Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 103/1947 Sb.Zákon, kterým se živnost foukače technického skla prohlašuje za řemeslnou

Částka 48/1947
Platnost od 24.06.1947
Účinnost od 24.06.1947
Zrušeno k 01.01.1966 (65/1965 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

103.

Zákon

ze dne 29. května 1947,

kterým se živnost foukače technického skla prohlašuje za řemeslnou

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


§ 1

Živnost foukače technického skla se prohlašuje za řemeslnou s obmezeními vytčenými v § 1, odst. 5 živnostenského řádu (živnostenského zákona).

§ 2

Od průkazu způsobilosti pro živnosti řemeslné jinak předepsaného (§ 14 živnostenského řádu, § 15 živnostenského zákona) jest osvobozen, kdo před účinností tohoto zákona

a) živnost foukače technického skla samostatně provozoval nebo

b) byl nejméně 5 let v živnosti foukače technického skla zaměstnán odbornými pracemi nebo

c) byl vůbec zaměstnán způsobem uvedeným pod písmenem b) a dokončil v tomto zaměstnání za účinnosti tohoto zákona celkovou pětiletou dobu zaměstnání.

§ 3

Pokud tento zákon nestanoví jinak, zůstávají ustanovení živnostenského řádu (živnostenského zákona) nedotčena.


§ 4

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministr průmyslu.


Dr. Beneš v. r.

Gottwald v. r.

Laušman v. r.

Přesunout nahoru