Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 100/1947 Sb.Vládní nařízení o doplnění přílohy B (tárového sazebníku) k vládnímu nařízení ze dne 13. prosince 1927, č. 168 Sb., jímž se provádí celní zákon

Částka 47/1947
Platnost od 21.06.1947
Účinnost od 01.07.1947
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

100.

Vládní nařízení

ze dne 17. června 1947

o doplnění přílohy B (tárového sazebníku) k vládnímu nařízení ze dne 13. prosince 1927,č. 168 Sb., jímž se provádí celní zákon

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 93, odst. 4 celního zákona ze dne 14. července 1927, č. 114 Sb.:


§ 1

Ustanovení přílohy B (tárového sazebníku) k § 182 vládního nařízení ze dne 13. prosince 1927, č. 168 Sb., ve znění naposled upraveném vládním nařízením ze dne 30. dubna 1937, č. 70 Sb., se doplňuje takto:

 Saz. čís.  Zboží  Tárové sazby v procentech hrubé váhy
 21  Melasa  I. Pevný cukr:
 13 v bednách,
 12 v sudech z dužin z tvrdého dřeva,
 10 v jinakých sudech,
 8 v kanystrech, kranjanech,
 7 v jinakých koších,
 2 v balíkových obalech nebo v těžkých  pytlích,
 1 v lehkých pytlích.
 II. Roztoky cukru:
 11 za vrchní ochranný sud.
 56  Živoucí rostliny atd.:  
 e  ostatní, též sazenice, rouby atd.  18 v bednách,
 4 v koších,
 2 v balíkových obalech nebo v pytlích.
 148  Barevné hlinky:  
 b2  pálené, mleté atd., ostatní  12 v bednách nebo v sudech,
 8 v koších, v papírových sudech nebo
 v sudech papírem vykládaných,
 6 v balíkových obalech nebo v pytlích.
 394  Kamenné desky atd.:  
 a2  surové z úběle, mramoru nebo hadce  16 v bednách,
 10 v sudech.
 395  Předměty výslovně nejmenované z kamenů atd.:  
 a2  osekané atd., jinak profilované atd.  16 v bednách,
 10 v sudech.
 396  Předměty výslovně nejmenované z úběle atd.:  
 a1  osekané atd., prostě profilované atd.  16 v bednách,
 10 v sudech.
 397  Předměty výslovně nejmenované ze žuly atd.:  
 a1  osekané atd., prostě profilované atd.  16 v bednách,
 10 v sudech.
 398  Hmoty isolační z křeménky atd.  16 v bednách
 10 v sudech, v laťoví nebo v  polobednách,
 4 v balíkových obalech nebo v pytlích.
 400  Zboží z cementu nebo sádry atd.:  
 a  nebroušené atd.  12 v bednách nebo v sudech,
 6 v koších,
 4 v balíkových obalech nebo v pytlích.
 417  Obkládačky a dlaždice atd.:  
 a1  nepolévané, jednobarevné silnější 15 mm až 30 mm  23 v bednách nebo v sudech,
 13 v koších, v laťoví, v bednění nebo  v polobednách
 597  Kysličníky a zásady, výslovně jmenované:  
 b  žíravý louh draselný atd.  9 za vrchní ochranný sud.
 599  Soli draselné atd.:  
 d  soda (uhličitan sodný), surová nebo krystalovaná  10 v bednách nebo v sudech,
 6 v koších, v sudech papírových nebo papírem vykládaných,
 3 v balíkových obalech nebo pytlích,
 9 za vrchní ochranný sud.
 600  Sloučeniny vápníku atd.:  
 e   chlorové vápno  10 v bednách nebo v sudech,
 6 v koších, v sudech papírových nebo papírem vykládaných,
 3 v balíkových obalech nebo v pytlích,
 9 za vrchní ochranný sud.
 602  Sloučeniny mědi atd.:  
 b  bílá skalice  10 v bednách nebo v sudech,
 6 v koších, v sudech papírových nebo papírem vykládaných,
 3 v balíkových obalech nebo v pytlích,
 9 za vrchní ochranný sud.
 603  Sloučeniny síry atd.:  
 a2  sirouhlík  9 za vrchní ochranný sud.
 605  Saze (kopt) atd.:  
 b  ostatní  12 v bednách nebo v sudech,
 6 v koších, v sudech papírových nebo  papírem vykládaných,
 3 v balíkových obalech nebo v pytlích,
 9 za vrchní ochranný sud.
655 Vinné droždí (kvasnice), těstovité  12 v bednách nebo v sudech,
 6 v koších, v sudech papírových nebo  papírem vykládaných,
 3 v balíkových obalech nebo v pytlích,
 9 za vrchní ochranný sud.

§ 2

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 1947; provede je ministr financí v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Gottwald v. r.

Dr. Zenkl v. r.

Kopecký v. r.

Ursíny v. r.

Ďuriš v. r.

Široký v. r.

Ing. Kopecký v. r.

Masaryk v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Nosek v. r.

Dr. Procházka v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Majer v. r.

Dr. Drtina v. r.

Dr. Franek v. r.

Lichner v. r.

Přesunout nahoru