Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 97/1946 Sb.Vyhláška ministra financí, kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o dovozu a průvozu říšských marek

Částka 43/1946
Platnost od 15.05.1946
Účinnost od 15.05.1946
Zrušeno k 22.09.1949 (208/1949 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

97.

Vyhláška

Ministra financí

ze dne 3. května 1946,

kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o dovozu a průvozu říšských marek


Podle § 27, odst. 6 zákona ze dne 11. dubna 1946, č. 92 Sb., o vázaném devisovém hospodářství (devisový zákon), vyhlašuji připojené opatření Národní banky Československé ze dne 2. května 1946. Opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Dr. Šrobár v. r.


OPATŘENÍ

Národní banky Československé o dovozu a průvozu říšských marek.

Národní banka Československá stanoví podle § 12, odst. 1, písm. b) devisového zákona:

Čl. 1

Jen s povolením Národní banky jest dovoleno dovézti z ciziny jakýmkoliv způsobem říšské marky včetně okupačních marek.

Čl. 2

Průvoz říšských marek jest dovolen jen v zásilkách dopravovaných veřejnými dopravními podniky. Průvoz říšských marek v cestovním styku jest přípustný jen tím způsobem, že devisový cizozemec, který je veze, odevzdá je při vstupu do tuzemska pohraničnímu celnímu úřadu, který je na jeho útraty a nebezpečí odešle na udanou adresu v cizině. K takové zásilce, podávané pohraničním celním úřadem k poštovní dopravě do ciziny, není potřebí povolení Národní banky.

V Praze dne 2. května 1946.

Národní banka Československá

Dr. Nebesář v. r.

Dr. Chmela v. r.

Oliva v. r.

Přesunout nahoru