Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 188/1947 Sb.Vládní nařízení o zřízení obvodní rady pro Prahu XX-Strašnice

Částka 88/1947
Platnost od 14.11.1947
Účinnost od 14.11.1947
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

188.

Vládní nařízení

ze dne 21. října 1947

o zřízení obvodní rady pro Prahu XX-Strašnice

Vláda republiky Československé nařizuje podle čl. 3 ústavního dekretu presidenta republiky ze dne 4. prosince 1944, č. 18 Úř. věst. čsl. (příloha k vyhlášce č. 43/1945 Sb.), o národních výborech a prozatímním Národním shromáždění:


Čl. I

Pro městský obvod Praha XX-Strašnice se zřizuje obvodní rada. Její obvod se vylučuje z obvodu obvodní rady pro Prahu XIII-Vršovice.

Čl. II

(1) Obvodní rady pro Prahu XIII a pro Prahu XX se vytvoří (nově vytvoří) a zvolí své složky podle zásad stanovených ve vládním nařízení ze dne 27. května 1946, č. 120 Sb., o obnovení národních výborů na podkladě výsledků voleb do ústavodárného Národního shromáždění, a v předpisech podle něho vydaných.

(2) Podrobnosti stanoví ministr vnitra směrnicemi, v nichž zejména určí lhůty pro podání listin kandidátů.

(3) Působnost dosavadní obvodní rady pro Prahu XIII a všech jejích složek (komisí a pod.) končí ustavením (novým ustavením) obvodních rad pro Prahu XIII a pro Prahu XX. Funkcionáři dosavadní obvodní rady pro Prahu XIII zůstávají však ve svých funkcích až do doby, kdy se ujmou funkce funkcionáři nově zvolení.


Čl. III

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr vnitra.


Dr. Beneš v. r.

Gottwald v. r.

Zenkl v. r.

Ďuriš v. r.

Fierlinger v. r.

Zmrhal v. r.

Široký v. r.

Dr. Pietor v. r.

arm. gen. Svoboda v. r.

Ing. Kopecký v. r.

Dr. Ripka v. r.

Hála v. r.

Nosek v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Dr. Procházka v. r.

Dr. Stránský v. r.

Majer v. r.

Dr. Drtina v. r.

Dr. Franek v. r.

Kopecký v. r.

Dr. Clementis v. r.

Lichner v. r.

Přesunout nahoru