazebního čísla.
a) v kusech25-
b) ostatní90-
z hrubé váhy
382.Sklíčka hodinková, skla do brejlí a jiná skla optická, broušená3900-
383.Skleněné perly
a) z bílého nebo barevného skla, avšak nemalované, nezlacené, nestříbřené170-
b) malované, zlacené nebo stříbřené650-
c) napodobeniny pravých perel5200-
384.Skleněné ověsky k lustrům atd., masivní, též barevné, broušené, s očky nebo bez nich100-
385.Skleněné knoflíky s očky nebo bez nich, skleněné korály, skleněné kuličky, skleněné krůpěje, též z barevného skla
a) nemalované, nezlacené, nestříbřené100-
b) malované, zlacené nebo stříbřené650-
386.Nepravé kameny nezasažené650-
387Skleněné náramky a náhrdelníky; předměty ze skleněných perel (mimo napodobeniny pravých perel), z nepravých kamenů, skleněných destiček, skleněného přediva a pod., též spojené s obyčejnými nebo jemnými hmotami2600-
388.Skleněné a smaltové zboží výslovně nejmenované.
a) též spojené s jinými hmotami než jmenovanými v položkách b) až d)
1. hračky2 400-
2. vložky do isolačních lahví1000-
3. ostatní780-
b) spojené a kaučukem, koží nebo s neponiklovanými součástkami ze železa nebo z jiných obecných kovů
1. hračky2400-
2. vložky do isolačních lahví1000-
3. ostatní1560-
c) spojené s jinými jemnými hmotami2600-
d) spojené s velmi jemnými hmotami5200-
389.Umělé zuby nevystrojené drahými kovy8000-
390.Zboží této třídy, vystrojené drahými kovy
a) zlatem23.000-
b) stříbrem16.000-
Saz. čís. Všeobecná sazba
Kčs
za 100 kg
XXVI. Zboží kamenné,
z kamene, nepálených zemin, cementu a kamenné směsi.
391Kameny na více než třech stranách pilou nebo lanem řezané, jinak však hrubé nebo jen zhruba osekané, kamenné desky silnější 16 cm, toliko pilou nebo lanem řezané nebo štípané5
392.Žáruvzdorné kameny křemencové tvaru cihel, osekané anebo řezané pilou nebo lanem
a) kusy do 5 kg6-
b) kusy přes 5 kg9-
393.Břidlice
a) desky pouze nařezané10-
b) břidlice pokryvačská a jiná tabulková 12-
c) dále opracovaná, též broušená, černěná, lineovaná, též v rámci ze surového dřeva100-
394.Kamenné desky 16 cm silné nebo slabší (mimo desky břidlicové a kameny litografické)
a) surové (osekané, štípané, pilou nebo lanem řezané)
1. z kamenů nejmenovaných pod 2. a 3.Až na další je prosto dovozního cla od 1. 1. 1955 do 31. 12. 1963 dovážené zboží - slídové desky patřící do těchto sazebních čísel (položek nebo poznámek).
18
2. z úběle, mramoru nebo hadce70
3. ze žuly, porfvru, syenitu a podobných tvrdých kamenů25-
b) dále opracované, též broušené nebo leštěné
1. z kamenů nejmenovaných pod 2. a 3.85-
2. z úběle, mramoru nebo hadce230-
3. ze žuly, porfyru, svenitu a podobných tvrdých kamenů230
395.Předměty výslovně nejmenované z kamenů, které nejsou ve dvou následujících číslech jmenovány
a) osekané, pilou nebo lánem řezané nebo pemrlicí opracované
1. proste profilované nebo prostě pracované, nekroužené20
2. jinak profilované, ornamentované nebo kroužené60-
b) úplně nebo částečně broušené, leštěné, zlacené nebo stříbřené130-
396.Předměty výslovně nejmenované z úběle, mramoru a hadce
a) osekané, pilou nebo lanem řezané nebo pemrlicí opracované
1. prostě profilované nebo prostě pracované, nekroužené80-
2. jinak profilované, ornamentované nebo kroužené130
b) úplně nebo částečně broušené, leštěné, zlacené nebo stříbřené330-
397.Předměty výslovné nejmenované že Žaly, póríýru, syenitu a podobných tvrdých kamenů.
a) osekané, pilou nebo lanem řezané nebo pemrlicí opracované
1. prostě profilované nebo prostě pracované, nekroužené60-
2. jinak profilované ornamentované nebo kroužené120-
b) úplně nebo částečné broušené, leštěné, zlacené nebo stříbřené330-
Poznámka. Předměty saz. čís. 395a) 2, 395b), 396 a 397 mohou býti spojeny též se dřevem nebo se součástkami ze železa nebo z jiných obecných kovů hrubě pracovanými. Předměty saz. pol. 395a)1, spojené s právě uvedenými hmotami, patří do saz. pol. 395a) 2.
398.Hmoty isolační z křeménky promíšené osinkem, chlupy, pilinami a pod.65-
Poznámka. Tvářené hmoty isolační z křeménky se vyclívají jako korkové cihly podle saz. čís. 365
399.Cement45-
400.Zboží z cementu nebo sádry výslovně nejmenované, též spojené se dřevem nebo s hrubě pracovanými součástkami ze železa nebo z jiných obecných kovů
a) nebroušené, nenatřené, ani lakované60-
b) broušené, natřené nebo lakované110-
401.Zboží osinkové
a) osinkový papír a osinková lepenka, netvářené300-
b) osinkový papír a osinková lepenka, tvářené, též dírkované, netvářené nebo tvářené s drátěnou vložkou1000-
c) osinkové předivo, též spojené s jiným předivem nebo s drátem1000-
d) osinkové tkaniny, též spojené s jiným předivem nebo s drátem1600-
e) jiné osinkové zboží, též spojené s jinými obyčejnými nebo jemnými hmotami, vyjma s kaučukem 1800-
402.Mlýnské kameny, též se železnými obručemi nebo s kovovými obaly, kameny litografické14-
403.Přírodní brusy a brousky
a) nespojené s jinými hmotami14-
b) spojené se dřevem, železem nebo s jinými obecnými kovy90-
404.Umělé brusy a brousky též spojené se dřevem, železem nebo s jinými obecnými kovy
a) ze smirku, karbidu křemíku nebo z podobných tvrdých brusidel370
Poznámka. Umělé brusné kotouče, od 1. ledna 1950 do 30. června 1950, váží-li kus:30,-
1. nejvýše 2 000 kg60,-
2. více než 2 000 kg30,-
b) jiné200-
405.Nerostná cididla, brusidla a leštidla, pro drobný prodej upravená140-
406.Papír brousicí400-
407.Brousící plátno, pásy a pod.530-
408.Kamenné zboží jemné, t. j. předměty přepychové (těžítka, svícny, misky kalamáře a podobné drobnůstky [nippes], sochy, poprsí, sošky zvířat a jiné plastické výrobky, vážící nejvýše 5 kg) hračky všechny tyto předměty též spojené s obyčejnými hmotami2000-
409.Kamenné zboží spojené s jinými hmotami, pokud na takové spojení nebyl vzat zřetel v jiných číslech této třídy
a) s obyčejnými hmotami1500-
Poznámka. Mikanitový papír, od 1. ledna 1951 do 30. června 1953100,-
b) s jemnými hmotami3000-
c) s velmi jemnými hmotami5000-
410.Zboží této třídy, vystrojené drahými kovy
a) zlatem25.500-
b) stříbrem18.000-
XXXVII. Zboží hliněné.
411.Cihly (mimo žáruvzdorné) nepolévané
a) obyčejné cihly, tašky a dláždíce z hlíny (jílu), nepálené nebo pálené, bez další úpravy
1. tašky5-
2. ostatní1.40
b) tvárnice (klenovky, radiálky, cihly děrované atd.), lícovky, lehké porésní (pemzové) cihly, tašky drážkované, z hlíny (jílu), nepálené nebo pálené, bez další úpravy8.40
c) natřené, impregnované, čazené10.50
412.Cihly (mimo žáruvzdorné) polévané24-
413.Cihly žáruvzdornéAž na další je prosto dovozního cla od 1. 1. 1955 do 31. 12. 1963 dovážené zboží - cihly žáruvzdorné, vyjma uhlíkové vyzdívky patřící do těchto sazebních čísel (položek nebo poznámek).
a) dinasové (dinasbriks), z magnesitu, bauxitu a tuhy
1. ve váze kusu do 5 kg30-
2. ve váze kusu přes 5 kg50-
b) jiné
1. ve váze kusu do 10 kg20-
2. ve váze kusu přes 10 kg40-
Poznámka. Magnesitové cihly, od 1. ledna 1950 do 31. prosince 1951, váží-li kus:
1. nejvýše 5 kg5,-
2. více než 5 kg10,-
414.Zvonivky a dlaždice z obyčejné kameniny, silnější 30 mm24-
415.Hliněné trouby
a) nepolévané, průlinčité, ze hmot ohni nevzdorujících (trativodní trubky)beze cla
b) polévané50-
416.Trouby z obyčejné kameniny nebo ze hmot žáruvzdorných 2,-
417Obkládačky a dlaždice až 30 mm silné (mimo porculánové)
a) nepolévané
1. jednobarevné silnější 15 mm až 30 mm60-
2. jednobarevné 15 mm silné nebo slabší170-
3. vícebarevné silnější 15 mm až 30 mm125,-
4. vícebarevné 15 mm silné nebo slabší250-
b) polévané
1. jednobarevné200-
2. vícebarevné, malované, potištěné, zlacené nebo stříbřené330-
Poznámka. Obkládačky a dlaždice porculánové se vyclívají podle saz. pol. 424b).
418.Stavební okrasy (též terakotové), polévané nebo nepolévané125,-
Poznámka. Keramické pletivo ke stavebním účelům, od 1. ledna 1949 do 30. června 195320,-
419.Obyčejná kamna a jich součástky125,-
420.Retorty, kelímky, mufle, vypalovačky, duvky (dyksy), kopistě a podobné technické potřeby
a) z tuhy:
1. kelímky, váží-li kus více než 40 kg beze cla
2. ostatní 26,-
Poznámka. Kelímky, váží-li kus více než 40 kg, od 1. července 1949 do 30. června 1953beze cla
b) ze hmot žáruvzdorných nebo z obyčejné kameniny, pak brusy a brousky umělé z pálených zemin50-
421.Obyčejné nádobí hrnčířské á zboží výslovně nejmenované z obyčejné kameniny, černé nádobí50-
422.Obyčejné nádobí hrnčířská z obyčejné hlíny barevně se vypalující30-
Poznámka. Zboží jmenované v saz. čís. 411 až 417
a) 1, 420 b), 421 a 422, spojené se dřevem nebo s hrubě pracovanými součástkami železnými nebo z jiných obecných kovů:
a) žáruvzdorné cihly magnesitové spojené s hrubě pracovanými součástkami železnými beze cla
b) ostatní25,-
423Isolační a montovací předměty pro elektrotechnické účely, nespojené s jinými hmotamiAž na další je prosto dovozního cla od 1. 1. 1955 do 31. 12. 1963 dovážené zboží - isolační a montovací předměty k elektrotechnickým účelům, nespojené s jinými hmotami, vyjma silitové tyče a odpory, patřící do těchto sazebních čísel (položek nebo poznámek).
a) bílé1000-
b) barevné, s okrajem, malované, potištěné, stříbřené, zlacené1800-
Poznámka k saz. pol. 423 b). Zboží této sazební položky, váží-li kus nejméně 5 kg, od 1. července 1950 do 31. prosince 1950100,-
424.Porculán
a) dýmkové hlavičky a součástky dýmek; hračky (mimo hlavičky k loutkám) a zboží galanterní (drobnůstky [nippes] a toaletní předměty)
1. bílé500-
2. barevné, s okrajem, malované, potištěné, stříbřené, zlacené též spojené s obyčejnými hmotami1000-
b) jiny
1. bílý420-
2. barevný, s okrajem, malovaný, potištěn, stříbřený, zlacený, též spojený s obyčejnými hmotami900-
425.Hliněné zboží výslovně nejmenované.
a) zboží z fajanse pro technické a hygienické účely, nepatři-li do saz. čís. 423
1 jednobarevné370-
2. dvoj- nebo vícebarevné, s okrajem, malované, potištěné, stříbřené, zlacené620-
b) jiné
1. jednobarevné300-
2. dvoj- nebo vícebarevné, s okrajem, malované, potištěné, stříbřené, zlacené500-
426.Hliněné zboží jiné (jinde nezařáděné), spojené
a) s obyčejnými hmotami900-
b) s jemnými hmotami3000-
c) s velmi jemnými hmotami6000-
427.Zboží této třídy, vystrojené drahými kovy.
a) zlatem13.600-
b) stříbrem9600-
Saz. čís.Všeobecná sazba
Kčs
za 100 kg
XXXVIII. Železo a železné zboží.
Železo a železné polotovary
428.Surové železo; zlomková litina a odpadová ocel (litina a ocel , staré přelámané nebo v odpadcích):
a) železo surovéAž na další je prosto dovozního cla od 1. 1. 1955 do 31. 12. 1963 dovážené zboží patřící do těchto sazebních čísel (položek nebo poznámek).
32,-
b) zlomková litina a odpadová ocel (litina a ocel, obojí staré přelámané nebo v odpadcích)beze cla
c) ferromangan, ferrosilicium (50 až 95 % silicia), ferrochrom, ferronikl, ferrowolfram, ferromolybden, ferrovanad, ferroaluminium beze cla
429.Vlková kujnina; výlitky (iugoty)Až na další je prosto dovozního cla od 1. 1. 1955 do 31. 12. 1963 dovážené zboží patřící do těchto sazebních čísel (položek nebo poznámek).
50
430.Housky (brusky) z plávkové oceli, předvalky, ploštinyAž na další je prosto dovozního cla od 1. 1. 1955 do 31. 12. 1963 dovážené zboží patřící do těchto sazebních čísel (položek nebo poznámek).
70,-
431.Ocelové tyče kované, válcované nebo taženéAž na další je prosto dovozního cla od 1. 1. 1955 do 31. 12. 1963 dovážené zboží patřící do těchto sazebních čísel (položek nebo poznámek).
a) nefasonované130
b) fasonované (tvarové)170
c) okrasné, ornamentované190
d) upravené, nepatří-li pod e)180
e) niklované, plátované mědí, slitinami mědi nebo hliníkem, nebo leštěné230
432.Plechy a desky:Až na další je prosto dovozního cla od 1. 1. 1955 do 31. 12. 1963 dovážené zboží patřící do těchto sazebních čísel (položek nebo poznámek).
a) neopracované (surové) [černé plechy]
1. silné 2 mm nebo silnějšíISO
2. slabší 2 mm až 1 mm215
3. slabší 1 mm až 0.6 mm230
4. slabší 0.6 mm až 0.4 mm255
5. slabší 0.4 mm až 0.25 mm280
6. slabší 0.25 mm 300
Poznámka. Pásková ocel široká nejméně 100 mm a silná aspoň 1 mm v kotoučích, dovážená pro válcovny za studena, na dovolovací list, pod dozorem a za podmínek stanovených nařízením 80,-
b) hlazené (dresované) nebo mořené (dekapované)
1. silné 1 mm nebo silnější240
Poznámka. Mořené (dekapované) plechy, silné 3 mm nebo silnější35
2. slabší 1 mm až 0.6 mm280
3. slabší 0.6 mm až 0.4 m300
4. slabší 0.4 mm325
e) pocínované, pozinkované, poolovněné, poměděněné, pomosazněné, pokostované, broušené.
1 silné 1 mm nebo silnější
α) pocínované, pozinkované, poolovněné380-
β) jiné320-
2. slabší 1 mm až 0.6 mm
α) pocínované, pozinkované. poolovněné400-
β) jiné340-
3. slabší 0.6 mm až 0.4 mm
α) pocínované, pozinkované, poólovněné430-
β) jiné365-
4. slabší 0.4 mm
α) pocínované, pozinkované, poolovněné285-
β) jiné400-
d) niklované, plátované, mědí, slitinami mědi nebo hliníkem, nebo leštěné400-
e) vzorkované (barvou nebo lisováním), moirované, lakované440-
433.Plechy a desky přerážené, dírkované, hloubené nebo přistřižené
a) černé plechy550-
b) hlazené nebo morené (dekapované)570-
Poznámka. Pásková ocel, silná 0,6 až 1 mm, široká 60 až 70 mm, s podélným žebrem, dovážená továrnami na výrobu ráfků k jízdním kolům, na dovolovací list, pod dozorem a za podmínek stanovených nařízením 80,-
c) ostatní970-
434.Drát
a) silný
1. 1.5 mm nebo silnější
α) 3 mm nebo silnější190-
β) slabší 3 mm až 1.5 mm220-
2. slabší 1.5 mm až 0.5 mm250-
3 slabší 0.5 mm
α) slabší 0.5 mm až 0.3 mm800-
β) slabší 0.3 mm500-
b) pocínovaný, pozinkovaný, poolovněný, poměděněný, pomosazněný, pokostovaný:290-
1. silný 1.5 mm nebo silnější:
α) silný 3 mm nebo silnější290-
β) slabší 3 mm až 1.5 mm340-
2. slabší 1.5 mm až 3,5 :tnm360-
3. slabší 0.5 mm:
α) slabší 0.5 mm až 0.3 mm420-
β) slabší 0.3 mm700-
c) niklovaný, plátovaný mědí, slitinami mědí nebo hliníkem, nebo leštěný480-
435.Kalený drát:Až na další je prosto dovozního cla od 1. 1. 1955 do 31. 12. 1963 dovážené zboží patřící do těchto sazebních čísel (položek nebo poznámek).
a) neopracovaný (surový)325-
b) leštěný nebo jinak dále opracovaný770
Železné zboží
436.Ocelové zrní85
437.Válce z nekujné litiny:
a) neopracované (surové), též odrhnuté100
b) jinak obyčejně neb jemně opracované300
438.Trouby a jich spojky z nekujné litiny:
a) neopracované (surové), též odrhnuté, též asfaltem nebo dehtem natřené; při síle stěny:
1. 7 mm nebe větší120-
2. slabší než 7 mm230-
b) jinak obyčejně opracované; při síle stěny
1. 7 mm nebo větší265
2 slabší 7 mm420
c) jemné opracované; při síle stěny
1. 7 mm nebo větší475-
2. slabší 7 mm540-
