Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 151/1947 Sb.Vyhláška ministra financí o ražbě a vydání stříbrných padesátikorun na pamět slovenského národního povstání

Částka 72/1947
Platnost od 28.08.1947
Účinnost od 28.08.1947
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

151.

Vyhláška ministra financí

ze dne 25. srpna 1947

o ražbě a vydání stříbrných padesátikorun na paměť slovenského národního povstání

Podle § 3 dekretu presidenta republiky ze dne 19. října 1945, č. 91 Sb., o obnovení československé měny, stanovím:


§ 1

(1) Na paměť slovenského národního povstání se razí 1 000 000 kusů pamětních stříbrných padesátikorun.

(2) Pamětní padesátikoruny se razí ze směsi o 500 dílech stříbra, 400 dílech mědi, 50 dílech niklu a 50 dílech zinku. Hrubá váha pamětní padesátikoruny jest 10 g. Při ražbě jest dovolena úchylka nahoru i dolů v hrubé váze 10/1000 a v čistosti stříbra 5/1000. Průměr mince jest 28 mm.

(3) Na líci padesátikoruny jest státní znak republiky Československé a pod ním nápis "REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ" ve dvou řádcích. Dole vpravo od státního znaku jest značka původcova "O.Š".

(4) Na rubu padesátikoruny jest v pravé části plochy vzpřímená postava ženy bojovnice v řasnaté pláštěnce, symbolisující slovenské národní povstání. Levou rukou drží pušku, v pravé ruce nese šestilistou lipovou ratolest. V levé horní části jest umístěno označení hodnoty mince číslicí "50". V měsíčkovité ploše vpravo při okraji mince jsou data tříletí slovenského národního povstání "1944*29.8.*1947". Pod pravou rukou ženy jest značka původcova "P".

(5) Okraj mince jest hladký se střídavě vyraženými šesticípými hvězdičkami a jednoduchými vlnovkami; po obou stranách mince jest plochá obruba.

§ 2

Pamětní stříbrné padesátikoruny počne Národní banka Československá vydávati u hlavního ústavu v Praze, u oblastního ústavu pro Slovensko v Bratislavě a u všech svých filiálek dne 28. srpna 1947.


§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Dr. Dolanský v. r.


Kresba stříbrné pamětní padesátikoruny

líc

Kresba stříbrné pamětní padesátikoruny - líc

rub

Kresba stříbrné pamětní padesátikoruny - rub

Přesunout nahoru