Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 124/1947 Sb.Zákon, jímž se zřizuje Vysoká škola sociální v Brně

Částka 57/1947
Platnost od 17.07.1947
Účinnost od 17.07.1947
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

124.

Zákon

ze dne 24. června 1947,

jímž se zřizuje Vysoká škola sociální v Brně

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


§ 1

Počátkem zimního semestru studijního roku 1947/48 zřizuje se v Brně Vysoká škola sociální.

§ 2

(1) Vysoká škola sociální je oprávněna udíleti akademické hodnosti.

(2) Statut Vysoké školy sociální vydá vláda nařízením.

(3) Studijní a zkušební řády vydá ministr školství a osvěty.


§ 3

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou jej všichni členové vlády.


Dr. Beneš v. r.

Gottwald v. r.

Dr. Zenkl v. r.

Kopecký v. r.

Dr . Šrámek v. r.

Laušman v. r.

Ursíny v. r.

Ďuriš v. r.

Fierlinger v. r.

Zmrhal v. r.

Široký v. r.

Dr. Pietor v. r.

Masaryk v. r.

Ing. Kopecký v. r.

arm. gen. Svoboda v. r.

Hála v. r.

Dr. Ripka v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Nosek v. r.

Dr. Procházka v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Majer v. r.

Dr. Stránský v. r.

Dr. Franek v. r.

Dr. Drtina v. r.

Dr. Clementis v. r.

Lichner v. r.

Přesunout nahoru