439.Trouby, nikoli však jejich spojky, z kujného železa, válcované nebo tažené, nebo z kujné litiny, též s přehnutými, přiletovanými nebo navařenými přírubami; trouby vlnitéAž na další je prosto dovozního cla od 1. 1. 1955 do 31. 12. 1963 dovážené zboží patřící do těchto sazebních čísel (položek nebo poznámek).
a) neopracované (surové), též odrhnuté, se závity nebo s přírubami vrtanými nebo soustruhovanými420-
b) jinak obyčejně opracované540-
e) jemně opracované780-
440.Trouby z desek a z plechu nýtované, letované nebo sdrápkované:
a) neopracované (surové) neb obyčejně opracované
1. kouřové trouby ke kamnům, též kolena z černého plechu570-
2. jiné700-
b) jemně opracované 980-
441.Spojky trub (fittings) a příruby z kujného železa
a) neopracované (surové) neb obyčejně opracované
1. spojky trub (fittings)740-
2. příruby520-
b) jemně opracované
1. spojky trub (fittings)1000-
2. příruby700-
442.Ocelové konstrukce (hotové v celku nebo jejich hotové součásti) z ocelových tyčí, z plechu nebo z desek, svařované, nýtované, sešroubované atd., též zhruba natřené 460,-
443.Železné sudy:
a) nýtované, lisované, sdrápkované, letované, svařované, též zhruba natřené 570,-
b) jinak obyčejně nebo jemně opracované, též spojené s obyčejnými hmotami nebo opatřené těsněním z jemných hmot 970,-
444.Kotlářské zboží, lisované, svařované, nýtované, mimo zboží patřící do třídy XL.
a) obyčejně opracované570-
b) jemně opracované, též spojené s obyčejnými hmotami780-
445.Plechové zboží výslovně nejmenované
a) z neopracovaného (surového) černého plechu480-
b) z černého plechu, zhruba natřené, nebo z hlazeného (dresovaného) plechu, též zhruba natřené620-
Poznámka k a)- b) Lisované zboží plechové (rámy, stupačky, kola z ocelového plechu, ráfky pro kola), dovážené pro továrny na automobily a motorová kola, na zvláštní povolení, za podmínek stanovených nařízením
a) z neopracovaného (surového) černého plechu90-
b) z černého plechu, zhruba natřeně, nebo z hlazeného (dresovaného) plechu, též zhruba natřené115-
c) obroušené, jemně natřeně nebo pokostované, poolovněné, pozinkované, pocínované (též z bílého plechu); též spojené s obyčejnými hmotami1600-
d) oxydované, malované, potištěné, bronzované, lakované, smaltované nebo ze vzorkovaných plechů; též spojené s obyčejnými hmotami:
1. smaltované nádobí1800-
2. ostatní2300-
e) leštěné, peměděněné, pomosazněné, niklované, plátované mědí, slitinami mědi nebo hliníkem, nebo postříbřené; též spojené s obyčejnými nebo s jemnými limotsmi5000-
446.Kolejnice, nehledíc na profil, též vrtané, váží-li běžný metr:
a) 15 kg nebo více120-
b) méně než 15 kg180-
447.Předměty k upevňování kolejnic: spojky, klíny, kolejnicově hřeby, podložky, ustalovací kroužky atd. (mimo šrouby, šroubové svorníky a matice), železniční pražce, kolejové stoličky280-
448.Železniční osy a železné součástky kol (náboje [hlavy], kolové obruče [tyres], kolové kotouče, kolové hvězdice), též soustruhované, broušené380-
449.Železniční kola a dvojkolí, hotová, o průměru:
a) 36 cm nebo více380-
b) menším 36 cm540-
450.Výhybková zařízení, křížovky, posunovadla, výhybky, zařízeni brzd, nárazníky a podobné těžké železniční hmoliny:
a) neopracované (surové), též odrhnuté380-
b) jinak obyčejně opracované540-
451.Nápravy, čepy náprav, zděře a zákolníky pro povozy silniční
a) surové, dále neopracované285-
b) dále opracované:
1. obyčejné nápravy a jich součástky700-
2 .nápravy olejné a poloolejné, pak nápravy patentní, jakož i jich součástky, též spojené se součástkami z obecných kovů1600-
Nástroje a náčiní:
452.Kosy a srpy, též spojené se dřevem540-
453.Těžké kovářské kleště, sochory, sochory vidlité (kozí nožky) a skalní vrtáky, též na ostří nebo na hraně broušené; duté skalní vrtáky325-
454.Nosáky, motyky a lopaty (včetně lžic zednických), též spojené se dřevem:
a) neopracované (surové), též broušené na ostří nebo na hraně475-
b) jinak obyčejně nebo jemně opracované600-
455.Vidle na seno a hnůj a jiné hrubé vidle, hrábě a hrabky, též spojené se dřevem.
a) neopracované (surové), též s upravenými špičkami650-
b) jinak obyčejně nebo jemně opracované, též leštěné nebo niklované950-
456.Kladiva, palice, sekery všeho druhu; kleště, mimo těžké kleště kovářské; kovadliny, kovadlinové babky, kovářské zápustky (tvárnice):
a) váží-li kus 500 g nebo více
1. černé neb obyčejně opracované890-
2. jemně opracované1300-
b) váží-li kus méně než 500 g, pak nehledíc na váhu všechny úplně nebo částečně leštěné nebo niklované1600-
457Pilníky a rašple, o délce seku (tahu)
a) přes 250 mm1000-
b) 150 mm až 250 mm2000-
c) menším 150 mm2500-
Poznámka. Pilníková tělesa vykovaná, též pouze na kusy rozsekaná, jakož i broušená, avšak nevysekaná, se vyclívají podle saz. pol. 483b)
458.Pily a neozubené listy na pily, též úplně nebo částečně leštěné nebo niklované
a) lupenky8300-
b) ostatní2000-
459.Kruže (frézy), výstružníky (mimo výstružníky úhlové), závitníky a šroubové vrtáky, čelisti závitnic, šídla, všechny tyto nástroje též úplně nebo částečně leštěné nebo niklované, váží-li kus:
a) 1.5 kg nebo více4000-
b) méně než 1.5 kg až 0.5 kg6000-
c) méně než 0.5 kg až 0.25 kg8000-
d) méně než 250 g až 50 g11.000-
e) méně než 50 g13.000-
460.Želízka do hoblíků, dláta, teslíky, výslovně nejmenované vrtáky, razidla, průbojnice a jiné nástroje výslovně nejmenované; všechny tyto nástroje též úplně nebo částečně leštěné nebo niklované:
a) skalní vrtáky se špičkou z tvrdého kovu3000,-
b) ostatní z ceny 10 %
nikoli však více než 1 200,- Kčs za 100 kg
461.Hřebíky a drátěnky.
a) cvočky a cvoky, podkováky, hřebíky sekané, výslovně nejmenované650-
b) hřebíky drátěné, též odrhnuté :
1. silné 3 mm nebo silnější880-
2. slabší 3 mm až 1.5 mm 430-
3. slabší 1.5 mm540-
c) jiné hřebíky:
1. neopracované (surové), též odrhnuté480-
2. jinak obyčejně opracované, nespojené s jinými hmotami540-
d) jemně opracované, pak všechny hřebíky s hlavičkami z jiných hmot obyčejných970-
462.Šroubové matice a svorníky, bez závitu; nýty:
a) neopracované (surové), o průměru dřiku nebo otvoru.
1. 14 mm nebo větším400-
2. menším 14 mm až 7 mm640-
3. menším 7 mm800-
b) obyčejně nebo jemně opracované, o průměru dřiku nebo otvoru:
1. 14 mm nebo větším640-
2. menším 14 mm až 7 mm800-
3. menším 7 mm970-
463.Šrouby, šroubové matice a svorníky, se závitem.
a) neopracované (surově), o průměru dříku nebo otvoru
1. 14 mm nebo větším730-
2. menším 14mm až 7 mm970-
3. menším 7 mm až 4 mm1200-
4. menším 4 mm1450
b) obyčejně nebo jemně opracované, o průměru dřiku nebo otvoru
1. 14 mm nebo větším970
2. menším 14 mm až 7 mm1200-
3. menším 7 mm až 4 mm1450-
4. menším 4 mni1700-
464.Řetězy, mimo řetězy lité a kloubové
a) s články silnějšími 6 mm :
1. neopracované (surové), též odrhnuté nebo dehtované390
2. jinak obyčejně nebo jemné opracované700-
b) s články 2 až 6 mm silnými.
1. neopracované (surové), též odrhnuté nebo dehtované330-
2. jinak obyčejně nebo jemně opracované550-
c) s články slabšími 2 mm.
1. neopracované (surové), též odrhnuté nebo dehtované1100-
2. jinak obyčejně nebo jemně opracované1200-
465.Řetězy kloubové, mimo řetězy k jízdním kolům, patřící do saz. čís. 552700-
466.Drátěné zboží výslovně nejmenované
a) neopracované (surové) neb obyčejně opracované
1. z drátu silného 1.5 mm nebo silnějšího590-
2. z drátu slabšího 1.5 mm1000-
b) jemně natřené, pocínované, pozinkované1350-
Poznámka. Drátěná lana saz. pol. 466 a) 2 a b)50,-
c) jinak jemně opracované, též leštěné nebo poniklované, drát opředený vlákny přediv2500-
Poznámka. Prstencové běhounky ku přádacím nebo skácím strojům180-
467.Mykací povlaky všeho druhu; tkalcovské paprsky a zuby na tkalcovské paprsky, též ve svazcích nebo kotoučích, drátěné tkalcovské nitěnky, drátěná nebo plechová ouška k nitěnkám (maillons)
a) mykací povlaky
1. nespojené s plstí900-
2. jiné8000-
b) ostatní1500-
468.Jehlice, pokud nepatří do saz. čís. 469, psací pera a nástrčky na pera, ocelové perly, též zlacené nebo stříbřené, udice, háčky a sponky, přezky, knoflíky, náprstky a podobné drobné potřeby5000-
Poznámka. stvoly jehelné se vyclívají jako drátěné zboží výslovně nejmenované saz. čís. 466.
469Jehly (včetně jehel stehovacích, vyšívacich a látacích), též se zlaceným ouškem, jehly k šicím, pletacím, vyšívacím a stávkovacím strojům
a) jehly strojní1200-
b) ostatní jehly
1. jehly se zlacenými oušky4000-
2. jiné2800-
470.Pružinová ocel (ocel zploštěná na pásy ve svazcích nebo v kotoučích, kalená), též leštěnáAž na další je prosto dovozního cla od 1. 1. 1955 do 31. 12. 1963 dovážené zboží patřící do těchto sazebních čísel (položek nebo poznámek).
a) silná 0.5 mm nebo silnější600-
b) slabší 0.5 mm1400-
471.Pera (zpruhy)
a) pásové a spirální zpruhy k vozům železničním a k vozům pouličních drah420-
b) jiná pera vozová560-
Poznámka. Pera pro továrny na výrobu motorových vozidel za 100 kg
21,-
c) pera nábytková a jiná hrubá pera
1. neopracovaná (surová), těž odrhnutá nebo zhruba natřená960-
2. jinak obyčejně nebo jemně opracovaná1600-
d) pera výslovně nejmenovaná, též leštěná nebo spojená obyčejnými nebo jemnými hmotami3200-
472.Kování (klouby [závěsy], závory, okenní a dveřní stěžeje, stěžejní knoflíky a součástky stěžejí, kování dveřní, okenní, vozové, nábytkové atd.), zboží ostruhářské, všechny tyto předměty, pokud nejsou výrobkem uměleckého zámečnictví, též spojené s obecnými kovy
a) neopracované (surové), též odrhnuté, vrtané nebo zhruba natřené880-
b) broušené, jemně natřené, pokostované, poolovněné, pozinkované, pocínované nebo jinak obyčejně opracované (též z bílého plechu)1470-
c) jinak jemně opracované1850-
473.Zámky, klíče a jiné součástky zámků
a) zámky obyčejné, mimo zámky bezpečnostní a zámky uměleckého zámečnictví, váží-li kus
1. více než 300 g 1400-
2. 300 g nebo méně1850-
b) zámky bezpečnostní a zámky uměleckého zámečnictví2400-
Poznámka. Klíče dovážené se zámky, k nimž patří, se vyclívají spolu se zámky při zjišťování váhy kusu se však nepřipočítává váha klíče.
e) klíče a součástky zámku obyčejné nebo jemně opracované, mimo pera k zámkům1850-
Poznámka. Neopracované klíče a součástky zámků se vyclívají podle své povahy
474.Práce uměleckého zámečnictví s vykovanými, lisovanými nebo vytepanými ornamenty, též spojené s obecnými kovy2200-
475.Železné pokladny a bezpečnostní skřínky
a) nedohotovené, pouze ze železných ploten a tyčí880-
b) hotové (též hotové vložky do tresoru), též spojené s prací uměleckého zámečnictví:.
1. vvplněné isolačními hmotami1300-
2. bez isolačních hmot 2600
476.Železný nábytek, tělocvičné nářadí
a) neopracované (surové) nebo zhruba natřené, též spojené se dřevem740-
b) jinak obyčejné nebo jemně opracované, též s jinými hmotami2200-
477.Ostruhy2000-
478.Zbraně a součástky zbraní
a) zbraně sečné a bodné, jakož i součástky těchto zbrani2000-
b) zbraně střelné
1. děla a části děl1600-
2. ručnice svétniční a plitkovky, též rozebrané2000 -
3. jiné hotové střelné zbraně ruční, též velmi jemně opracované6300
c) součástky ručních střelných zbraní
1. hlavně, též hotové1600-
2. jiné součástky ručních střelných zbraní, neopracované (surové), nekalené, neocelované, nehněděné (na hnědý nekalené)2000-
3 jiné hotové součástky střelných zbraní ručních, též velmi jemně opracované4000-
479Nožířské zboží a jeho součástky
a) součástky zboží nožířského, lité, lisované nebo kované, hrubé (surové), též s odlisovaným břitem, dále neopracované1500-
Poznámka. Součástky zboží nožířského, dále opracované (vrtané, opilované, kalené, broušené atd.), se vyclívají jako hotové zboží nožířské.
b) hrubé nože a nůžky pro potřebu živnostenskou nebo zemědělskou1800-
c) nůžky (mimo hrubé nůžky pro potřebu živnostenskou a zemědělskou), též velmi jemně opracované5900-
d) nože kapesní a zvěráky všeho druhu, též velmi jemně opracované5000-
e) všechno ostatní zboží nožířské, též velmi jemně opracované:
1. čepelky do holicích přístrojů11.500-
2. ostatní
480.Zboží galanterní (drobnůstky [nippes], předměty toaletní a šperky), hračky; též spojené s obyčejnými nebo jemnými hmotami.5900-
a) hlasy do loutek a zvířátek480-
b) ostatní5000-
Poznámka. Neopracované (surové) součástky zboží tohoto čísla (pouze lité, lisované atd.) se vyclívají podle své povahy
481.Zboží z nekujné litiny, výslovně nejmenované, též se spojkami z kujného železa nebo spojené se dřevem:
a) neopracované (surové) nebo pouze odrhnuté, váží-li kus:
1. více než 100 kg160-
2. více než 40 kg až 100 kg200-
3. více než 5 kg až 40 kg230-
4. 5 kg nebo méně280-
b) jinak obyčejně opracované, váží-li kus:
1. více než 100 kg880-
2. více než 40 kg až 100 kg480-
3. více než 5 kg až 40 kg480-
4. 5 kg nebo méně590-
e) jemně opracované, váží-lí kus:
1. více než 100 kg840-
2. více než 40 kg až 100 kg680-
3. více než 5 kg až 40 kg800-
4. 5 kg nebo méně960-
482.Umělecká litina a jiná nekujná litina jemná, též se spojkami z kujného železa nebo spojená se dřevem
a) neopracovaná (surová) nebo pouze odrhnutá960-
b) jinak obyčejně nebo jemně opracovaná, též spojená s jinými obyčejnými hmotami1850-
483.Zboží z kujného železa, výslovně nejmenované, též spojené s nekujnou litinou nebo se dřevem:
a) neopracované (surové) nebo odrhnuté nebo hrubě natřené, váží-li kus
1. více než 25 kg270-
2. více než 3 kg až 25kg320-
3. více než 0.5 kg až 3 kg380-
4. 0.5 kg nebo méně430-
Poznámka k a)1-a)4> Výkovky, dovážené pro továrny na automobily a motorová kola, na zvláštní povolení, za podmínek stanovených nařízením, váží-li kus:
1. více než 25 kg90-
2. více než 3 kg až 25 kg108 -
3. více než 0.5 kg až 3 kg126 -
4. 0 5 kg nebo méně144
b) jinak obyčejné opracované, váží-li kus:
1. více než 25 kg540 -
2. více než 3 kg až 25 kg580
3. více než 0.5 kg až 3 kg650
4. 0.5 kg nebo méně750-
c) jemně opracované, váží-li kus
1. více než 25 kg800-
2. více než 3 kg až 25 kg850-
3. více než 0.5 kg až 3 kg960-
4. 0 5 kg nebo méně1060-
484.Železné zboží spojené s obyčejnými hmotami1350-
Poznámka k saz. čís. 483 a 484. Ložiska kuličková a válečková (mimo ložiska pro jízdní kola) od 1. července 1947 do 30. června 1953beze cla
485.Železné zboží spojené s jemnými hmotami4000-
Poznámka k saz. čís. 483, 484 a 485. Valivá ložiska, nepatří-li do saz. čís. 552 beze cla
486.Železné zboží zlacené nebo stříbřené nebo spojené s velmi jemnými hmotami8000-
Poznámka k saz. čís. 484 až 486. Zlacené nebo stříbřené zboží železné, výslovně jmenované, pak všechny předměty výslovně jmenované, jež by vzhledem ke svému spojení s nějakou hmotou patřily do některého ze tří posledně uvedených čísel, avšak na něž jest stanovena celní sazba vyšší, než jest u saz. čís. 484 až 486, se vyclívají podle svých zvláštních čísel.
487.Zboží této třídy, vystrojené drahými kovy:
a) zlatem25.500-
b) stříbrem 118.000-

