Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 66/1946 Sb.Vyhláška ministra vnitra, kterou se činí opatření podle čl. 1, odst. 4 ústavního zákona o ústavodárném Národním shromáždění

Částka 32/1946
Platnost od 18.04.1946
Účinnost od 18.04.1946
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

66.

Vyhláška ministra vnitra

ze dne 18. dubna 1946,

kterou se činí opatření podle č. 1, odst. 4 ústavního zákona o ústavodárném Národním shromáždění


Podle čl. 1, odst. 4 ústavního zákona ze dne 11. dubna 1946, č. 65 Sb., o ústavodárném Národním shromáždění, vyhlašuji v příloze výtah z dohody vlády Československé republiky a předsednictva Slovenské národní rady ze dne 2. června 1945, pokud se týká rozsahu moci zákonodárné ve věcech společných.


Nosek v. r.


Příloha

VÝTAH

z dohody vlády Československé republiky a předsednictva Slovenské národní rady ze dne 2. června 1945, pokud se týká rozsahu moci zákonodárné ve věcech společných

Za společné*) považují se zásadní celostátní hospodářské, sociálně-kulturní a administrativně-politické věci, jmenovitě:

1. ústava a státní hranice;

2. zásadní úprava základních práv a svobod občanských;

3. zásadní úprava otázek vnitřní bezpečnosti;

4. národní obrana;

5. politický a hospodářský styk se zahraničím;

6. měna a zásadní úprava peněžnictví a poštovnictví;

7. státní rozpočet, závěrečné účty, státní dluh a státní půjčky, jakož i kontrola hospodaření státu;

8. věci celní, věci spotřebních daní a finančních monopolů, daně z hospodářského styku (daň z obratu a daň přepychová), přímé daně, poplatky a regály (poštovní, mincovní a loterní);

9. státní občanství, vystěhovalectví a přistěhovalectví a cestovní pasy;

10. zásadní úprava školství, výchovy a národní osvěty;

11. železniční, silniční, vodní a letecká doprava, pošty a telekomunikace, společné věci rozhlasu;

12. poštovní spořitelny a šeková služba;

13. patenty, ochrana vzorků a známek, míry a váhy, vyměřování a mapování;

14. zásadní věci hospodářské, zásobovací, vyživovací a finanční, potřebné na zabezpečení stejných podmínek hospodaření a podnikání;

15. státní podniky, ústavy a zařízení;

16. unifikace práva, zejména občanského, obchodního, směnečného a šekového, trestního, jakož i administrativního a soudního řízení, dále věci zásadní úpravy soudní organisace;

17. pragmatikální a platové věci státních a veřejných zaměstnanců;

18. sociální pojištění a sociální politika;

19. zásadní úprava veřejného zdravotnictví;

20. věci, které se mají na základě vzájemné dohody jednotně upravit.

Poznámky pod čarou

*) V dohodě (čl. II) se praví v úvodě k tomuto výpočtu až do ustavení zatímního československého zákonodárného sboru vykonává pro celé území Československé republiky zákonodárnou moc ve společných .... republiky k návrhu vlády a po dohodě se Slovenskou národní radou svými dekrety."

Přesunout nahoru