Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 108/1947 Sb.Zákon, jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 20. prosince 1946, č. 256 Sb., o dočasných omezeních v živnostenském a jiném výdělečném podnikání

Částka 51/1947
Platnost od 01.07.1947
Účinnost od 01.07.1947
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

108.

Zákon

ze dne 25. června 1947,

jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 20. prosince 1946, č. 256 Sb., o dočasných omezeních v živnostenském a jiném výdělečném podnikání

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


Čl. I

§ 4, odst. 1 vládního nařízení ze dne 13. ledna 1943, č. 14 Sb., o dočasných omezeních v živnostenském a jiném výdělečném podnikání, ve znění zákona č. 256/1946 Sb. se mění a doplňuje takto:

"(1) Před rozhodnutím podle §§ 1 až 3 vyžádá si úřad vyjádření příslušných organisací hospodářství (odborných organisací) a příslušné obchodní a živnostenské komory. Těmto organisacím a obchodní a živnostenské komoře se doručí rozhodnutí podle §§ 1 až 3 a přísluší jim právo odvolati se proti němu."

Čl. II

V § 1 zákona č. 256/1946 Sb. se nahrazují slova "30. června 1947" slovy "31. prosince 1947".


Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1947 a platí v zemích České a Moravskoslezské; provedou jej všichni členové vlády.


Dr. Beneš v. r.

Gottwald v. r.

Dr. Zenkl v. r.

Kopecký v. r.

Dr. Šrámek v. r.

Laušman v. r.

Ursíny v. r.

Ďuriš v. r.

Fierlinger v. r.

Zmrhal v. r.

Široký v. r.

Dr. Pietor v. r.

Masaryk v. r.

Ing. Kopecký v. r.

arm. gen. Svoboda v. r.

Hála v. r.

Dr. Ripka v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Nosek v. r.

Dr. Procházka v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Majer v. r.

Dr. Stránský v. r.

Dr. Franek v. r.

Dr. Drtina v. r.

Dr. Clementis v. r.

Lichner v. r.

Přesunout nahoru