VŠEOBECNÉ POZNÁMKY KE TŘÍDĚ XXXVIII.

1. Podle celního sazebníku se slovem železo rozumí technické železo; jeho kujné druhy se označují souhrnným názvem kujné železo a jsou v něm zahrnuty nejen všechny druhy oceli (i ocelová litina), ale i temperovaná litina (změkčená i kujná) a elektrolytické železo.

2. U zboží z technického železa (v celním sazebníku "železné zboží") opracovaného - proti neopracovanému (surovému) rozeznávají se tři stupně opracování.

Není-li u jednotlivých čísel této třídy výslovně uveden způsob opracování nebo nejsou-li u nich stanoveny výjimky, pokládají se podle tohoto roztřídění

a) za zboží obyčejné opracované

všechny železné předměty, jež jsou odrhnuty, dírkovány, vrtány nebo opatřeny vyřezanými závity, jakož i všechny železné předměty jež jsou zcela nebo částečně opilovány, na povrchu zhruba ubrány, osoustruhovány ošmirkovány, ohoblovány, obroušeny nebo hrubě natřeny pak všechny železně částí, které jsou snýtovány, sešroubovány nebo podobným způsobem dodatečně složeny, pokud nepatří vzhledem k svému dalšímu opracování do b) a c)

Za opracování se však nepokládá, když se švy (břity), vzniklé při lití nebo lisování, dlátem odstraní, upilují nebo srazí, když se plochy na lomu zarovnají, když se přílitky odpichnou, pak když se předměty z ocelové litiny zhruba uberou, aby se zkusilo, jsou-li bezvadny

b) za zboží jemně opracované

všechno zboží železné, které jest zcela nebo částečně pocínováno, pozinkováno, poolovněno, poměděněno pomosazněno, oxydováno, jemně natřeno, pokostováno lakováno malováno bronzováno nebo smaltováno,

konečně

c) za zboží velmi jemně opracované

všechno zboří železné, které jest leštěno, ryto niklováno, platováno mědí, slitinami mědi nebo hliníkem.

Není-li v sazebníku zvláštního ustanovení, vyměří se ze zboží velmi jemně opracovaného 50%ní celní přirážka k sazbě na dotyčné zboží. Jsou-li však pro zboží stanoveny zvláštní celní sazby za obyčejné nebo jemné opracování, položí se za základ výpočtu 50%ní přirážky celní sazba, která platí pro zboží jemně opracované.

