Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 217/1947 Sb.Zákon o jednorázovém mimořádném vánočním přídavku poživatelům státních starobních podpor pro rok 1947

Částka 105/1947
Platnost od 30.12.1947
Účinnost od 01.12.1947
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

217.

Zákon

ze dne 18. prosince 1947

o jednorázovém mimořádném vánočním přídavku poživatelům státních starobních podpor pro rok 1947

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


§ 1

K státním starobním podporám vypláceným v prosinci roku 1947 podle zákona ze dne 21. března 1929, č. 43 Sb., o státních starobních podporách, ve znění předpisů jej měnících a doplňujících a podle nařízení Slovenské národní rady ze dne 23. srpna 1945, č. 107 Sb. n. SNR, o dočasné úpravě státní starobní podpory, ve znění nařízení Slovenské národní rady ze dne 26. února 1946, č. 27 Sb. n. SNR, se poskytne pro rok 1947 jednorázový mimořádný vánoční přídavek.

§ 2

Přídavek činí 1 000 Kčs. Poskytuje-li se státní starobní podpora dvěma osobám, žijícím ve společné domácnosti, činí přídavek každé z nich 750 Kčs; bezmocnému poživateli státní starobní podpory se však v takovém případě poskytne přídavek 1 000 Kčs.

§ 3

K státním starobním podporám vypláceným do ciziny se přídavek neposkytuje.

§ 4

Náklady spojené s výplatou přídavku se uhradí ze státních prostředků.

§ 5

Přídavky podle tohoto zákona jsou osvobozeny od daní.


§ 6

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. prosince 1947; provede jej ministr sociální péče v dohodě s ministrem financí.


Dr. Beneš v. r.

Gottwald v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Přesunout nahoru