Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 81/1946 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o právní neúčinnosti celně-sazebních ustanovení dodatkové úmluvy z 30. března 1931 k obchodní a plavební smlouvě mezi republikou Československou a Jihoslavií ze dne 14. listopadu 1928 a dodatkových dohod k ní ze dne 10. listopadu 1936 a 1. července 1938

Částka 39/1946
Platnost od 03.05.1946
Účinnost od 03.05.1946
Zrušeno k 20.04.1948 (155/1948 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

81.

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 11. dubna 1946

o právní neúčinnosti celně-sazebních ustanovení dodatkové úmluvy z 30. března 1931 k obchodní a plavební smlouvě mezi republikou Československou a Jihoslavií ze dne 14. listopadu 1928 a dodatkových dohod k ní ze dne 10. listopadu 1936 a 1. července 1938


Výměnou not mezi státním tajemníkem ministerstva zahraničních věcí republiky Československé a vyslancem a zplnomocněným ministrem Federativní Národní Republiky Jugoslavie v Praze stala se se souhlasem obou smluvních stran dnem 28. listopadu 1945 právně neúčinnými celně-sazební ustanovení dodatkové úmluvy k obchodní a plavební smlouvě mezi republikou Československou a královstvím Jihoslavií ze dne 14. listopadu 1928, sjednané dne 30. března 1931, která byla uveřejněna vládní vyhláškou ze dne 7. května 1931, č. 79 Sb., dále ustanovení dodatkové dohody k citované dodatkové úmluvě, kterážto dodatková dohoda byla sjednána dne 10. listopadu 1936 a uveřejněna vládní vyhláškou ze dne 4. prosince 1936, č. 309 Sb., jakož i ustanovení dodatkové dohody k citované dodatkové úmluvě, kterážto dodatková dohoda byla sjednána dne 1. července 1938 a uveřejněna vládní vyhláškou ze dne 22. července 1938, č. 155 Sb.


Masaryk v. r.

Přesunout nahoru