XXXIX. Obecné kovy a zboží z nich.
Surové kovy a polotovaryza 100 kg
488.Obecné kovy, surové, staré přelámané nebo v odpadcích
a) olovo, též slitiny olova s antimonem, arsenem, cínem nebo zinkemAž na další je prosto dovozního cla od 1. 1. 1955 do 31. 12. 1963 dovážené zboží - olovo patřící do těchto sazebních čísel (položek nebo poznámek).
24
b) cín, též slitiny cínu s antimonem, olovem nebo zinkem, kov britaniabeze cla
c) zinek, též slitiny zinku s olovem nebo cínembeze cla
d) měď (též čištěná), měď elektrolytická, rosetová, cementová (srážená)beze cla
e) niklbeze cla
f) hliník, hořčík, jakož i slitiny hliníku s hořčíkembeze cla
g) obecné kovy výslovně nejmenovanébeze cla
h) slitiny z obecných kovů, výslovně nejmenovanébeze cla
489Řezané desky (planches), t. j. desky řezané z balvanů surových kovů nebo kovových slitin, k přímému zpracování válcováním nebo tažením
a) olověné24-
b) zinkové24-
c) jinébeze cla
490.Niklové anody40-
491Plechy a desky (válcované, vykované) , dále neopracované
a) olověné160-
b) cínové nebo z kovu britan140-
c) zinkové240-
d) měděné, niklové, hliníkové a z jiných výslovně nejmenovaných obecných kovů a kovových slitin
1. silnější než 0.5 mm480-
2. silné 0,5 mm a slabší600-
Poznámka. Pásy z hliníkového plechu, silně 0.5 mm až 0.2 mm, dovážené pro továrny na výrobu hliníkových listů (folíí), na zvláštní povolení, za podmínek stanovených nařízením72-
492.Plechy a desky, hloubené nebo dírkované
a) olověné300-
b) cínové nebo z kovu britan240-
c) zinkové300-
d) měděné, niklové, hliníkové a z jiných výslovně nejmenovaných obecných kovů a kovových slitin1100-
Poznámka: Desky silnější 10 mm pro továrny na lokomotivy na zvláštní povolení, za podmínek stanovených nařízením250-
493.Plechy a desky všeho druhu, broušené, leštěné, pokovované, lakované, niklované, pomosazněné, poměděněné nebo povlečené jinými obecnými kovy, vzorkované (larvou nebo lisováním)730-
494.Plechy a desky zlacené nebo stříbřené, také zlatem nebo stříbrem plátované1500-
495.Válcované tenké kovové pruhy a tepané lupeny k výrobě kovových lístků (šalbic)280-
496.Tyče, pruty a dráty (válcované, vykované nebo tažené)
a) olověná160-
b) cínové nebo z kovu britania140-
c) zinkové
1. tyče a pruty180-
2. dráty300-
d) měděné, niklové, hliníkové a z jiných obecných kovů a kovových slitin
1. silnější než 0.5 mm580-
Poznámka. Válcované tyče, válcovaný drát, jakož i pruhy řezané z desek (planches) a pod., vyrobené z obecných kovů a kovových slitin jmenovaných pod d) a dovážené pro drátovny na dovolovací list, pod dozorem a za podmínek stanovených nařízením180
2. silnější než 0.25 mm až 0.5 mm720
3. silně 0.25 mm nebo slabší840
Poznámka. Wolframový, molybdenový, niklový a mědí povlečený drát, dovážený továrnami na výrobu elektrických lamp, na dovolovací list, pod dozorem a za podmínek stanovených nařízením, od 1. července 1947 do 31. prosince 1949beze cla
497.Tyče, pruty a dráty, leštěné, pokostované, lakované, niklované, pomosazněné, poměděněné nebo povlečené jinými obecnými kovy, vzorkovaně lisované
a) olověné, cínové, z kovu britania nebo zinkové720-
b) měděné, niklové, hliníkové a z jiných obecných kovů a kovových slitin
1. silnější než 0 25 mm720-
2. silné 0.25 mm nebo slabší720-
Poznámka. Dráty z obecných kovů a kovových slitin, povlečené obecnými kovy, dovážené továrnami na výrobu elektrických lamp, na dovolovací list, pod dozorem a za podmínek stanovených nařízením, od 1. ledna 1948 do 31. prosince 1949beze cla
498.Měděný drát, cementovaný, dráty z obecných kovů nebo kovových slitin, stříbřené nebo stříbrem plátované, všechny tyto dráty také ploštěné, avšak dále neopracované 720-
499.Dráty z obecných kovů nebo kovových slitin, zlacené nebo zlatem plátované, též zploštěné, avšak dále neopracované
a) silnější než 0.5 mm720-
b) silné 0.5 mm nebo slabší3000-
Kovové zboží
500.Trouby a válce, dále neopracované
a) olověné200-
b) cínové nebo z kovu britania240-
c) zinkové
1. tažené, lité nebo válcované300-
2. ze zinkového plechu700-
d) z jiných obecných kovů nebo kovových slitin, váží-li běžný metr
1. 1 kg nebo více840-
2. méně než 1 kg1450-
Poznámka. Za trouby a válce, dále opracované, pak ryté, vzorkované, fasonované, niklované nebo jinými obecnými kovy povlečené, avšak nezlacené ani nestříbřené, platí se k sazbám svrchu uvedeným přirážka175 -
Poznámka k saz. čís. 491, 496 a 500. Olověné, zinkové, měděné, niklové a hliníkové plechy a desky saz. pol. 491a), 491c) a ex 491d), měděné, niklové a hliníkové tyče, pruty a dráty ex saz. pol. 496d), jakož i měděné, niklové a hliníkové trouby a válce ex saz. pol. 500d) podléhají od 1. ledna 1950 do 30. června 1953 1/10 příslušné všeobecné celní sazby.
501.Odlitky, hrubé, dále neopracované, bez ornamentů, též spojené se dřevem nebo se železnými součástkami zhruba opracovanými
a) olověné300
b) z jiných obecných kovů a kovových slitin (mimo hliník a nikl), váží-li kus více než 10 kg500
502.Kotle a kotlářské zboží hrubé, dále neopracované (mimo předměty třídy XL.)
a) kotle olověné300-
b) kotle z jiných obecných kovů a kovových slitin (mimo hliník a nikl), polotovary pouze miskovitě prohýbané, vykovaná nebo vyválcovaná dna a ohniště, vesměs váží-li kus více než 10 kg600
Poznámka k saz. čís. 501 a 502. Jiné odlitky, kotle a kotlářské zboží, i niklové nebo hliníkové, se vyclívají jako kovové zboží podle své povahy
503.Pájka měkká, kulky a broky olověné
a) pájka měkká (klempířská)300-
b) kulky a broky olověné400-
504.Pájka tvrdá600-
505.Listy (folie) olověné (plumbiol) a cínové (staniol), lesklé, vzorkované, barvené nebo lakované, šešulky na láhve, tuby a podobné zboží cínové, z pocínovaného olova nebo z olověných slitin1600
506.Knihtiskařská písmena (též linky, orámování a okrasy)
a) z liteřiny930-
a) z mosazi nebo z jiných obecných kovů580
507Drátěná lana z obecných kovů nebo kovových slitin1600-
508.Dna k sítům, drátěné plátno a jiné drátěné tkaniny
a) mají-li méně než 20 jednoduchých drátů na 1 cm21800-
b) ostatní3000-
Poznámka. Jako ostatní drátěné tkaniny se vyclívá též drátěné zboží pletené do šířky
509.Kovové perly, též zlacené nebo stříbřené, hračky, jehlice, kroužky, knoflíky, přezky, háčky a sponky, náprstky a jiné drobné potřeby, psací pera a nástrčky na pera z obecných kovů a kovových slitin; všechny tyto předměty, též spojené s obyčejnými nebo s jemnými hmotami, nepatří-li do saz. pol. 520b)5000
510.Mužské a ženské šperky, nezlacené nestříbřené, též spojené s obyčejnými nebo s jemnými hmotami, nepatří-li tyto šperky do saz. pol. 520b)5000
511.Zboží galanterní (drobnůstky [nippes] a předměty toaletní), nezlacené, nestříbřené, též spojené s obyčejnými nebo jemnými hmotami, pokud toto zboží nepatří do saz. pol. 520b)5000
512.Kovové lístky (šalbice, nepravé zlato lístkové (nepravé pozlátko) a nepravé stříbro lístkové [nepravé stříbřítko))3500-
513.Bronzový prášek a bronzové barvyz ceny
25 %
Poznámka. Hliníkový prášek k pyrotechnickým účelům 12,5 %
514. Zboží výslovně nejmenované z olova, cínu a ze slitin olova a cínem, též spojené s obyčejnými hmotami
a) obyčejně opracované1800-
b) jemně opracované2300-
515. Zboží výslovně nejmenované ze zinku a zinkových slitin, též spojené s obyčejnými hmotami:
a) obyčejná opracované2000-
o) jemně opracované3200-
516.Zboží odlité z mědi a z jiných obecných kovů nebo z kovových slitin výslovně nejmenovaných, též spojené s obyčejnými hmotami, mimo hrubé odlitky, patřící do saz. čís. 501:
a) neopracované (surové), též opilované, neornamentované1600-
b) dále opracované neb ornamentované:
1. drobné zboží lité, lehčí 50 g na kus, pak všechny lité předměty ornamentované4000-
2. ostatní zboží lité, obyčejně opracované1700-
Poznámka k saz. pol. 516b)2. Takovéto zboží jemně opracované se vyclívá podle saz. pol. 517b)
517.Zboží výslovně nejmenované z mědi a z jiných obecných kovů nebo z kovových slitin výslovně nejmenovaných, též spojené s obyčejnými hmotami:
a) obyčejně opracované1850-
b) jemně opracované4000-
518.Zboží výslovně nejmenované z niklu, též spojené s obyčejnými nebo jemnými hmotami4000-
519.Zboží výslovně nejmenované z kovu britania, též spojené s obyčejnými nebo jemnými hmotami4000-
520.Veškeré zboží hliníkové nebo ze slitin hliníku podobných, též spojené a obyčejnými nebo jemnými hmotami:
a) k účelům technickým:
1. hrubé odlitky, dále neopracované, bez ornamentů840-
2. ostatní4000-
b) ostatní6300-
Poznámka k saz. čís. 517 a 520. Měděné listy (folie) ex saz. pol. 517a) a hliníkové listy (folie) ex saz. čís. 520 podléhají od 1. ledna 1950 do 30. června 1953 1/10 příslušné všeobecné celní sazby.
521.Zboží z obecných kovů nebo kovových slitin, spojené s jemnými hmotami5000-
522.Zboží z obecných kovů nebo kovových slitin, úplně nebo částečně zlacené nebo stříbřené, zlatem nebo stříbrem plátované nebo spojené s velmi jemnými hmotami12.000-
Poznámka k saz. čis. 521 a 522. Zlacené a stříbřené zboží kovové, výslovně jmenované, pak všechny předměty výslovně jmenované, které by vzhledem ke hmotě, s níž jsou spojeny, patřily do jednoho z obou předcházejících čísel, avšak na něž jest stanovena celní sazba vyšší, než jest u saz. čís. 521 nebo 522, se vyclívají podle svých zvláštních čísel.
523.Dracouny, cetky (též lístkové) a předivo z obecných kovu nebo kovových slitin
a) nestříbřené, nezlacené2400-
b) stříbřené nebo stříbrem plátované4000-
c) zlacené nebo zlatem plátované8000
524Leonské zboží (lemovky, prýmky atd.) z obecných kovů nebo kovových slitin:
a) z nezlacených. a nestříbřených drátu, dracounů, cetek a kovových přediv7800-
b) ze zlacených nebo stříbřených drátů, dracounů, cetek a kovových přediv
1. spojené s hedvábím, též vystrojené zlatem nebo stříbrem23.000
2. ostatní, též vystrojené stříbrem19 000-
525.Zboží této třídy, pokud nepatří do saz. pol. 524b), vystrojené drahými kovy
a) zlatem25 500-
b) stříbrem18.000

VŠEOBECNÉ POZNÁMKY KE ŤRÍDĚ XXXIX.

1. Zboží se nepokládá za opracované, když se švy (břity) po slévání nebo lisování otesají, upilují nebo srazí, jakož i kdzž se plochy na lomu srovnají.

2. Za jemně opracované se pokládá všechno kovové zboží malované, bronzované, lakované, patinované, vernované, pomosazněné, poměděněné, niklované, smaltované, jemně leštěné nebo jiným podobným způsobem jemně opracované.

Naopak pokládá se všechno kovové zboží jiným způsobem opracované (dírkované, vrtané nebo opatřené vyřezanými závity, úplně nebo částečně opilované, osoustruhované, ohoblované, obroušené, nebo jednoduše leštěné, pocínované, pozinkované, poolovněné atd.) za obyčejně opracované.

