Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 231/1947 Sb.Vládní nařízení, jímž se nově upravují některé úkoly dvouletého hospodářského plánu

Částka 106/1947
Platnost od 31.12.1947
Účinnost od 31.12.1947
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

231.

Vládní nařízení

ze dne 9. prosince 1947,

jímž se nově upravují některé úkoly dvouletého hospodářského plánu

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 16, odst. 3 zákona ze dne 25. října 1946, č. 192 Sb., o dvouletém hospodářském plánu:


§ 1

Základní úkoly, stanovené zákonem č. 192/1946 Sb. (dále jen "zákon") v oborech průmyslu, zemědělství a stavebnictví, které jsou dotčeny podstatnou změnou v předpokladech, za nichž byl dvouletý hospodářský plán sestaven, způsobenou mimořádnými hospodářskými poměry a neúrodou v roce 1947, se nově upravují podle dalších ustanovení.

§ 2

Základní úkoly v průmyslu

Z úkolů, které zákon stanoví v § 2 jako základní úkoly pro průmysl na rok 1948, se dále uvedené úkoly nově upravují tak, že činí

a) ve výrobě báňské:

výroba koksu  4,840.000 tun,
těžba železné rudy 1,290.253 tun;

b) ve výrobě energie:

výroba elektřiny7.556,000.000 kWh,
výroba plynu680,150.000 m3;

c) ve výrobě hutnické:

výroba surového železa. 1,508.500 tun,
výroba surové oceli..2,455.000 tun,
výroba válcovaných výrobků. 1,730.000 tun;

d) v průmyslu železa a kovu:

výrobu železničních vagónu 7.802 kusy,
výroba tramvajových vozů á trolejbusů.135 kusů,
výroba hospodářských strojů hodnotu1.448,195.000 Kčs,
     při čemž činí zejména výroba
     strojů na zpracování a přípravu půdy102.844 kusy,
     strojů secích a sázecích16.100 kusů,
     strojů sklizňových49.607 kusů,
     strojů na zpracování sklizně 11.467 kusů,
     strojů na přípravu krmiv55.023 kusy,
     ostatních hospodářských strojů 65.318 kusů,
výroba odlitků 362.000 tun,
výroba elektromotoru 0,5 do 25 kW 270.000 kusů,
výroba motocyklů 70.250 kusů,
výroba radiopřijímačů200.000 kusů;

e) ve výrobě chemické:

výroba synthetických pohonných látek z převážné domácích surovino 22% více proti stavu v roce 1946,
výroba mazacích olejůo 103% více proti stavu v roce 1946,
výroba benzenu (benzolu) a homologůo 44% více proti stavu v roce 1946,
výroba fosforečných hnojiv314.1656 tun,
výroba dusíkatých hnojiv146.820 tun,
výroba kyseliny sírové 205.842 tuny
výroba sody102.400 tun,
výroba umělé stříže16.750 tun,
výroba umělého hedvábí5.000 tun;

f) v průmyslu sklářském:

výroba dutého skla110.570 tun,
výroba plochého skla17,000.000 m2,
výroba drobného skla5.500 tun;

g) v průmyslu kamene, zemin a keramiky:

výroba cementu o 6,6% více, než bylo stanoveno předběžným rozvrhovým číslem pro rok 1948 („orientačním číslem“).
výroba cihel964,900.000 jednotek,
výroba tašek156,648.000 kusů,
výroba vápna 814.000 tun

h) v průmyslu papírenském:

výroba buničiny241.500 tun,
výroba papíru236.750 tun,
výroba lepenky70.300 tun;

i) v průmyslu dřeva:

výroba řeziva jehličnatého a listnatého3,015.000 m3,
výroba obchodních dýh7,079.000 m2;.

