Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 178/1947 Sb.Zákon o částečné změně sazby daně z obohacení

Částka 86/1947
Platnost od 12.11.1947
Účinnost od 12.11.1947
Zrušeno k 01.07.1957 (26/1957 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

178.

Zákon

ze dne 15. října 1947

o částečné změně sazby daně z obohacení

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


§ 1

(1) K dani z obohacení (dědické a darovací) podle sazby připojené k zákonu ze dne 12. srpna 1921, č. 337 Sb., o dani z obohacení, se vybírá přirážka, která činí:

a) 25 % u nabytí podrobených dani podle první až třetí třídy sazby, u první a druhé třídy se však vybírá jen k dani, připadající na část nabytí, která převyšuje hodnotu 2 000 000 Kčs,

b) 50 % u nabytí podrobených dani podle čtvrté až šesté třídy téže sazby.

(2) Přirážka podle odstavce 1 jest součástí daně z obohacení.

(3) Od přirážky jsou osvobozena nabytí, pro něž přísluší sleva na dani z obohacení podle § 3, odst. 3 zákona ze dne 30. ledna 1947, č. 13 Sb., o úlevách v oboru daně z obohacení a poplatků pro pozůstalosti po účastnících národního boje za osvobození a po obětech nepřátelské persekuce a války, jakož i pro některá věnování.


§ 2

Poznámka 4 k sazbě daně z obohacení se mění a zní:

"Nezletilým dětem a vnukům zůstavitelovým přísluší za každý rok chybějící do zletilosti sleva daně dědické na ně připadající, a to při nápadech do 50 000 Kčs 5 %ní (nejvýše však 100 %) a při nápadech do 100 000 Kčs 3 %ní.

Zlomek roku aspoň šestiměsíční se počítá za celý rok."


§ 3

Nabyvatelům, kteří mají více než dvě děti, přísluší při čisté hodnotě nápadu do 50 000 Kčs sleva daně dědické za třetí dítě 20 %, za čtvrté 30 %, za páté 50 %. Při čisté hodnotě nápadu přes 50 000 Kčs do 100 000 Kčs přísluší nabyvatelům náležejícím do první a druhé třídy uvedené sazby jen sleva 10 % za třetí dítě, 15 % za čtvrté a 25 % za páté a každé další dítě (nejvýše však 100 %).

§ 4

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministr financí.


Dr. Beneš v. r.

Gottwald v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Přesunout nahoru