Saz. čis.Všeobecná sazba
Kčs
za 100 kg
XL. Stroje, přístroje a jich součásti ze dřeva, železa neb obecných kovů, mimo ty, které patři do třídy XLI.
526.Parní kotle; přístroje destilační, chladicí a varní; cisterny a tanky; všechny tyto předměty hotové, téžs armaturami k nim patřícími a na ně připevněnými:
a) železné700-
b) železné se součástmi z obecných kovů850-
c) z obecných kovů1000-
527.Lokomotivy a tendry, lokomobily
a) lokomotivy a tendry970-
b) lokomobily870-
528.Parní a jiné motory výslovně nejmenované (mimo motory třídy XLI.), pracovní stroje, spojené neodlučitelně s parními motory (parní hlubidla, parní jeřáby, parní kladiva, parní pumpy parní stříkačky z podobné stroje), váží-li kus
a) 2 q nebo méně1700-
b) více než 2 a až 25 q1300-
c) více než 25 q až 100 q1100-
d) více než 100 q až 1000 q900-
e) přes 1000 q800-
Poznámky k saz. čís. 528.
1. Motory spalovací a výbušné k motorovým vozidlům saz. čís. 553 a letadlům saz. čís. 554:
a) vozidlové, váží-li kus:
1. nejvýše 50 kg8000,-
2. více než 50 kg až 250 kg5000,-
3. více než 250 kg5000,-
b) letadlové25 000,-
2. Jednotlivé, zvlášť dovážené součásti motorů uvedených v poznámce 1, jež jsou zcela pracovány a které lze bez pochybnosti poznat jako součásti takových motorů, se vyclívají sazbami platnými pro jednotlivé druhy motorů, prokáže-li dovozce bezpečně, že součásti patří k motoru příslušného druhu a váhy. Neprokáže-li dovozce tuto příslušnost, vyclí se součásti podle položky b) poznámky 1. Prokáže-li však druh motoru a neprokáže-li váhu, vyclí se součásti podle položky a)1 poznámky 1.
529.Obráběcí stroje na dřevo a kámen1000-
530Hospodářské stroje a přístroje, výslovně nejmenované
a) pluhy:
1. parní 400,-
2. motorové 1300,-
b) mlátičky520-
c) jiné
1. dřevěné (t. j 75% dřeva nebo více)500-
2. železné700-
Poznámka. Odstředivky na mléko1200-
531.Stroje na přípravu a zpracování lnu, konopí, juty a jiného přediva třídy XXIII.,česané vlny a hedvábí; pak všechny stroje přádací a skací pro tato přediva, válcové stroje na potiskování tkanin, stroje vyšívací; stroje na výrobu mykacích povlaků50-
532.Stroje na přípravu a zpracováni bavlny, jakož i bavlnářské stroje přádací a skácí, nepatří-li do následujícího čísla50-
533.Stroje na přípravu, zpracování, předení a skaní odpadků nebo mykané příze z bavlny a vlny50-
534.Stavy tkalcovské a stávkařské, jakož i pomocné stroje tkalcovské a stávkařské.
a) úplné stavy soukenické a stávkařské50-
b) ostatní450-
535.Stroje šicí a pletací
a) podstavce, též rozložené670-
b) hlavy, hotové součástí hlav (mimo jehly)2600-
c) nehotové součásti hlav též ze surové litiny, stroje šicí a pletací s podstavcem1700-
536.Stroje a přístroje, výslovně nejmenované ze dřěva (t. j. s 75 % dřeva nebo více)600
537.Stroje a přístroje, výslovně nejmenované z obecných kovů (t. j. s více než 50% obecných kovů)1300
538.Stroje a přístroje, výslovně nejmenované, jiné, váží-li kus
a) 2 q nebo méně1250-
b) více než 2 q až 10 q1150-
c) více než 10 q1000
Poznámka.
Poznámka k saz. čís. 538. Koželužské stroje na přípravu, činění a úpravu koží, stroje knihtiskařské a kamenotiskařské (mimo příklopové lisy a stroje řezací), stroje na výrobu kakaového prášku a čokolády, stroje pro průmysl vlnařský (široké stroje prací, stroje dekatovací, drasticí stroje s drátkovými povlaky, stroje postřihovací a stroje na potiskování vlněných látek deskami), váží-li kus:
a) 2 q nebo méně80
b) více než 2 q až10 q84
c) více než 10 q 72
POZNÁMKY KE TŘÍDĚ XL.
1. Měděné a mosazné válce a desky, ryté i hladké, pro tuzemské tiskárny a úpravny (apretovny) látek, na zvláštní povoleníbeze cla
2. Při zařaďování strojů, přístrojů nebo jejich součástí se nepřihlíží ke spojení s jinými hmotami.
3. Jako části strojů nebo přístrojů buďtež vyclívají takové předměty výslovně nezařáděné, kterých nemůže býti jinak použito než k sestavení strojů nebo přístrojů.
Součásti strojů nebo přístrojů, jednotlivě dovážené se vyclívají jako příslušné stroje (přístroje)
Cel uvedených v sazebních číslech této třídy se použije na takové součásti tenkrát, když strana předloží při vyclívání průkazy potřebné k sazebnímu posouzení stroje (přístroje) Nepředloží-li strana takových průkazů, vyclí se součásti strojů a přístrojů (mimo součásti strojů šicích a pletacích a mimo součásti motorů spalovacích a výbušných k vozidlům saz. čís. 553 a letadlům saz. čís. 554) takto
součásti toliko ze dřeva neb aspoň s 75 % dřevapodle saz. čís. 536,
součásti toliko z obecných kovů nebo s více něž 50 % obecných kovů podle saz. čís. 537,
všechny ostatní součásti, váží-li kus
více než 2 q, podle saz. pol. 528b),
2 q nebo méně, podle saz. pol. 528a)
4. Mykací povlaky se vyclívají vždy odděleně podle saz. čís. 467
5 Výslovné nejmenované části strojů a přístrojů, patřící svou povahou do saz. pol. 481a) nebo 483a), se vyclívají podle těchto položek, pokud nejsou opracovány Stroje nebo přístroje rozloženě dovážené jsou z této výhody vyloučeny
Saz. čís.Všeobecná sazba
Kčs
za 100 kg
XLI. Elektrické stroje, přístroje a elektrotechnické potřeby.
539.Elektrické stroje: generátory, elektrické motory (též spojené neodlučitelně s mechanickým zařízením nebo s přístrojem) a transformátory, váží-li kus:
a) 25 kg nebo méně3600-
b) více než 26 kg až 5 q2500-
c) více než 5 q až 30 q2100-
d) více než 30 q až 80 q1800-
e) více než 80 q1200-
Poznámka. Motory k spouštěcímu zařízení a dynama k osvětlovacímu zařízení pro automobily, váží-lí kus:
a) 25 kg nebo méně216-
b) více než 25 kg až 5 q150-
540.Elektrické přístroje sdělovací; elektrická zařízení návěštní a zabezpečovací; ochranná zařízení proti blesku; elektrické přístroje měřicí a elektroměry; váží-li kus:
a) 5 kg nebo více6000-
Poznámka k saz. pol. 540 a). Bleskojistky od 1. července 1950 do 30. června 1953100,-
b) méně než 5 kg12.000
Poznámka k saz. čis. 540. Zařízení radiotelefonní, radiotelegrafní a pod.; elektrické tlampače12.000-
541.Zařízení rozvodná a kontaktní, montované pojistky a pod.; všechny tyto předměty v objímkách (v pouzdrech a pod.), váží-li kus až 250 g7500,-
542.Elektrická svítidla, elektrické zdroje světla a záření, montované objímky k elektrickým zdrojům světla a záření, přístroje elektroléčebné 4250,-
543.Elektrické přístroje a elektrotechnická zařízení, výslovně nejmenované, jako přístroje spínací, řídicí, spouštěcí a regulační, odpory, elektrické spotřebiče a pod.5000,-
Poznámka.
Dovážejí-li se součásti dynam, elektromotorů atd. saz. čísla 539 samy o sobě, vyclívají se hotové částí, z jichž konstrukce lze nepochybně poznali, že jsou součástmi takových strojů, podle saz. čís. 539, a to podle položky b) až e) tehdy, předloží-li strana potřebné průkazy, že tyto části patří ke stroji, zařazenému pod položkou b) až e) Není-li takových průkazů, vyclí se podle položky a)
Jiné zvlášť o sobě dovážené součásti k těmto strojům atd. se vyclívají jako odděleně dovážené součástí strojů tř .XL, pokud vůbec mají povahu strojových součásti, všechny ostatní součásti pak podle povahy hmoty
Součásti jiných přístrojů a elektrotechnických potřeb, patřících do této třídy, se vyclívají, nejsou-li výslovně jmenovány, jako dotyční přístroje atd., jeví-li se konstrukcí hotovými částmi takových přístrojů atd.; jiné součásti se vyclívají podle své vlastní povahy
Výslovně nejmenované elektrické přístroje a elektrotechnická zařízení, jichž kus váží s přimontovanými elektrickými přístroji měřicími i počítacími méně než 5 kg, se vyclívají podle saz. pol. 540b)
544.Isolované vodiče:
a) s kovovou ochranou1600-
b) bez kovové ochrany, isolované
1. papírem, osinkem a jinými látkami (mimo kaučukem, perčovinou a předivem)2000-
2. kaučukem nebo perčovinou3200-
3. předivem, též spojeným s osinkem, papírem a podobnými látkami, s kaučukem, perčovinou nebo jejich náhražkami4900-
545.Akumulátory s olověnými elektrodami, jakož i olověné elektrody akumulátorové1200-
546.Elektrické uhlíkyAž na další je prosto dovozního cla od 1. 1. 1955 do 31. 12. 1963 dovážené zboží patřící do těchto sazebních čísel (položek nebo poznámek).
a) uhlíky osvětlovací (roubíky), váží-li metr délky 1 ke nebo méně800-
b) jiné
1. váží-li kus 3 kg nebo více40-
2. ostatní 120-
XLII. Dopravní prostředky.
Vozidla silniční
547.Nákladní vozy a nákladní sáně500-
548.Osobní vozy i sáně, dětské kočárky, vše bez úpravy sedlářské nebo čalounické
a) dětské kočárky2000-
za kus
b) ostatní2000-
549.Osobní vozy i sáně, dětské kočárky, vše s úpravou sedlářskou nebo čalounickouza 100 kg
a) dětské kočárky6000-
za kus
b) ostatní6000-
550.Jízdní kola úplná, též rozložená; hotové rámy jízdních kol, též spojené s jinými součástmi jízdních kol 700,-
551.Kola k jízdním kolům (napjatá), jednotlivá, hotová, dovážená sama o sobě
a) bez pneumatik130-
b) s pneumatikami200-
552.Součásti jízdních kol (spojky trubek, vidlice, řídítka, sedlovky, převodníky, šlapátka, ventilky, části brzd, náboje a převody (též rozložené), řetězy, šlapací kliky, paprsky s e závitem, matice paprsků, vrtané ráfky atd.), opracované:
a) volnoběžky a jejich součásti, ráfkové brzdy, kuličkové věnečky a řetězové kryty 950,-
b) ostatní 3200,-
Poznámka. Součásti jízdních kol zhruba lisované nebo zhruba kované nebo zhruba odlité (též zbavené slévacích švů) se vyclívají podle povahy hmoty.
553.Motorová vozidla:
a) motorová kola, též s přívěsným vozíkem a přívěsné vozíky dovážené zvlášť 4100,-
b) osobní automobily, osobní i nákladní tříkolky motorové, chassis s motorem nebo bez něho a karoserie dovážené zvlášť, váží-li kus:
1. nejvýše 1 000 kg3800,-
2. více než 1 000 kg 4500,-
c) nákladní automobily, autobusy, automobily spojenénerozlučně s pracovním zařízením, chassis s motoremnebo bez něho a karoserie dovážené zvlášť, váží-li kus:
1. nejvýše 1500 kg3200,-
2. více než 1500 kg až 3000 kg2800,-
3. více než 3000 kg2300,-
d) traktory1300,-
554.Letadla: z ceny:
a) lehčí vzduchu 50 %
b) těžší vzduchu:
1. bezmotorová 50 %
2. motorová 50 %
Poznámka. Jednotlivé, zvlášť dovážené součástky motorů tohoto sazebního čísla, jež jsou zcela opracovány a jež lze bez pochybností poznati jako součástky takových motorů, se vyclívají sazbami platnými pro jednotlivé druhy motorů, podá-li dovozce průkaz, z něhož lze bezpečně seznati, že součástky patří k motoru příslušného druhu a váhy Neprokáže-li dovozce této příslušnosti, vyclí se součástky podle položky b), pokud se týče a) 1. Zvlášť dovážené jiné součástky k takovým motorům se vyclívají, jeví-li se součástkami strojů, jako zvlášť dovážené součástky strojů podle třídy XL., všechny ostatní součástky podle povahy hmoty
Vozidla pro železnice a pouliční dráhy
555.Nákladní vozy a podvozky
a) železné700-
b) ze železa a dřeva550-
556.Osobní vozy železniční bez úpravy čalounické, pak vozy poštovní, vozy pro průvodčí a jiné služební vozy železniční780-
557.Osobni vozy železniční s úpravou čalounickou; osobní vozy pro dráhy pouliční, s úpravou čalounickou nebo bez ní960
Poznámka. Vozy pro dráhy elektrické se vyclívají podle přáni strany některým z těchto způsobů:
a) odmontuje-li se motor a vyclívá zvlášť, vyclí se podle saz. čís. 539, vůz pak se zařadí do sazebního čísla, do něhož patří podle své vlastní povahy;
b) neodmontuje-li se motor, nýbrž vyclívá se s vozem, užije se oné sazby, které vůz podléhá podle své vlastní povahy, a mimo to se vybere za každých 100 kg úhrnné váhy vozu s motorem přirážka240-
Plavidla.z ceny
558.Čluny sportovní, přívozní a pod.25 %
559.Parníky, lodi motorové a všeliké lodi ostatní 15 %
Poznámka k saz. čís. 558 a 559. Lodní příslušenství (hnací stroje, pomocné čluny, plachty, ráhna, kotvy, kotevní řetězy, lodní lana, člunové háky, korkové nárazníky a pod.) se nevyclívá zvlášť, nepřesahuje-li obvyklé potřeby a je-li zahrnuto v ceně příslušného plavidla.
XLIII. Drahé kovy, drahokamy a polodrahokamy a zboží z drahých kovů, drahokamů a polodrahokamů; mince.
za 1 kg
560.Zlato, stříbro, platina a jiné drahé kovy výslovně nejmenované, surové, též staré přelámané a v odpadcíchbeze cla
561.Mince:
a) z drahých kovůbeze cla
b) z obecných kovůbeze cla
Poznámka.: Jednotlivě dovážené medaile, mince pamětní bez ouška jsou beze cla; dováží-li se však současně více kusů téhož ražení (jako zboží obchodní) nebo dovážejí-li se medaile atd. s ouškem, vyclívají se podle povahy hmoty
562.Desky, plechy, tyče a dráty z drahých kovů
a) ze zlata nebo z platiny140-
b) ze stříbra, též zlacené nebo zlatem plátované (mimo dráty patřící do saz. čís. 564)40-
563.Pravé lístkové zlato a stříbro
a) tepané lupeny ze stříbra (t. zv loty)16-
b) hotové lístkové stříbro (stříbřítko)40-
c) lístkové zlato (pozlátko)250-
564.Dráty z ryzího stříbra, též s jádrem z obecných kovů, i zlacené nebo zlatem plátované, průměru 2 mm nebo slabší100
565.Dracouny, celky a příze z drahých kovů, tkaniny, pletiva, prýmky a jiné práce z drátů, cetek a přízí z drahých kovů200
566. Polotovary z drahých kovů, nespájené, jako obruby, drápky (chatons), lisované předměty, kuličky, obroučky na prsteny, též vzorkované plechy:
a) ze zlata nebo z platiny300
b) ze stříbra200
567.Výrobky zlaté a jiné zboží výslovně nejmenované, zcela nebo částečně ze zlata nebo z platiny, též spojené s pravými nebo nepravými perlami nebo korály, drahokamy nebo polodrahokamy a s napodobenými drahokamy
a) za zlata10 000-
b) z platiny50.000-
568.Výrobky stříbrné a jiné zboží výslovně nejmenované, zcela nebo částečně ze stříbra, též zlacené nebo spojené s pravými nebo nepravými perlami nebo korály, drahokamy nebo polodrahokamy a s napodobenými drahokamy
a) příbory a lžíce, též rukověti na příbory, váží-li kus více než 10 g600-
b) příbory a lžíce, též rukověti na příbory, váží-li kus 10 g nebo měné750-
c) skvosty z pravých diamantů nebo z perel, ve stříbře zasazených1600-
d) jiné výrobky, potom výrobky ze stříbra zlatem plátované (doublé)1500-
569.Zboží platinové pro účely vědecké nebo živnostenské30
570.Výrobky výslovně nejmenované, zcela nebo částečně z pravých nebo nepravých korálů, z nepravých perel (mimo ty, které patří do saz. čís. 567 a 568), zboží granátové200
571.Kameny pravé (drahokamy a polodrahokamy), korály (pravé i nepravé), opracované (broušené, řezané), nezasažené, pravé perly, nezasaženéza 100 kg
3000
572.Zboží z polodrahokamů (mimo ono, jež patří do saz. čís. 567 a 568)12.000
XLIV. Přístroje a nástroje (instrumenty), hodiny.
