Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 186/1947 Sb.Zákon, jímž se mění některá ustanovení zákona ze dne 15. října 1925, č. 225 Sb., o poplatcích za úřední úkony zastupitelských úřadů Československé republiky

Částka 87/1947
Platnost od 13.11.1947
Účinnost od 13.11.1947
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

186.

Zákon

ze dne 15. října 1947,

jímž se mění některá ustanovení zákona ze dne 15. října 1925, č. 225 Sb., o poplatcích za úřední úkony zastupitelských úřadů Československé republiky

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


§ 1

Ustanovení § 14, odst. 2 zákona č. 225/1925 Sb. se mění a zní takto: "Poplatek se vyměřuje podle okolností buď ústně nebo písemně".

§ 2

(1) Pevné částky poplatků, stanovené v sazebníku, který tvoří součást zákona č. 225/1925 Sb. (nadále jen "sazebník"), se zvyšují na trojnásobek.

(2) V úvodní větě položky 12 sazebníku se označení poplatného úředního úkonu doplňuje a zní: "Za rozhodčí výrok přednosty zastupitelského úřadu nebo za znalecký posudek zastupitelského úřadu:".


§ 3

Ministr zahraničních věcí vyhlásí v dohodě s ministrem financí ve Sbírce zákonů a nařízení sazebník, upravený podle tohoto zákona, a zároveň stanoví den, kterým upravený sazebník nabývá účinnosti.

§ 4

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministr zahraničních věcí v dohodě s ministrem financí.


Dr. Beneš v. r.

Gottwald v. r.

Dr. Clementis v. r.

Přesunout nahoru