Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 78/1946 Sb.Vyhláška ministra zdravotnictví, kterou se vyhlašuje změna sazeb vládního nařízení ze dne 5. prosince 1940, č. 436 Sb., o poplatcích za prohlídku jatečných zvířat a masa (poplatkový řád za prohlídky masa)

Částka 39/1946
Platnost od 03.05.1946
Účinnost od 01.04.1946
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

78.

Vyhláška

Ministra zdravotnictví

ze dne 18. dubna 1946,

kterou se vyhlašuje změna sazeb vládního nařízení ze dne 5. prosince 1940, č. 436 Sb., o poplatcích za prohlídku jatečných zvířat a masa (poplatkový řád za prohlídky masa)

Podle § 5 vl. nař. č. 436/1940 Sb. vyhlašuji, že vláda republiky Československé se usnesla dne 9. dubna 1946 takto:


Čl. I

1. Sazby uvedené v § 2, odst. 1 a 2 vl. nař. č. 436/1940 Sb. se mění, takže příslušná ustanovení znějí:

"(1) Poplatky za prohlídku ve veřejných jatkách činí:

 
a)z jednokopytníka (koně, osla, mula, mezka) nebo z kusu skotu (býka, vola, krávy, jaloviny, po případě buvola)33 Kčs
b) z vepře (včetně prohlídky na svalovce) 26 Kčs
c) z vepře (bez prohlídky na svalovce)16 Kčs
d) z telete nebo hříběte15 Kčs
e) z ovce, kozy nebo selete (včetně prohlídky na svalovce)11 Kčs
f) z jehněte, kůzlete nebo selete (bez prohlídky na svalovce) 7 Kčs
g)z psa (včetně prohlídky na svalovce)11 Kčs
h) z psa (bez prohlídky na svalovce) 7 Kčs
ch) za vyšetření masa vepře, divokého vepře, medvěda, jezevce nebo jiného masožravce na svalovce 10 Kčs
i)za pouhé vyšetření na svalovce šunky nebo jiného kusu masa, či slaniny nebo selete a psa5 Kčs
  jestliže však kus masa nebo slaniny nepřesahuje 3 kg2 Kčs
k)za prohlídku k účelům obchodním dovezeného masa neupraveného i upraveného (také slaniny a syrovéhonebo vyškvařeného tuku),je-li určeno k lidskémupožívání, za každý byť i jen započatý kg0,30 Kčs.

(2) Poplatky za prohlídku jatečného zvířete nebo masa, jestliže se prohlídka koná mimo veřejné jatky nebo jestliže bylo třeba doplňovací prohlídky nebo bakteriologického vyšetření, činí:

 
a)z jednokopytníka (koně, osla, mula, mezka) nebo z kusu skotu (býka, vola, krávy, jaloviny, po případě buvola) 54 Kčs
b) z vepře (včetně prohlídky na svalovce)35 Kčs
c) z vepře (bez prohlídky na svalovce)20 Kčs
d) z telete nebo hříběte 25 Kčs
e) z ovce, kozy nebo selete (včetně prohlídky na svalovce)16 Kčs
f) z jehněte, kůzlete nebo selete (bez prohlídky na svalovce) 11 Kčs
g) z psa (včetně prohlídky na svalovce)  14 Kčs
h) z psa (bez prohlídky na svalovce)  8 Kčs
ch) za vyšetření masa vepře, divokého vepře, medvěda, jezevce nebo jiného masožravce na svalovce14 Kčs
i) za pouhé vyšetření na svalovce šunky nebo jiného kusu masa, či slaniny nebo selete a psa5 Kč
  jestliže však kus masa nebo slaniny nepřesahuje 3 kg2,50 Kčs
k) v případech prohlídky masa odjinud do obce k účelům obchodu dovezeného, a to i upraveného (odstavec 1, písm. k) se zvyšuje příslušný celkový poplatek o7 Kčs."

2. Sazby uvedené v § 3, odst. 2 se mění, takže příslušné ustanovení zní:

"(2) Odměna za prohlídku činí:

 
   za prohlídku: odměna:
a)jednokopytníka (koně, osla, mula, mezka) nebo kusu skotu (býka, vola, krávy, jaloviny po příp. buvola)  25 Kčs
b)  vepře (včetně prohlídky na svalovce)18 Kčs
c) vepře (bez prohlídky na svalovce)11 Kčs
d) telete nebo hříběte 11 Kčs
e) ovce, kozy nebo selete (včetně prohlídky na svalovce)9 Kčs
f) jehněte, kůzlete nebo selete (bez prohlídky na svalovce) 5 Kčs
g) psa (včetně prohlídky na svalovce)  9 Kčs
h) psa (bez prohlídky na svalovce)5 Kčs
ch)  za vyšetření vepře, divokého vepře, medvěda, jezevce nebo jiného masožravce na svalovce 7 Kčs
i) za vyšetření šunky nebo jiného kusu masa, popřípadě slaniny, nebo selete, po případě psa, na svalovce 4 Kčs
 u kusu masa nebo slaniny do 3 kg 1,20 Kčs
k)  za prohlídku k účelům obchodním dovezeného nebo vyváženého masa neupraveného i upraveného (také slaniny a sádla syrového i škvařeného), je-li určeno k lidskému požívání, za každý byť i jen započatý kg
0,10 Kčs.

Koná-li prohlídku veterinář, zvyšuje se jeho odměna u položek vyjmenovaných pod písm. a) až c) za každou prohlídku zvířete o 1,50 Kčs, u položky písm. d) až i) o 1,- Kčs a u položky písm. k) za každý 1 kg masa o 0,05 Kčs."


Čl. II

Toto usnesení nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1946; provede je ministr zdravotnictví v dohodě se zúčastněnými ministry.


Dr. Procházka v. r.

Přesunout nahoru