Přístroje a nástroje [instrumenty] (mimo ony, jež patří do třídy XL 1., a mimo hudební nástroje):za 1 kg
573.Přístroje a nástroje chirurgické a jiné lékařské přístroje a nástroje
a) skleněné15-
b) z jiných hmot200-
574.Přístroje matematické a fysikální:
a) vodoměry za 1 kg 90,-
b) ostatníz ceny 10 %
575Přístroje optické z ceny 10 %
576.Přístroje a nástroje, výslovně nejmenované
a) stroje psací, počítací (též kontrolní pokladny), knihovací, rozmnožovací, účtovací, statistické, adresovací a známkovací40-
b) gramofonové desky za 1 kg 15,-
c) ostatní90,-
577.Nástroje měřicí pro živnostníky (míry [i skládací], kružidla úhlová, točitá a obkročná, drátoměry a pod.):za 100 kg
a) metrovky a míry skládací dřevěné2100-
b) jiné
1. přesná měřidla7300-
2. ostatní2600-
578.Váhy a součástky vah, mimo váhy přesné, patřící do saz. čís. 571
a) váhy desetinné a mostní1200-
b) jiné
1 sklonné váhy, váží-li kus 50 kg nebo méně3600-
2. ostatní1800-
Hudební nástroje.
579Piana, pianina, harmonia a podobné nástroje klávesové (mimo varhany)3700-
580Kostelní a jiné varhany píšťalové
a) hlasy do varhanových píšťal30-
b) ostatní600
581.Dechové a tahací harmoniky
a) harmoniky3000-
b) hlasyAž na další je prosto dovozního cla od 1. 1. 1955 do 31. 12. 1963 dovážené zboží patřící do těchto sazebních čísel (položek nebo poznámek).
60-
582.Hudební nástroje výslovně nejmenované640
583.Mechaniky k pianům a pianinům, hlasy a hlasové destičky k harmoniím
a) hlasy k harmoniím40-
b) ostatníAž na další je prosto dovozního cla od 1. 1. 1955 do 31. 12. 1963 dovážené zboží patřící do těchto sazebních čísel (položek nebo poznámek).
300
Poznámka. Jiné součástky hudebních nástrojů (mimo struny, jednoduché ozvučné desky a kovové rámy k pianům a pianinům) se vyclívají jako příslušné nástroje. Ozvučné desky a kovové rámy se vyclívají podle své povahy.
584.Struny:
a) struny mosazné a z jiných obecných kovů800-
b) struny ocelové950-
c) struny střevové3000-
d) struny opředené3000 _
e) struny hedvábné7500 -
Hodiny:
585.Hodinky:za kus
a) se zlatými nebo zlacenými pouzdry100-
b) se stříbrnými nebo stříbřenými pouzdry40-
c) s jinakými pouzdry15 -
586.Pouzdra k hodinkám:
a) zlatá nebo zlacená70-
b) stříbrná nebo stříbřená17 -
c) jinaká5.50
Poznámka. Střední části hodinkových pouzder (carrures) se vyclívají jako úplná pouzdra, i když se dovezou bez víček.
587.Hodinkové stroje, též destičky k hodinkovým strojům (hodinkové kostry) a neopracované (surové) stroje (ébauches)8-
588.Hodinkové součástkyza 100 kg
a) nestříbřené, nezlacené1400-
b) stříbřené nebo zlacené2800-
589.Hodiny a hodinové stroje, výslovně nejmenované; hodinové kostry; pastorky se zasazenými čípky a přinýtovanými kolečky7000-
590.Všeliké součástky k hodinám saz. čís. 5891800-
591.Hodiny věžní a jich součástky650-
XLV. Kuchyňská sůl.
592.Kuchyňská sůl, čistá (kamenná, vařená a mořská sůl) nebo pomíšená s jinými látkami (dobytčí sůl, solné louhy, rapy, solanka), nejsou-li takovéto směsi zařaděny do jiného čís.labeze cla
593.Kuchyňská sůl chemicky čistá (chlorid sodný chem. čistý), potom pevné výrobky zřídelné, obsahující kuchyňskou sůl, k účelům léčebným a vědeckým150-
594.Solanka (rapy) a matečné louhy, obsahující kuchyňskou sůl, k účelům léčebným40-
595.Mořská voda přírodníbeze cla
Saz. čís.Všeobecná sazba
Kčs
za 100 kg
XLVI. Chemické látky pomocné a chemické výrobky.
596.Prvky výslovně jmenované:
a) síra (v kusech a roubících), též mletá, a sirný kvit; selen; brom; jod; fosfor; antimon kovový; rtuťbeze cla
b) arsen, kovy alkalické a kovy žíravých zemin8.40
597.Kysličníky a zásady, výslovně jmenované
a) 1. žíravé draslo pevné (hydroxyd draselný)210-
Poznámka k saz. pol. 597 a) 1. Zboží této sazební položky od 1. července 1950 do 30. června 195320,-
a) 2. žíravý natron pevný (hydroxyd sodný)160-
b) žíravý louh draselný a žíravý louh sodný (vodný roztok žíravého drasla a žíravého natronu)80-
c) 1. hydroxyd barnatý 12 -
c) 2. pálená magnesie (kysličník horečnatý; chemicky nečistý)1.20
d) peroxyd barya36 -
e) kysličník hlinitý a hydroxyd hlinitý, umělý za 100 kg
4,80
Poznámka. Kysličník hlinitý, dovážený k výrobě umělého korundu a pod., na povolení ústřední celní správy, za podmínek stanovených nařízenímbeze cla
f) kysličník arsenitý20-
g) zinková běloba (.kysličník zinečnatý bílý), zinková šeď (nečistý kysličník zinečnatý, šedý)Až na další je prosto dovozního cla od 1. 1. 1955 do 31. 12. 1963 dovážené zboží patřící do těchto sazebních čísel (položek nebo poznámek).
240-
h) kysličník cíničitý, umělý (cínový popel)beze cla
i) popel olověný36 -
k) klejt v šupinách a kusech (stříbrný a zlatý klejt)50-
l) klejt mletý, v prášku; massikot a suřík (minium)160-
m) zkapalněný kysličník uhličitý (kyselina uhličitá)180-
n) voda amoniakálná (čpavková voda plynárenská), bohatá amoniakem14 -
o) čpavek (amoniak)180-
p) čpavek (amoniak), zkapalněný720-
q) peroxyd vodíkuAž na další je prosto dovozního cla od 1. 1. 1955 do 31. 12. 1963 dovážené zboží patřící do těchto sazebních čísel (položek nebo poznámek).
600-
598.Kyseliny anorganické i organické:
a) kyselina fosforečná, tekutábeze cla
b) 1. kyselina solná32 -
b) 2. kyselina dusičná, dřevný ocet, surovýNa dobu od 1. 1. 1955 do 31. 12. 1963 se zrušují cla na dovoz zboží - kyselina dusičná patřícího do tohoto sazebního čísla.
50-
c) kyselina sírová:
1. nedýmavá (komorová, anglická)Až na další je prosto dovozního cla od 1. 1. 1955 do 31. 12. 1963 dovážené zboží patřící do těchto sazebních čísel (položek nebo poznámek).
44 -
2. dýmavá65 -
d) kyselina boritá:
1. surová1 -
2. přečištěnáAž na další je prosto dovozního cla od 1. 1. 1955 do 31. 12. 1963 dovážené zboží patřící do těchto sazebních čísel (položek nebo poznámek).
240-
Poznámka. Kyselina boritá, přečištěná, od 1. července 1950 do 30. června 195324,-
e) kyselina šťavelová500-
f) kyselina fluorovodíková600-
g) kyselina citrónová a vinná600-
h) kyseliny anorganické jinam nezařaděnéAž na další je prosto dovozního cla od 1. 1. 1955 do 31. 12. 1963 dovážené zboží patřící do těchto sazebních čísel (položek nebo poznámek).
15 %
i) kyseliny organické acyklické jinam nezařaděnéAž na další je prosto dovozního cla od 1. 1. 1955 do 31. 12. 1963 dovážené zboží patřící do těchto sazebních čísel (položek nebo poznámek).
15 %
k) kyseliny organické cyklické jinam nezařaděné Až na další je prosto dovozního cla od 1. 1. 1955 do 31. 12. 1963 dovážené zboží patřící do těchto sazebních čísel (položek nebo poznámek).
15 %
Solí a jiné sloučeniny, výslovně jmenované
599.Soli draselné, sodné a amonné, výslovně jmenované
a) soli hnojivé (soli draselné v přírozeném svém složení, t. zv. jalové [odklizové] a odpadkové soli, jakož i umělá hnojiva ze solných směsi), chlorid draselný, ledek sodný (přírodní [čilský] i umělý), nečištěný, surový borax, vinný kámen surový , vinné droždí (vinné kvasnice) suché, výpalkové uhlí
1. ledek sodný (přírodní [čilský] i umělý) nečištěnýAž na další je prosto dovozního cla od 1. 1. 1955 do 31. 12. 1963 dovážené zboží patřící do těchto sazebních čísel (položek nebo poznámek).
60-
2. ostatníbeze cla
b) síran sodnýAž na další je prosto dovozního cla od 1. 1. 1955 do 31. 12. 1963 dovážené zboží patřící do těchto sazebních čísel (položek nebo poznámek).
20-
c) 1. síran draselný, kysely síran draselný, draslo (potaš), obsahuje-li nejvýše 85% uhličitanu draselného95-
Poznámka. Síran draselný ke hnojení, na osvědčení ministerstva zemědělstvíbeze cla
c) 2. kyselý síran sodný32-
d) soda (uhličitan sodný) surová nebo krystalovaná75-
e) draslo (potaš), obsahuje-li více než 85% uhličitanu draselného vodní sklo, pevnéNa dobu od 1. ledna 1952 do 30. června 1953 se zrušují cla na dovoz zboží - vodní sklo, pevné patřícího do tohoto sazebního čísla.
180-
f) 1. soda kalcinovaná (žíhaná)Až na další je prosto dovozního cla od 1. 1. 1955 do 31. 12. 1963 dovážené zboží patřící do těchto sazebních čísel (položek nebo poznámek).
50-
f) 2. vodní sklo, tekuté120-
g) 1. chlorid amonný (salmiak)180-
g) 2. síran amonný beze cla
h) ledek draselný; ledek sodný, čištěný200,-
i) 1. borax čištěnýAž na další je prosto dovozního cla od 1. 1. 1955 do 31. 12. 1963 dovážené zboží patřící do těchto sazebních čísel (položek nebo poznámek).
300-
i) 1. kyselý uhličitan draselný a sodný, siřičitan sodný, pevný, kyselý siričitan sodný, pevný, sirnatan sodný, pevný240-
k) 1. surový manganan a manganistan draselný a sodný320-
k) 2. šťovan draselný (sůl šťavelová); vinný kámen, čištěný; uhličitan amonný za 100 kg 96,-
k) 3. dusitan sodný 10,-
Poznámka. Dusitan sodný, od 1. ledna 1951 do 30. června 195350,-
l) vodný roztok kyselého siřičitanu sodného (louh bisulfitový)95 -
m) 1 chroman draselný i sodný (žlutý) a dvojchroman draselný i sodný (červený)Až na další je prosto dovozního cla od 1. 1. 1955 do 31. 12. 1963 dovážené zboží patřící do těchto sazebních čísel (položek nebo poznámek).
240-
m) 2. octan amonný, octan draselný a octan sodný (čistý i nečistý [z dřevného octa])1000-
n) kyanoželeznatan a kyanoželezitan draselný (žlutá a červená sůl krevní) a sodný, kyanoželeznatan vápenatý285-
o) 1. sirník sodný160-
o) 2. sirník draselný, sirník amonný, chlorečnan draselný a sodný, fosforečnan sodný, dusičnan amonnýNa dobu od 1. 1. 1955 do 31. 12. 1963 se zrušují cla na dovoz zboží - chlorečnan draselný a sodný patřícího do tohoto sazebního čísla.
400
Poznámka. Dusičnan amonný (též ledek vápenatoamonný) k hnojení, na osvědčení ministerstva zemědělství beze cla
600.Sloučeniny vápníku, stroncia, barya a hořčíku, výslovně jmenované:
a) 1. citran a vinan vápenatý420-
Poznámka. Citran a vinan vápenatý, od 1. ledna 1951 do 30. června 195350,-
a) 2. technický molybdenan vápenatý; chlorid hořečnatý beze cla
b) uhličitan strontnatý, umělý; hydroxyd strontnatý8-
c) 1. umělý uhličitan barnatý10-
c) 2. chlorid vápenatý, nečistý; annalin (umělý síran vápenatý); sirnik barnatý, surový50
d) spodium (kostní uhlí)100-
e) chlorové vápno60-
f) sirník a sulfhydrát vápenatý; sirná játra vápenná 60,-
g) běloba na lesk, běloba barytová (uměly síran barnatý); síran horečnatý (hořká sůl)Až na další je prosto dovozního cla od 1. 1. 1955 do 31. 12. 1963 dovážené zboží patřící do těchto sazebních čísel (položek nebo poznámek).
240-
Poznámka. Síran horečnatý (hořká sůl), dovážený pro továrny na výrobu umělého hedvábí, na zvláštní povolení, za podmínek stanovených nařízenímAž na další je prosto dovozního cla od 1. 1. 1955 do 31. 12. 1963 dovážené zboží patřící do těchto sazebních čísel (položek nebo poznámek).
14 -
h) sířititan, kyselý siřičitan a sirnatan vápenatý, pevné160-
i) vodný roztok siřičitanu, kyselého siřičitanu a sirnatanu vápenatého60-
k) octan vápenatý, nečistý (z dřevného octa)1000-
l) 1. uhličitan vápenatý, umělý; fosforečnan vápenatý, umělý; karbid vápníku; dusičnan strontnatý; dusičnan barnatý; sloučeniny prvků vzácných zemin V době od 1. 1. 1955 do 31. 12. 1963 se nevyměřují a nevybírají cla při dovozu zboží - karbid vápníku patřícího do těchto sazebních čísel (položek nebo poznámek).
80,-
l) 2. chlorid barnatý 10,-
Poznámka. Uhličitan vápenatý, umělý a chlorid barnatý, od 1. ledna 1950 do 30. června 195350,-
m) dusíkaté vápnobeze cla
n) ledek vápenatýbeze cla
601.Sloučeniny hliníku, železa, chrómu, niklu a kobaltu, výslovně jmenováné:
a) všechna železitá mořidla; zelená skalice; minerální safflor (cafra), šmolka (smalty), skelné posýpátko24 -
b) kamence; síran hlinitý a chlorid hlinitý180-
c) octan hlinitý a octan hlinitý nečistý (z dřevného octa)240-
d) 1. sirník železnatý, umělý; chlorid železitý, pevný400-
d) 2. síran nikelnatý a nikelnato-amonnýAž na další je prosto dovozního cla od 1. 1. 1955 do 31. 12. 1963 dovážené zboží patřící do těchto sazebních čísel (položek nebo poznámek).
240-
602.Sloučeniny mědi, olova, zinku a cínu, výslovně jmenované:
a) modrá skalice; admontská skalice (směs zelené a modré skalice)150-
b) bílá skalice60-
c) selená plísta měděná (měděnka)80-
d) olověná běloba240-
e) 1. octan olovnatý; olověný cukr; olověný ocet600-
e) 2. cínová sůl (chlorid cínatý) a jiné cínové přípravky z ceny 3 %
e) 3. síran olovnatý, též scedlína olověná360-
f) dusičnan měďnatý; dusičnan olovnatý;. chlorid zinečnatý; sirník zinečnatý, bílý; lithapon, Griffitova běl800-
Poznámka. Lithopon a Griffitova běl, od 1. července 1948 do 30. června 1953150,-
603.Sloučeniny síry, selenu, antimon a a arsenu, výslovně jmenované
a) 1. antimonit (surma)beze cla
a) 2. sirouhlík180-
b) sirník arsenatý i arsenitý12 -
c) selenový kal36 -
d) chlorid sirný120-
604.Sloučeniny organické (ústrojné), výslovně jmenované
a) glycerin surovýAž na další je prosto dovozního cla od 1. 1. 1955 do 31. 12. 1963 dovážené zboží patřící do těchto sazebních čísel (položek nebo poznámek).
125-
b) glycerin čištěný, t. j. vodojasný nebo zbarvený, bez popeluAž na další je prosto dovozního cla od 1. 1. 1955 do 31. 12. 1963 dovážené zboží patřící do těchto sazebních čísel (položek nebo poznámek).
400-
c) 1 anilinový olej, nitrobenzen300-
c) 2. anthracen surový, naftalin surový, kyselina karbolová, surová42 -
d) pyridinové zásady400-
e) kresol (matečný louh po krystalované čisté kyselině karbolové)110-
f) 1. formaldehydAž na další je prosto dovozního cla od 1. 1. 1955 do 31. 12. 1963 dovážené zboží patřící do těchto sazebních čísel (položek nebo poznámek).
240-
f) 2. kreolin, lysol a podobné přípravky z ceny 4 %
g) kyselina salicylová a její deriváty3000-
h) kokain a jeho soli200 000-
Poznámka. Surový kokain, dovážený továrnami k výrobě kokainových solí, na dovolovací list, pod dozorem a za podmínek stanovených nařízením5000-
i) opiové alkaloidy a jejich deriváty 10000,-
Poznámka. Opiové alkaloidy a jejich deriváty, od 1. července 1948 do 30. června 195350 000,-
Ostatní chemické pomocné látky a výrobky
605.Saze (kopt), uhelný prášek a umleté černí (mimo rozdrobené uhlí kostní, které patří do saz. pol. 600d)
a) saze (kopt)40-
b) ostatní100-
606.Bistr ze sazí (bistr koptový)60-
607.Umělé černi750-
608.Leštidla na obuvz ceny 25 %
609.Tmelyz ceny 7 %
610.Želatina (čištěná, sušená klihovatina původu živočišného i rostlinného), též na prach utlučená a zboží z níAž na další je prosto dovozního cla od 1. 1. 1955 do 31. 12. 1963 dovážené zboží patřící do těchto sazebních čísel (položek nebo poznámek).
a) želatina650-
b) zboží želatinové800-
