Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 25/1947 Sb.Vládní nařízení o započtení vojenské služby do právní služby kandidátů advokacie

Částka 12/1947
Platnost od 27.02.1947
Účinnost od 27.02.1947
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

25.

Vládní nařízení

ze dne 14. února 1947

o započtení vojenské služby do právní služby kandidátů advokacie

Vláda republiky Československé nařizuje podle čl. I, č. 4 zákona ze dne 26. května 1936, č. 144 Sb., kterým se mění a doplňují některá ustanovení o advokátech:


§ 1

(1) Vojenská služba se započítává do právní služby předepsané pro zápis do seznamu advokátů polovinou.

(2) Kandidátům advokacie, kterým bude zkrácena doba právní služby, předepsaná pro zápis do seznamu advokátů, podle § 5, odst. 1 zákona ze dne 16. října 1946, č. 201 Sb., o úpravě některých otázek týkajících se advokacie, se započítá vojenská služba podle tohoto nařízení jen, pokud tím nebude doba předepsané právní služby u advokáta zkrácena celkem o více než 1 1/2 roku.

(3) Kandidátům advokacie, kterým bude zkrácena doba právní služby, předepsaná pro zápis do seznamu advokátů, podle § 5, odst. 2 uvedeného zákona, se započítá vojenská služba podle tohoto nařízení jen, pokud tím nebude doba předepsané právní služby u advokáta zkrácena celkem o více než 3 roky.

§ 2

Vojenskou službou podle tohoto nařízení se rozumí služba presenční a vojenský výcvik příslušníků náhradní zálohy v československé branné moci; k době, o niž byla vojenská služba prodloužena z trestu, se nepřihlíží.


§ 3

Vládní nařízení ze dne 3. července 1936, č. 224 Sb., o započtení vojenské služby presenční do právní praxe kandidátů advokacie, se zrušuje.


§ 4

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení a platí v zemích České a Moravskoslezské; provede je ministr spravedlnosti.


Gottwald v. r.

Dr. Zenkl v. r.

Ďuriš v. r.

Ursíny v. r.

Zmrhal v. r.

Fierlinger v. r.

Dr. Pietor v. r.

Široký v. r.

Ing. Kopecký v. r.

arm. gen. Svoboda v. r.

Hála v. r.

Nosek v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Dr. Procházka v. r.

Dr. Stránský v. r.

Majer v. r.

Dr. Drtina v. r.

Dr. Franek v. r.

Kopecký v. r.

Dr. Clementis v. r.

Laušman v. r.

Lichner v. r.

Přesunout nahoru