Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 110/1947 Sb.Zákon, kterým se živnost vulkanisérská prohlašuje za řemeslnou

Částka 51/1947
Platnost od 01.07.1947
Účinnost od 01.07.1947
Zrušeno k 01.01.1966 (65/1965 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

110.

Zákon

ze dne 10. června 1947,

kterým se živnost vulkanisérská prohlašuje za řemeslnou

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


§ 1

Živnost vulkanisérská se prohlašuje za řemeslnou s obmezeními vytčenými v § 1, odst. 5 živnostenského řádu (živnostenského zákona).

§ 2

Od průkazu způsobilosti pro živnosti řemeslné jinak předepsaného jest osvobozen, kdo před účinností tohoto zákona

a) samostatně provozoval živnost vulkanisérskou nebo

b) byl nejméně po 5 let zaměstnán v živnosti vulkanisérské nebo při výrobě pneumatik odbornými pracemi vulkanisérskými nebo

c) byl vůbec zaměstnán způsobem uvedeným pod písmenem b) a dokončil v tomto zaměstnání za účinnosti tohoto zákona celkovou pětiletou dobu zaměstnání.

§ 3

Pokud tento zákon nestanoví jinak, zůstávají ustanovení živnostenského řádu (živnostenského zákona) nedotčena.


§ 4

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministr průmyslu.


Dr. Beneš v. r.

Gottwald v. r.

Laušman v. r.

Přesunout nahoru