Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 227/1947 Sb.Zákon o jednorázových mimořádných přídavcích k důchodům z veřejnoprávního sociálního pojištění pro rok 1947

Částka 106/1947
Platnost od 31.12.1947
Účinnost od 01.12.1947
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

227.

Zákon

ze dne 18. prosince 1947

o jednorázových mimořádných přídavcích k důchodům z veřejnoprávního sociálního pojištění pro rok 1947

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


§ 1

(1) K důchodům z invalidního a starobního, pensijního soukromých zaměstnanců, hornického pensijního a provisního pojištění, na něž má oprávněný nárok v prosinci 1947, se poskytnou pro rok 1947 tyto jednorázové přídavky:

k důchodu invalidnímu a starobnímu Kčs 1.200,-,
k důchodu vdovskému a vdoveckému Kčs 1.000,-,
k důchodu sirotčímu, rodičů a jiných pozůstalých Kčs 700,-,
k přídavku na děti (vychovávacímu příplatku)Kčs 300.

Přídavek se neposkytne k starobním odměnám z provisního pojištění.

(2) Přídavek podle odstavce 1 se zvyšuje u bezmocných v poměru, v němž je zvýšen důchod pro bezmocnost.

(3) Požívá-li oprávněná osoba několika důchodů uvedených v odstavci 1, poskytne se jí pouze přídavek nejvyšší. Přídavek podle tohoto zákona nepřísluší poživatelům odpočivných nebo zaopatřovacích platů z prostředků veřejných, leč by přídavek podle tohoto zákona byl vyšší než obdobný přídavek, který se jim poskytne k těmto platům z veřejných prostředků; dále nepřísluší zaměstnaným důchodcům, mají-li ze svého zaměstnání nárok na plný vánoční příspěvek v roce 1947.

§ 2

(1) K důchodům z úrazového pojištění, na něž má oprávněný nárok v prosinci 1947, se poskytnou pro rok 1947 tyto jednorázové přídavky:

a) k důchodu zraněného se ztrátou schopnosti k výdělku 100%Kčs 1.200,-,
b) k důchodu zraněného s menší ztrátou schopnosti k výdělku, nejméně však se ztrátou schopnosti 50%, poměrná část
částky Kčs 1.200,-, která odpovídá míře zmenšení schopnosti k výdělku,
c) k důchodu vdovskému a vdoveckému Kčs 1.000,-,
d) k důchodům ostatních oprávněných osob Kčs 700,-.

(2) Přídavek k důchodu zraněného, který má podle příslušných předpisů nárok na zvýšení důchodu (ošetřovné) pro bezmocnost, se zvyšuje o polovinu.

(3) Přídavek se neposkytne osobám, které mají nárok na jednorázový přídavek již z důchodového pojištění podle § 1, dále poživatelům odpočivných nebo zaopatřovacích platů z prostředků veřejných, leč by přídavek podle tohoto zákona byl vyšší než obdobný přídavek, který se jim poskytne k těmto platům z veřejných prostředků, jakož i zaměstnaným důchodcům, mají-li ze svého zaměstnání nárok na plný vánoční příspěvek v roce 1947. Požívá-li oprávněná osoba několika důchodů z úrazového pojištění, poskytne se jí pouze přídavek nejvyšší.

§ 3

K důchodům vypláceným do ciziny se přídavek neposkytuje.

§ 4

Neprávem přijaté přídavky jest nositel pojištění oprávněn sraziti si z běžného důchodu nebo z jiné dávky, na kterou má týž příjemce nárok.

§ 5

Přídavky podle tohoto zákona jsou osvobozeny od daně ze mzdy.

§ 6

Náklady spojené s výplatou přídavků podle tohoto zákona hradí nositelé pojištění ze svého.


§ 7

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. prosince 1947; provede jej ministr sociální péče.


Dr. Beneš v. r.

Gottwald v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Přesunout nahoru