611.Klih všeho druhu, též vyzina (vyzí klí)Až na další je prosto dovozního cla od 1. 1. 1955 do 31. 12. 1963 dovážené zboží patřící do těchto sazebních čísel (položek nebo poznámek).
820-
612.Albumin a ostatní bílkoviny výslovně nejmenované, kasein: Až na další je prosto dovozního cla od 1. 1. 1955 do 31. 12. 1963 dovážené zboží patřící do těchto sazebních čísel (položek nebo poznámek).
a) albumin a albuminoidy240-
b) kasein220-
Poznámky
1. Kasein, dovážený k výrobě umělého rohu, na dovolovací list, pod dozorem a za podmínek stanovených nařízenímbeze cla
613.Škrob (také škrobová moučka)Až na další je prosto dovozního cla od 1. 1. 1955 do 31. 12. 1963 dovážené zboží patřící do těchto sazebních čísel (položek nebo poznámek).
350-
614.Lepek, škrobová lepidla (též dextrin a dextrinová lepidla) a jiné náhražky klovatiny, výslovně nejmenované, maz, šlichta a podobná lepidlá a apretury, obsahující škrob
a) lepekAž na další je prosto dovozního cla od 1. 1. 1955 do 31. 12. 1963 dovážené zboží patřící do těchto sazebních čísel (položek nebo poznámek).
750-
b) ostatní480-
Poznámka. Tmely a lepidla, pro drobný prodej upravené 2700,-
615.Lisované droždí (kvasnice)920-
616.Droždí (kvasnice) jiné, mimo droždí vinné a lisované320-
Poznámky:
1. Kvasnice matečné (matečné droždí) pro pivovary, pod dozorem a za podmínek stanovených nařízenímbeze cla
2. Sušené kvasnice dovážené ke krmení dobytka, na osvědčení ministerstva zemědělství beze cla
3. Sušené kvasnice, dovážené k výrobě polévkového koření, na dovolovací list, pod dozorem a za podmínek stanovených nařízením, od 1. ledna do 31. prosince 1949100,-
617.Fosfáty kyselinami rozložené (superfosfáty)Až na další je prosto dovozního cla od 1. 1. 1955 do 31. 12. 1963 dovážené zboží patřící do těchto sazebních čísel (položek nebo poznámek).
30-
618.Náhražky mýdla nenapuštěné voňavkami; poliment; cídicí z ceny pasty neobsahující mýdla; škrob na lesk z ceny 10 %
619.Kolodium, chloroform alkohol methylnatý (methanol, dřevný líh), alkoholy propylnaté, butylnaté, amylnaté přiboudlina, aceton, sehnaná kyselina octováAž na další je prosto dovozního cla od 1. 1. 1955 do 31. 12. 1963 dovážené zboží - kolodium; alkoholy propylnaté, butylnaté, emylnaté; přiboudlina; aceton; sehnaná kyselina octová, patřící do těchto sazebních čísel (položek nebo poznámek).
a) sehnaná kyselina octová3000-
b) ostatní
1. alkoholy propylnaté a butylnaté5000-
2. alkohol methylnatý300-
3. ostatní2000-
Poznámky
1. Alkoholy butylnaté k výrobě laků, vyclívané u výslovně zmocněných celnic ONV Až na další je prosto dovozního cla od 1. 1. 1955 do 31. 12. 1963 dovážené zboží patřící do těchto sazebních čísel (položek nebo poznámek).
za 100 kg 180,-
2. Alkoholy butylnaté, dovážené továrnami k výrobě octanů butylnatých, na zvláštní povolení, za podmínek stanovených nařízenímAž na další je prosto dovozního cla od 1. 1. 1955 do 31. 12. 1963 dovážené zboží patřící do těchto sazebních čísel (položek nebo poznámek).
180-
3. Přiboudlina surová, dovážená k průmyslovému zpracování na technický octan amylnatý, na zvláštní povolení, za podmínek stanovených nařízenímAž na další je prosto dovozního cla od 1. 1. 1955 do 31. 12. 1963 dovážené zboží patřící do těchto sazebních čísel (položek nebo poznámek).
12-
620.Ethery a estery:
a) ether ethylnatý 7200,-
b) ostatní:Až na další je prosto dovozního cla od 1. 1. 1955 do 31. 12. 1963 dovážené zboží patřící do těchto sazebních čísel (položek nebo poznámek).
1. v sudech5000,-
2. v jiných nádobách7500,-
Poznámka. Dimethylftalát, diethylftalát, dibutylftalát, monomethylether ethylenglykolu, dimethylether ethylenglykolu, monoethylether ethylenglykolu, diethylether ethylenglykolu, monoisopropylether ethylenglykolu, monobutylether ethylenglykolu, monoethylether diethylenglykolu, octan monomethyletheru ethylenglykolu, octan monoethyletheru ethylenglykolu, octan monoisopropyletheru ethylenglykolu, mléčnan ethylnatý, normální uhličitan propylnatý, normální fosforečnan butylnatý, normální ftalan monomethyletheru ethylenglykolu a normální ftalan monoethyletheru ethylenglykolu, k výrobě laků, vyclívané u výslovně zmocněných celnic ONV: Až na další je prosto dovozního cla od 1. 1. 1955 do 31. 12. 1963 dovážené zboží patřící do těchto sazebních čísel (položek nebo poznámek).
1. v sudech200-
2. v jiných nádobách210-
z ceny
621.Plyny zhuštěné, zkapalněné nebo ztužené, výslovně nejmenované15%
Poznámka. Argon, dovážený k výrobě elektrických lamp, a freon, dovážený pro továrny na výrobu chladicích zařízení, pod dozorem a za podmínek stanovených nařízením beze cla
622.Pomocné látky a výrobky chemické, výslovně nejmenované:ca 100 kg
a) peroxyd sodíku850-
Poznámka. Peroxyd sodíku od 1. července 1950 do 30. června 195335,-
b) kyselina benzoová a benzoan sodný600-
c) jodidy9300-
z ceny
d) ostatníAž na další je prosto dovozního cla od 1. 1. 1955 do 31. 12. 1963 dovážené zboží patřící do těchto sazebních čísel (položek nebo poznámek).
15%
nikoli však více než 6000 Kčs za 100 kg
Poznámky.
1. Dodekanol (dodecylalkohol, lauralkohol), hexadekanol (hexadecylalkohol, cetylalkohol), oktadekanol (oktadecylalkohol, stearinalkohol) a oktadecenol (nenasycený oktadecylalkohol), dovážené továrnami k výrobě textilních pracích, čisticích a pod. přípravků, na dovolovací list, pod dozorem a za podmínek stanovených nařízenímAž na další je prosto dovozního cla od 1. 1. 1955 do 31. 12. 1963 dovážené zboží patřící do těchto sazebních čísel (položek nebo poznámek).
za 100 kg
40-
2. Cyklohexanol (hexalin), methylcyklohexanol (methylhexalín), cyklodekanol (dekalin), cyklohexanon, methylcyklohexanon, trifenylfosfát a trikresylfosfát, k výrobě laků, vyclívané u výslovně zmocněných celnic ONVAž na další je prosto dovozního cla od 1. 1. 1955 do 31. 12. 1963 dovážené zboží patřící do těchto sazebních čísel (položek nebo poznámek).
z ceny
8 %
3. Karbid křemíku a umělý korund, dovážené k výrobě brousicích prostředků, na zvláštní povolení, za podmínek stanovených nařízenímAž na další je prosto dovozního cla od 1. 1. 1955 do 31. 12. 1963 dovážené zboží patřící do těchto sazebních čísel (položek nebo poznámek).
za 100 kg
10-
Saz. čís.Všeobecná sazba
Kčs
za 100 kg
XLVII. Pokosty, zboží barvířské, lékárnické a voňavkářské.
Pokosty:
623.Pokosty olejové (fermeže), bez přísady pryskyřice, terpentinu, minerálních olejů, lihu a pod z ceny 17 %
624.Pokosty lakové, též pokosty olejové s přísadou pryskyřice, terpentinu, minerálních olejů, lihu a pod z ceny 8 %
Poznámky.
1. Nitrocelulosové pokosty lakové, dovážené pro továrny na výrobu svrškových usní, na dovolovací list, pod dozorem a za podmínek stanovených nařízením 540,-
2. Roztoky umělých pryskyřic, bez přísad, dovážené k výrobě laků pro továrny na výrobu lakových pokostů 30,-
Barvy:z ceny
625.Dehtové barvy:
a) sirné černi; barvy antrachinonové, mimo kypové; barvy azovéAž na další je prosto dovozního cla od 1. 1. 1955 do 31. 12. 1963 dovážené zboží patřící do těchto sazebních čísel (položek nebo poznámek).
15 %
nikoli však více než 1500 Kčs za 100 kg
za 100 kg
b) ostatníbeze cla
Poznámky.
1. Dehtové barvy se vyclívají podle saz. čís. 625 i tehdy, jsou-li rozředěny dextrinem, kuchyňskou solí, Glauberovou solí, sodou nebo sirníkem sodným.
2. Deriváty suché destilace kamenouhelného dehtu, dovážené továrnami k výrobě dehtových barev, na dovolovací list, pod dozorem a za podmínek stanovených nařízenímbeze cla
626.Barvy výslovně nejmenované:Až na další je prosto dovozního cla od 1. 1. 1955 do 31. 12. 1963 dovážené zboží - barvy výslovně nejmenované, vyjma ultramarin modrý, patřící do těchto sazebních čísel (položek nebo poznámek).
a) kadmiová žluť (sirník kademnatý)20-
b) ostatní:
1. ultramarin modrý1 600,-
2. jiné14 %
Poznámka. Dehtová barviva kypová obsahující glycerin, bez jiných přísad50-
627.Všechny barvy ve tvaru tabulek a pod., v sáčcích, pastách, tubách, měchýřcích, mističkách, skleničkách, lasturách a krabicích2700-
628.Inkousty, inkoustové prášky, pečetní vosk1000-
629.Tužky, též barevné, kreslířská křída, zasazené i nezasazené; kreslířský uhel, tuše tekuté i pevné3000-
Zboží lékárnické a voňavkářské:
630.Lékárnické zboží (léčiva, léky a diagnostické látky, jakož i látky označené jako lékárnické zboží); prostředky proti škodlivým činitelům výroby rostlinné (jakož i látky jako takové označené); vaty a obvazy upravené k účelům léčebným:
I. lékárnické zboží:
a) sera, vakciny, lymfy a očkovací látky beze cla
b) v injekčním balení nejmenované v položce a)5000,-
c) náplasti 4000,-
d) ostatní:z ceny 10 %
II. prostředky proti škodlivým činitelům výroby rostlinné Až na další je prosto dovozního cla od 1. 1. 1955 do 31. 12. 1963 dovážené zboží patřící do těchto sazebních čísel (položek nebo poznámek).
2800,-
III. vaty a obvazy upravené k účelům léčebným330,-
Poznámka. Léčiva dovážená k dalšímu zpracování, na povolení ústřední celní správy, za podmínek stanovených nařízením 20,-
631.Octy, tuky a oleje, navoněné
a) ve schránách váhy 5 kg nebo větší1000-
b) ve schránách pod 5 kg7500-
632.Alkoholické aromatické tresti7500-
633.Zboží voňavkářské (jakož i všechny voňavé látky a směsi označené úpravou, štítky, návody a pod. jako voňavky), kosmetické prostředky:
a) prosté alkoholu:
1. směsi vonných látek (komposice, koncentráty) pro průmysl mydlářský, voňavkářský, potravinářský a pod.6000,-
2. ostatní9000,-
b) obsahující alkohol15.000-
XLVIII. Výrobky z tuků, vosků, parafinu a podobných látekz ceny
634.Pasty na podlahu 20 %
635.Svíčky a podobné zboží 25 %
za 100 kg
636.Olej na tureckou červeň 40,-
637.Mýdlo:
a) obyčejné40,-
b) jemné, t.j. navoněné nebo upravené pro drobný prodej 600,-
z ceny
638.Smáčecí, prací, emulgační a podobné prostředky pro textilní průmysl 10 %
639.Výrobky tvářené z vosku, parafinu, stearinu a podobných látek, jinam nezařaděné 20 %
XLIX. Zápalné zboží.
640.Zápalky a ostatní obyčejné zápalné zboží: za 100 kg
a) zápalky170,-
z ceny
b) ostatní5 %
641.Zboží ohňostrojné1200-
642.Doutnáky (zápalnice a bleskovice)1000-
643.Dutinky nábojnicové, roznětkové a rozbuškové, prázdné, neplněné3300-
644.Nábojnice, roznětky a rozbušky se zápalnou složí, též hotové (nabité)Až na další je prosto dovozního cla od 1. 1. 1955 do 31. 12. 1963 dovážené zboží patřící do těchto sazebních čísel (položek nebo poznámek).
4800-
Poznámka. Elektrické rozněcovače od 1. července 1947 do 30. června 1953beze cla
645.Střeliviny (pro střelné zbraně), trhaviny ze součástek černého prachu (ledku, síry a uhlí)1700-
646.Výbušniny (třaskaviny i trhaviny) nejmenované v saz. čís. 646
a) nitrocelulosa všech druhů300-
Poznámka. Nitrocelulosa k výrobě laků, dovážená pro továrny na výrobu lakových pokostů beze cla
b) ostatní 700-
L. Díla literární a umělecká.
647.Knihy, tiskoviny, též kalendáře s literární přílohou, časopisy, mapy, hudebniny, popsaný papír, spisy a rukopisybeze cla
648.Mědirytiny a ocelorytiny, kamenotisky, dřevorytiny, umělecké barvotisky a podobné výrobky, mimo hromadné výrobky obrázkového tisku, patřící do saz. čís. 299, fotografie:
a) fotografické zvětšeniny podobizenza kus
1. nezarámované20-
2. zarámované40-
za 100 kg
b) ostatníbeze cla
649.Malby na plátně, papíře, dřevě, obecných kovech nebo na kameni; kresby na papíře; plány beze cla
650.Desky z obecných kovů, kamene nebo dřeva pro tisk obrazůbeze cla
651.Sochy (též poprsí a sochy zvířat) a reliefy z kamene těžší 5 kg, sochy, poprsí a sochy zvířat z kovu nebo ze dřeva, avšak aspoň v přirozené velikostibeze cla
Poznámky ke třídě L.
1. Knihy, kalendáře, obrazy (vyjma hromadné výrobky obrázkového tisku saz. čís. 299), hudebniny atd. patří do saz. čís. 647 a 648 bez ohledu na vazbu.
Desky, pouzdra a podobné věci, do kterých jsou knihy, obrazy atd. vloženy nebo vsunuty, se vyclívají zvlášť podle povahy hmoty V obchodě obvyklé obaly ze surové lepenky které jsou pouze k ochraně (též se štítky), jsou beze cla.
2. Zarámované obrazy saz. čís. 648 (mimo fotografické zvětšeniny podobizen) a zarámované malby na papíře a kresby na papíře saz. čís. 649 se vyclívají podle povahy rámů. Při zarámovaných malbách na plátně, dřevě, obecných kovech nebo kameni (saz. čís. 649) se rámy vyclívají zvlášť podle své povahy; nelze-li jich odděliti od malby, vyclívá se polovina celkové váhy podle povahy rámů.
Obrazy ke knihám přivázané, í když patři do saz. čís. 299, pak ilustrace do textu knih vložené, nemají vlivu na stanovém celní sazby
LI. Odpadky.
652.Hnojivo živočišné i jiné, též umělá hnojiva jinde nezařaděná, popel dřevěný a uhelný, kosti, popel z kostí, využité uhlí kostní, upotřebitelné pouze k mrvení, moučka kostní, struska Thomasova a jiné strusky, též mleté, odštěpky z rohů a paznehtů, krev tekutá i vyschlá, zvířecí šlachy, masné odpadky k mrvení, zbytky při výrobě žluté krevní soli, voda amoniakálná (voda plynárenská) nenasycená
a) moučka kostníAž na další je prosto dovozního cla od 1. 1. 1955 do 31. 12. 1963 dovážené zboží patřící do těchto sazebních čísel (položek nebo poznámek).
10
b) ostatníbeze cla
653.Otruby (též mandlové), rýžové odpadky, sladový květ plevy, tuhé zbytky po výrobě mastných olejů, též mleté, výpalky, pomeje, vyloužené řepné řízky
a) tuhé zbytky po výrobě mastných olejů, též mletéAž na další je prosto dovozního cla od 1. 1. 1955 do 31. 12. 1963 dovážené zboží patřící do těchto sazebních čísel (položek nebo poznámek).
6 -
b) ostatníbeze cla
654Mláto a matoliny
a) vinné mláto a vinné matoliny170 -
b) jinébeze cla
655.Vinné droždí (kvasnice), těstovité80
Poznámky
1. Vinné droždí, dovážené k výrobě lihu, na dovolovací list, pod dozorem a za podmínek stanovených nařízenímbeze cla
2. Vinné droždí tekuté se vyclívá jako víno.
656.Odpadky z výroby skla, též nístějní sklo, skelné a hliněné střepy, odpadky hub mycích a koňských; kůže na klíhbeze cla
657Hadry a jiné odpadky k výrobě papíru, t j. lněné, bavlněné, hedvábné a vlněné hadry, odřezky papírové (odstřižky papírové), makulatura (popsaná i potištěná), staré sítě, staré lanoví a staré provazy, lněná cupanina (roztřepené plátno), odřezky klobouků
a) odřezky (odstřižky) papírové, makulatura (popsaná i potištěná)6 -
b) ostatníbeze cla
Poznámka. Noviny, časopisy a pod., které vzhledem ke svému stáří pozbyly svého vlastního významu a nejsou určeny pro výrobu papíru80 -
z hrubé váhy
Poznámka ke třídě LI. Odpadky, jež nejsou v sazebníku výslovně jmenovány a jichž se nedá použiti jinak, se vyclívají jako příslušné suroviny.

