Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 214/1947 Sb.Vládní nařízení o zřízení kategorie úředníků měřické služby ve služební třídě Ib

Částka 103/1947
Platnost od 24.12.1947
Účinnost od 01.01.1947
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

214.

Vládní nařízení

ze dne 2. prosince 1947

o zřízení kategorie úředníků měřické služby ve služební třídě Ib

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 4, odst. 3, § 5, odst. 2, § 7, odst. 1, § 9, odst. 1, § 21, odst. 1 a § 210 odst. 1 zákona ze dne 24. června 1926, č. 103 Sb., o úpravě platových a některých služebních poměrů státních zaměstnanců (platového zákona):


§ 1

(1) V oborech státní správy, v nichž jsou zřízeny podle příslušných předpisů kategorie úředníků měřické služby ve služební třídě Ic, zřizují se kategorie úředníků měřické služby ve služební třídě Ib.

(2) Jako předběžné vzdělání podle příslušných předpisů a zároveň jako zvláštní podmínka pro ustanovení čekatelem v nově zřízených kategoriích úředníků měřické služby ve služební třídě Ib se stanoví absolvování střední školy a čtyřletých zeměměřických studií na vysoké škole technické, jakož i úspěšný výkon předepsaných státních zkoušek.

(3) Úředníci (čekatelé) měřické služby ustanovení doposud ve služební třídě Ic se převádějí, pokud vykazují předběžné vzdělání uvedené v odstavci 2, do kategorie úředníků měřické služby ve služební třídě Ib.

§ 2

(1) Ustanovení vládního nařízení ze dne 15. července 1927, č. 103 Sb., o úřednických kategoriích a úředních titulech, a vládního nařízení ze dne 10. července 1931, č. 132 Sb., o zvláštních podmínkách pro ustanovení úřednickým čekatelem nebo úředníkem a pro povýšení úředníka v jednotlivých úřednických kategoriích a služebních oborech, jakož i příloh těchto nařízení, ve znění vládního nařízení ze dne 25. března 1938, č. 61 Sb., pokud se vztahují na úředníky (čekatele) měřické služby ve služební třídě Ic a nejsou v rozporu s ustanovením § 1, platí i pro úředníky (čekatele) nově zřízené kategorie úředníků měřické služby ve služební třídě Ib.

(2) Ustanovení vládního nařízení ze dne 5. března 1927, č. 15 Sb., o úpravě platových a některých služebních poměrů zaměstnanců československých státních drah, ve znění vládního nařízení ze dne 28. května 1946, č. 146 Sb., platná pro úředníky (čekatele) ve služební třídě Ib, se vztahují i na úředníky (čekatele) nově zřízené kategorie úředníků měřické služby ve služební třídě Ib.


§ 3

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1947 a platí v zemích České a Moravskoslezské; provedou je ministři vnitra, financí, zemědělství, dopravy a techniky.


Gottwald v. r.

Dr. Kočvara v. r.

Dr. Pietor v. r.

Tymeš v. r.

Hála v. r.

Masaryk v. r.

Ing. Kopecký v. r.

arm. gen. Svoboda v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Nosek v. r.

Dr. Procházka v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Majer v. r.

Dr. Stránský v. r.

Dr. Franek v. r.

Dr. Drtina v. r.

Dr. Clementis v. r.

Ďuriš v. r.

Lichner v. r.

Přesunout nahoru