Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 117/1947 Sb.Zákon o jednorázových mimořádných přídavcích k důchodům z veřejnoprávního sociálního pojištění pro rok 1946

Částka 53/1947
Platnost od 07.07.1947
Účinnost od 01.12.1946
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

117.

Zákon

ze dne 11. června 1947

o jednorázových mimořádných přídavcích k důchodům z veřejnoprávního sociálního pojištění pro rok 1946

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


§ 1

(1) K důchodům z invalidního a starobního, pensijního a provisního pojištění, na jejichž výplatu měl oprávněný nárok v prosinci 1946, se poskytují pro rok 1946 tyto jednorázové přídavky:

k důchodu invalidnímu a starobnímu Kčs 600,-,
k důchodu vdovskému a vdoveckému Kčs 400,-,
k důchodu sirotčímu, rodičů a jiných pozůstalých Kčs 200,-,
k přídavku na děti (vychovávacímu příplatku) Kčs 200,-.

Přídavek se neposkytuje k starobním odměnám z provisního pojištění.

(2) Požívá-li oprávněná osoba několika důchodů uvedených v odstavci 1, poskytuje se jí pouze přídavek nejvyšší. Přídavek podle tohoto zákona nepřísluší poživatelům odpočivných a zaopatřovacích platů z prostředků veřejných, leč by přídavek podle tohoto zákona byl vyšší; dále nepřísluší zaměstnaným důchodcům, jestliže měli ze svého zaměstnání nárok na plný vánoční příspěvek v roce 1946.

§ 2

(1) K důchodům z úrazového pojištění, na jejichž výplatu měl oprávněný nárok v prosinci 1946, se poskytují pro rok 1946 tyto jednorázové přídavky:

a) k důchodu zraněného se ztrátou schopnosti k výdělku 100 %Kčs 600,-,
b) k důchodu zraněného s menší ztrátou schopnosti k výdělku, nejméně však se ztrátou schopnosti 50 %, poměrná část z částky Kčs 600.-, která odpovídá míře zmenšení schopnosti k výdělku,
c) k důchodu vdovskému a vdoveckému Kčs 400,-,
d) k důchodům ostatních oprávněných osob Kčs 200,-.

(2) Přídavek se neposkytuje osobám, které měly nárok na jednorázový přídavek již z důchodového pojištění, poživatelům odpočivných a zaopatřovacích platů z prostředků veřejných, leč by přídavek podle tohoto zákona byl vyšší, jakož i zaměstnaným důchodcům, jestliže měli ze svého zaměstnání nárok na plný vánoční příspěvek v roce 1946. Požívá-li oprávněná osoba několika důchodů z úrazového pojištění, poskytne se jí pouze přídavek nejvyšší.

§ 3

K důchodům vypláceným do ciziny se přídavek neposkytuje.

§ 4

Neprávem přijaté přídavky jest nositel pojištění oprávněn sraziti si z běžného důchodu nebo z jiné dávky, na kterou má týž příjemce nárok.

§ 5

Přídavky podle tohoto zákona jsou osvobozeny od daně důchodové.

§ 6

Náklady spojené s výplatou přídavků podle tohoto zákona hradí nositelé pojištění ze svého.


§ 7

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. prosince 1946; provede jej ministr sociální péče.


Dr. Beneš v. r.

Gottwald v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Přesunout nahoru