VŠEOBECNÁ POZNÁMKA K CELNÍMU SAZEBNÍKU DOVOZNÍMU

Aby se správně podle sazebníku zařadilo zboží spojené s jinými hmotami - mimo případy, ve kterých se nemá podle prováděcího nařízení k celnímu zákonu přihlížeti ke spojení nebo sazebník neobsahuje zvláštního ustanovení o spojení - jsou seřaděny hmoty ke spojení užívané ve tři skupiny a v sazebníku označeny jako hmoty velmi jemné, jemné a obyčejné.

Podle tohoto rozčlenění se pokládají:

a) za hmoty velmi jemné: slonovina, želvovina, perleť, jantar, gagat (pravé či napodobené); hedvábné zboží z přírodního hedvábí, krajky, výšivky na textilním zboží, umělé květiny a listoví saz. čís. 261 a 262, upravená péra ozdobná, práce vlásenkářská a jiné výrobky z vlasů; polodrahokamy, pravým zlatem zlacené nebo pravým stříbrem stříbřené obecné kovy (též železo neb ocel), pravým zlatem zlacené nebo pravým stříbrem stříbřené leonské dráty nebo předivo a práce z nich, jakož i práce z nepravých leonských drátů a přediva,

b) za hmoty jemné: kaučuk, kůže, voskované plátno výslovně nejmenované, voskovaný mušelín, voskovaná dykyta, knihařské plátno, kost nebo roh, umělé hmoty řezbářské (mimo napodobeniny hmot k a) patřících), ornamentované, niklované železo neb ocel, jemně opracované (ornamentované, niklované) obecné kovy, nikl; mořská pěna a její napodobeniny, láva, nepravé leonské dráty a předivo, jiné zboží textilní (mimo zboží textilní jmenované pod a), jakož i zboží provaznické a hrubé tkaniny saz. pol. 207a)1, 216a)1, 217a), patřící k obyčejným hmotám), spojení s pracemi z tvárného vosku; výšivky (nikoli přírodním hedvábím) na jiných látkách, nežli textilním zboží;

c) za hmoty obyčejné: všechny hmoty, které nejsou výslovně jmenovány pod a) a b)

Předměty vystrojené drahými kovy se vyclívají podle zvláštních ustanovení, obsažených v sazebníku, pokud nemají povahy zboží třídy XLIII.

Sas. čís.Všeobecni sazba
Kčs
za 100 kg
DRUHY DÍL.
VÝVOZ. Všechno zboží ve vývozu je beze cla.
658.Hadry a jiné odpadky k výrobě papíru, t. j. lněné, bavlněné, hedvábné a vlněné hadry, též máčené (polohadrovina, tuhá nebo tekutá papírovina), papírové odřezky (papírové odstřižky), makulatura (popsaná i potištěná), staré sítě, staré lanoví a staré provazy
659.Kosti všeho druhu; rohová duše (rohová jádra); plná kopyta a plné paznehty
Poznámka. Vytříděné kosti a odpadky z obrábění kostí, vyvážené továrnami kostěného zboží na zvláštní povoleni ministerstva financí
Poznámka ke druhému dílu „Vývoz". Všechno zboží, jež není jmenováno v saz. čís. 658 a 659, jest ve vývozu beze cla.
Přesunout nahoru