Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 91/1946 Sb.Zákon o právních předpisech pro statistiku zahraničního obchodu na území republiky Československé a o přechodném zrušení povinnosti předkládati při statistickém hlášení dovozu osvědčení o výrobním původu zboží

Částka 43/1946
Platnost od 15.05.1946
Účinnost od 30.05.1946
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

91.

Zákon

ze dne 11. dubna 1946

o právních předpisech pro statistiku zahraničního obchodu na území republiky Československé a o přechodném zrušení povinnosti předkládati při statistickém hlášení dovozu osvědčení o výrobním původu zboží

Prozatímní Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


§ 1

(1) Pro státní statistiku zahraničního obchodu Československé republiky platí výhradně právní předpisy platné pro ni dne 29. září 1938, to jest zákon ze dne 13. července 1922, č. 235 Sb., o nové úpravě statistiky zahraničního obchodu, vládní nařízení ze dne 9. listopadu 1922, č. 328 Sb., kterým se provádí zákon ze dne 13. července 1922, č. 235 Sb., o nové úpravě statistiky zahraničního obchodu, ve znění vládních nařízení ze dne 25. října 1923, č. 220 Sb., ze dne 29. srpna 1924, č. 188 Sb., a ze dne 5. prosince 1930, č. 176 Sb., a vyhláška předsedy vlády ze dne 10. prosince 1931, č. 197 Sb., o hlášení čisté váhy ke statistice zahraničního obchodu u zboží dováženého a vyváženého ve speciálním obchodě.

(2) Státní statistiku zahraničního obchodu provádí pro území celého státu Státní úřad statistický v Praze.

§ 2

Povinnost předkládati při statistickém hlášení dovozu některých druhů zboží osvědčení o výrobním původu podle vládních nařízení ze dne 16. dubna 1935, č. 86 Sb., o povinnosti předkládati při statistickém hlášení dovozu zboží osvědčení o výrobním původu, a ze dne 26. února 1937, č. 30 Sb., o povinnosti předkládati při statistickém hlášení dovozu některých druhů zboží osvědčení o výrobním původu, ve znění vládního nařízení ze dne 11. března 1938, č. 46 Sb., se pro přechodnou dobu zrušuje; vláda určí nařízením, od kdy nastane zase povinnost předkládati tato osvědčení.


§ 3

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctého dne po vyhlášení; provedou jej všichni členové vlády.


Dr. Beneš v. r.

Fierlinger v. r.

Gottwald v. r.

Dr. Drtina v. r.

Dr. Stránský v. r.

Laušman v. r.

Široký v. r.

Ďuriš v. r.

Dr. Šrámek v. r.

Dr. Pietor v. r.

Ursíny v. r.

gen. Hasal v. r.

Masaryk v. r.

Dr. Procházka v. r.

Dr. Ripka v. r.

Dr. Šoltész v. r.

Nosek v. r.

Majer v. r.

Dr. Šrobár v. r.

Dr. Clementis v. r.

Kopecký v. r.

gen. Dr. Ferjenčík v. r.

též za min. Dr. Nejedlého Lichner v. r.;  Lichner v. r.

Přesunout nahoru