j) v průmyslu textilním a oděvním:

výroba bavlnářských přízí (bavlněné příze s přízí vigoňovou)76,845.000 kg,
výroba vlněné (česané a mykané) příze 26.492.000 kg,
výroba lněné příze9,460.000 kg,
výroba tkanin z bavlny, lnu a hedvábí73,750.000 kg,
výroba vlněných tkanin 19.800.000 kg,
výroba jutových tkanin o 0,4% více, než bylo stanoveno orientačním číslem,
výroba punčoch a ponožek 61,000.000 párů;

k) v průmyslu kožedělném a gumárenském:

výroba obuvi52,349.400 párů,
výroba obručí pro jízdní kola a motocykly5,040.000 kusů,
výroba obručí pro osobní automobily, nákladní automobily a traktory 674.000 kusů,

l) v průmyslu cukrovarnickém:

výroba rafinovaného cukru 672.400 tun,
výroba melasy  158.100 tun;

m) v průmyslu mlynářském:

výroba mlýnských jedlých výrobků z pšenice a žita .1,679.120 tun;

n) v průmyslu potravinářském:

výroba mlékárenského másla 19.600 tun;

o) v průmyslu pivovarském a sladařském:

výroba sladu  109.000 tun,
výroba piva 8,000.000 hl;

p) v průmyslu lihovarnickém:

výroba surového lihu  267.290 hl.

§ 3

Základní úkoly v zemědělství

(1) Z úkolů, které zákon stanoví v § 3, odst. 1 jako základní úkoly pro zemědělství na rok 1948, se dále uvedené úkoly nově upravují tak, že činí

a) ve výrobě rostlinné:

výroba pšenice1,440.826 tun,
výroba žita a soureže 1,172.695 tun,
chlebového obilí celkem 2,613.521 tunu,.
výroba ječmene1,084.767 tun,
výroba ovsa 1,017.102 tuny,
výroba brambor 8,001.831 tunu,
výroba olejnin 48.011 tun;

b) ve výrobě živočišné:

výroba hovězího masa 114.700 tun
výroba vepřového masa 195.400 tun
výroba sádla  21.120 tun
výroba mléka 21,715.000 hl,
výroba vajec920,000.000 kusů.

(2) Úkol, který zákon stanoví v § 3, odst. 2 jako základní úkol pro zemědělství na rok 1948, se nově upravuje tak, že procento, o které se má zvýšit počet ovocných stromů, činí 6 %.

§ 4

Základní úkoly v stavebnictví

Z úkolů, které zákon stanoví v § 4 jako základní úkoly pro stavebnictví, se dále uvedené úkoly nově upravují tak, že po zvýšení provedeném vládním nařízením ze dne 1. července 1947, č. 131 Sb., kterým se nově upravují některá opatření k provedení dvouletého hospodářského plánu, bude úkolem stavebnictví zejména:

a) obnoviti, po případě nově postaviti 113 213 bytových jednotek nákladem 19 660 milionů Kčs,

b) obnoviti, po případě nově postaviti veřejné stavby nákladem 14 871 milionů Kčs,

c) poříditi stavby pro průmysl nákladem 10 910 milionů Kčs,

d) poříditi stavby pro zemědělství nákladem 1 894 milionů Kčs,

e) obnoviti, dostavěti nebo poříditi stavby pro dopravu nákladem 7 745 milionů Kčs.

§ 5

Ustanovení § 1, odst. 1 vládního nařízení ze dne 7. října 1947, č. 189 Sb., o rozvržení úkolů, vyplývajících z dvouletého hospodářského plánu, na zemědělské podniky a na chovatele skotu, prasat a slepic v hospodářském roce 1947/1948, se pozměňuje tak, že se úkol výroby olejnin stanovený na hospodářský rok 1947/1948 nově upravuje na 48 011 tun.


§ 6

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou je všichni členové vlády.


Gottwald v. r.

Dr. Zenkl v. r.

Kopecký v. r.

Dr. Šrámek v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Dr. Kočvara v. r.

Ďuriš v. r.

Tymeš v. r.

Dr. Čepička v. r.

Široký v. r.

Dr. Pietor v. r.

Masaryk v. r.

Ing. Kopecký v. r.

arm. gen. Svoboda v. r.

Hála v. r.

Dr. Ripka v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Nosek v. r.

Dr. Procházka v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Majer v. r.

Dr. Stránský v. r.

Dr. Franek v. r.

Dr. Drtina v. r.

Dr. Clementis v. r.

Lichner v. r.

Přesunout nahoru