Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 87/1946 Sb.Zákon, jímž se mění zákon ze dne 14. července 1927, č. 115 Sb., o úpravě zeměměřičského studia na vysokých školách technických

Částka 41/1946
Platnost od 08.05.1946
Účinnost od 08.05.1946
Zrušeno k 03.06.1950 (58/1950 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

87.

Zákon

ze dne 12. dubna 1946,

jímž se mění zákon ze dne 14. července 1927, č. 115 Sb., o úpravě zeměměřičského studia na vysokých školách technických

Prozatímní Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


Čl. I

Zákon ze dne 14. července 1927, č. 115 Sb., o úpravě zeměměřičského studia na vysokých školách technických se mění a doplňuje takto:

1. Ustanovení § 1, odst. 1 se mění a zní takto:

"Na českém vysokém učení technickém v Praze v rámci vysoké školy speciálních nauk a na české vysoké škole technické v Brně se zřizují od počátku studijního roku 1927/28 oddělení zeměměřičského inženýrství".

2. Ustanovení § 1, odst. 2 se ruší.

3. Ustanovení § 2, odst. 1 se mění a zní:

"Studijní doba zeměměřičského inženýrství se stanoví čtyřmi roky a rozvrhuje se na dva oddíly, z nichž první se zakončuje státní zkouškou obecnou a druhý státní zkouškou odbornou."

4. V § 4 se škrtají závěrečná slova: "ne však dříve, než jeden rok po složení druhé státní zkoušky".

5. Ustanovení § 5 se ruší.


Čl. II

(1) Dosavadní tříleté studium zeměměřičského inženýrství se končí studijním rokem 1947/48.

(2) Posluchači a absolventi tohoto tříletého studia mohou vykonati státní zkoušku odbornou podle dosud platného zkušebního řádu nejdéle do 31. prosince 1950.

(3) Absolventi tohoto tříletého studia, kteří vykonali státní zkoušku odbornou, mohou nabýti doktorátu technických věd za podmínek platných pro dosažení tohoto doktorátu, ne však dříve, než jeden rok po vykonání státní zkoušky odborné.

(4) Ministr školství a osvěty stanoví podmínky, za nichž mohou posluchači a absolventi dosavadního tříletého studia, jakož i ti, kdož vykonali státní zkoušku odbornou po studiu tříletém, vykonati státní zkoušku odbornou studia čtyřletého.

Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení a platí v zemi České a Moravskoslezské; provede jej ministr školství a osvěty.


Dr. Beneš v. r.

Fierlinger v. r.

Kopecký v. r. za ministra dr. Nejedlého.

Přesunout nahoru