Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Ústavní zákon č. 171/1947 Sb.Ústavný zákon o mierovej smluve medzi Mocnosťami spojenými a sdruženými a Maďarskom

Částka 83/1947
Platnost od 14.10.1947
Účinnost od 14.10.1947
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

171.

Ústavný zákon

zo dňa 14. októbra 1947,

o mierovej smluve medzi Mocnosťami spojenými a sdruženými a Maďarskom.

Ústavodarné Národné shromaždenie republiky Československej usnieslo sa na tomto ústavnom zákone:


§ 1.

Ústavodarné Národné shromaždenie súhlasí s mierovou smluvou medzi Mocnosťami spojenými a sdruženými na strane jednej a Maďarskom na strane druhej, podpísanou v Paríži dňa 10. februára 1947.

§ 2.

Zmena štátneho územia a štátnych hraníc, nastalá podľa tejto smluvy, nadobúda s medzinárodnou účinnosťou tiež účinnosť vnútroštátnu.


§ 3.

Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykonajú ho ministri zahraničných vecí a vnútra v dohode so zúčastnenými ministrami.


Dr. Beneš v. r.

Gottwald v. r.

Za ministra Masaryka:

Dr. Clementis v. r.

Nosek v. r.

Přesunout nahoru